Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza comportării nelineare şi anizotrope a materialelor cu microstructură


Autor: Viorica Marina
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vasile Marina
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 539.3

Adobe PDF document 3.97 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

tensiuni, deformaţii, structură, proprietăţi, reţea cristalină, anizotropie, deviator, microelasticitate, macroelasticitate, ecuaţii constitutive, entropie, potenţiali termodinamici, simetrie, discordanţă, fluctuaţii, legături, interacţiuni, conglomerat

Adnotare

Cu ajutorul modelului structural sunt analizate legităţile de variaţie a stărilor de tensiune/deformaţie la scară microscopică în funcţie de caracteristicile structurii şi starea de tensiune/deformaţie la scară macroscopică. Pentru materiale policristaline cu reţea cubică s-au obţinut relaţii univoce între constantele de elasticitate la scară macroscopică şi microscopică. Interacţiunile între elementele de structură în conglomerat depind de caracteristicile de elasticitate la scară microscopică. S-a demonstrat că stările de tensiune/deformaţie la scară microscopică depind de factorul de anizotropie a elementelor de structură, factorul de orientare al reţelei cristaline exprimat prin trei unghiuri ale lui Euler şi starea de tensiune/deformaţie la scară macroscopică. S-a stabilit structura funcţiilor materiale, care influenţează asupra stărilor de tensiune/deformaţie la scară microscopică.

S-a constatat că în elementele de structură cu valori extremale ale modulului deviatorului tensorului tensiune/deformaţie, forma stării de tensiune coincide cu forma stării de tensiune la scară macroscopică. S-a stabilit că valorile extremale ale modului deviatorului tensorului tensiune/deformaţie în conglomerat depind numai de modulul deviatorului tensorului tensiune/deformaţie la scară macroscopică şi factorului de anizotropie. Sunt obţinute relaţiile analitice pentru funcţii materiale în baza cărora se determină valorile extremale. S-a analizat domeniul de variaţie al formei stării de tensiune/deformaţie la scară microscopică în funcţie de forma stării de tensiune la scară macroscopică şi factorul de anizotropie. S-a făcut o analiză a modelului structural în cazul materialelor policristaline cu mai multe faze. S-a constatat că caracteristicile conglomeratului policristalin variază în funcţie de ponderea fazelor după legi nelineare. S-a constatat că elementele de structură cu simetrie materială mai joasă decît cea cubică provoacă la scară macroscopică efecte nelineare, chiar în cazul cînd fiecare element de structură în mod separat se comportă după legi liniare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind ecuaţiile constitutive
 • 1.1. Principiile termodinamicii corpului deformabi
 • 1.2. Principiile obiectivităţii materiale
 • 1.3. Axiomele lui Noll
 • 1.4. Ipoteza ergodică
 • 1.5. Scurt istoric privind dezvoltarea ecuaţiilor constitutive

CAPITOLUL II. Modelul structural
 • 2.1. Consideraţii generale privind concepţia modelului structural
 • 2.2. Relaţiile obţinute în baza principiilor clasice
 • 2.3. Principiul legăturilor medii şi ale fluctuaţiilor şi deformaţiilor
 • 2.4. Principiul discordanţei măsurii macroscopice cu analogul ei microscopic potrivit
 • 2.5. Noţiuni de structura materialului şi mecanismul de formare a deformaţiei

CAPITOLUL III. Analiza comportării materialelor policristaline cu reţea cubică
 • 3.1. Relaţiile locale între tensiuni şi deformaţii
 • 3.2. Relaţiile pentru componentele matricei de rotaţie
 • 3.3. Utilizarea tensorilor izotropi la calculul integralelor triple, după factorul de orientare
 • 3.4. Calculul parametrilor interni şi a constantelor de elasticitate la scară macroscopică
 • 3.5. Analiza stării de tensiune/deformaţie la scară microscopică

CAPITOLUL IV. Materiale policristaline cu mai multe faze
 • 4.1. Materiale policristaline/compozite cu mai multe faze
 • 4.2. Relaţiile pentru tensiunile medii în elementele de structură solicitate în domeniul elastic
 • 4.3. Relaţiile pentru parametrii de macroelasticitate
 • 4.4. Analiza numerică a influenţei ponderii fazelor asupra caracteristicilor conglomeratului policristalin cu reţele cristaline cubice
 • 4.5. Analiza numerică a legităţilor de variaţie a tensiunilor/deformaţiilor în conglomeratul policristalin cu două faze