Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ISPHTAInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (ISPHTA)


Adresa:str.M.Kogalniceanu, 63, Chişinău, MD 2014
Tel:(+373 2) 24-24-91
Fax:(+373 22) 24-16-88
Web:www.isphta.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.41/AC, din 22.11.2007
  Certificat de acreditare: seria P nr.024
  [+] Profiluri acreditate [1]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 17 conducători de doctorat, inclusiv 11 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [17]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 19 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat.
  Arhiva tezelor: