Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.01 – Agrotehnică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradul ştiinţific
Agricultură

Formula specialităţii
Agrotehnica este domeniul ştiinţei agricole care se ocupă de cercetarea factorilor de vegetaţie a plantelor de cultură, legilor producţiei agricole, fertilităţii solului şi reproducere a fertilităţii solului, managementului integrat de control a buruienilor, bazelor ştiinţifice ale asolamentelor, bazelor ştiinţifice ale lucrării solului şi sistemelor de lucrare a solului, bazelor ştiinţifice ale sistemelor de agricultură durabilă, ecologică, cu elaborarea metodelor agrotehnice de folosire cât mai raţională a solului şi avantajoase din punct de vedere agrotehnic, economic, ecologic.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.01, necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: fitotehnie, agrochimie, agropedologie, protecţia plantelor.

Pentru agrotehnică nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor agronomice a parametrilor factorilor studiaţi în paralel cu utilizarea unor metode ale disciplinelor menţionate, necesitatea lor la verificarea indicatorilor procedeelor agrotehnice studiate.

Studierea legilor de interacţiune dintre nivelul de producţie şi a factorilor de vegetaţie cât şi elaborarea metodelor agrotehnice de dirijare şi reglare a factorilor de vegetaţie a plantelor de cultură pe parcursul perioadei de vegetaţie a acestora ţin şi de domeniul specialităţii „Fitotehnie”.

Studierea problemelor legate de fertilitatea solului, reproducerea şi modelarea fertilităţii solului, ameliorarea însuşirilor agrobiologice, agrochimice ale solului se referă la specialităţile „Agropedologie” şi „Agrochimie”.

Problemele legate de elaborarea metodelor de combatere a buruienilor în agrofitocenoze ţin de domeniul specialităţii „Protecţia plantelor”.

Studierea problemelor ce ţin de elaborarea, implimentarea şi valorificarea asolamentelor pentru diferite zone pedoclimaterice, se referă la specialităţile „Fitotehnie”, „Agropedologie” şi „Agrochimie”.

Studierea problemelor legate de lucrarea solului şi elaborarea sistemelor de lucrare a solului avantajoase din punct de vedere agronomic şi ecologic ţine la domeniul specialităţilor „Agropedologie”, „Agrochimie”, „Fitotehnie”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Agrotehnica” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinerea la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Bucur Gheorghe, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, şeful catedrei Agrotehnică, UASM.

Recenzenţii:

  1. Musteaţă Grigorii, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar.