Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diagnosticul virusului strierii lemnului mărului în sistemul de certificare a materialului săditor pomicol


Autor: Prodaniuc Leonid
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Consultant ştiinţific: Constantin Dadu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.22 Mb / în română
Adobe PDF document1.62 Mb / în rusă

Teza

CZU 634.1[632.35+632.38](478)

Adobe PDF document 5.20 Mb / în rusă
130 pagini


Cuvinte Cheie

virus, strierea, măr, optimizarea, metode, specii semincere, testare,certificare

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 164 titluri, 25 de desenuri, 12 tabele, 16 anexe, 100 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Protecția plantelor.

Scopul tezei: Perfecționarea și optimizarea metodelor de diagnosticare a virusului strierii lemnului mărului, și aplicarea lor în sistema de certificare a materialului săditor pomicol de specii semincere, conform standardelor europene de certificare.

Obiectivele cercetării: depistarea şi identificarea tulpinilor virulente a virusului strierii lemnului mărului. Determinarea reacţiei indicatorilor erbacee la transferul virusului strierii lemnului mărului pe ei. Optimizarea metodicii de purificare a acestui virus. Obţinerea antiserului diagnostic către virusul strierii lemnului mărului. Perfecţionarea şi optimizarea metodelor de diagnosticare a virusului strierii lemnului mărului.

Implementarea metodelor optimizate de diagnosticare în sistema de certificare a materialului săditor pomicol de specii semincere. Noutatea ştiinţifică: Pentru prima dată în Moldova a obţinut un antiser cu specificacitate înaltă cu capacitatea de a depista VSLM prin metoda analizei imunoenzimatice. Sa optimizat metoda reacţiei în lanţ a polimerazei pentru diagnosticarea VSLM, în baza anticorpilor diagnostici obţinuţi sa efectuat metoda “immunocapturare” sau determinat termenii calendaristici de depistare a VSLM.

Problema ştiinţifică soluționată constă în argumentarea ştiinţifică a procedeelor metodologice, axate spre perfecţionarea şi optimizarea metodelor de diagnosticare a virusului SLM în sistema de producere a materialului săditor devirozat. În baza rezultatelor studierii specificacităţii antiserelor obţinute, perfecţionării metodelor optimizate şi determinării termenilor calendaristici pentru efectuarea testării virusului SLM, sau elaborate, perfecţionat şi aplicat metodele optimizate în sistema de certificare a materialului săditor devirozat de specii semincere.

Importanţa teoretică a lucrării constă în elaborarea şi perfecţionarea metodelor, sigure de diagnosticare a virusului SLM pentru testarea şi retestarea materialului săditor pomicol ceia ce va fi la baza teoretică, a metodelor expres detestare a altor două, viroze latent a mărului. Perfecţionarea şi optimizarea metodelor de diagnosticare va permite de a rezolva un şir de sarcini teoretice şi practice pentru transferul pepinieritului pomicol la normele internaţionale de certificare.

Valoarea aplicativă a cercetărilor: Datele experimentale obținute permit a recomanda utilizarea metodelor optimizate în lucrările pentru obţinerea clonelor devirozate cu scopul transferului pepinieritului Republicii Moldova în baza materialului devirozat și normelor internaționale de certificarea.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: au fost implementate în Laboratorul de virusologie al IȘPHTA, unde sunt utilizate pe larg la lucrările pentru obţinerea clonelor devirozate, şi în gospodăriile republicii SRL „Surinmih”, SRL„GelnacrAgro”, GȚ „Melnic Ioana Feodor”, GȚ „Cebotari Feodor Mihail”, GȚ „Ghilinschii Dumitru” în pepinierele speciilor semincere.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ВИРУСА ЯМЧАТОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ЯБЛОНИ
 • 1.1. История изучения, круг растений хозяев, эпидемиология, экономическое значение
 • 1.2. Диагностика ВЯДЯ биологическими методами
 • 1.3. Диагностика ВЯДЯ иммунологическими и молекулярно-генетическими методами
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Материалы исследований
 • 2.2. Методы исследований
 • 2.2.1. Выявление и перенос вируса, на древесные и травянистые индикаторы
 • 2.2.2. Получение очищенных препаратов вируса, иммунизация кроликов и оценка качества антисывороток
 • 2.2.3. Иммунологические и молекулярно-генетические методы диагностики ВЯДЯ
 • 2.3. Схема закладки эксперимента
 • 2.4. Выводы к главе 2

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ЯМЧАТОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ЯБЛОНИ (ВЯДЯ)
 • 3.1 Выявление изолятов вируса, перенос и накопление вируса на древесных и травянистых индикаторах
 • 3.2. Получение очищенных препаратов вируса ямчатости древесины яблони
 • 3.3. Получение и определение качества антисыворотки
 • 3.4. Выводы к главе 3

4. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ЯМЧАТОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ЯБЛОНИ
 • 4.1. Оптимизация условий проведения иммуноферментного анализа
 • 4.2. Усовершенствование и оптимизация метода иммуносорбентной электронной микроскопии
 • 4.3. Оптимизация метода полимеразной-цепной реакции (ОТ-ПЦР)
 • 4.4. Оптимизация метода «Immunocapture» и оценка экономическщй эффективности его применения
 • 4.5. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ