Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integrarea economică europeană şi incidenţele ei asupra comerţului exterior


Autor: Lucia Juravschi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2007
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU [339.922:061.1]+339.5 (043.2)

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

zonă de liber schimb, uniune vamală, piaţă comună, Uniune economică, bloc comercial, integrare regională, integrare europeană, Uniune Europeană, extindere, integrare economică, regionalism

Adnotare

Cercetarea Integrarea economică europeană şi incidenţele ei asupra comerţului exterior contribuie la extinderea dimensiunii studiilor consacrate procesului de integrare europeană, subliniind caracterul accelerat de manifestare a tendinţelor integraţioniste. Subiectul cercetării vizează un aspect de mare însemnătate al procesului de integrare, căci comerţul exterior este unul din cele mai semnificative instrumente ale integrării europene, dezvoltarea căruia a presupus abandonarea suveranităţii în domeniul comercial.

Evaluarea efectelor integrării europene asupra comerţului exterior comportă un interes deosebit de cercetare mai ales în contextul în care sistemul multilateral al comerţului internaţional este ameninţat de fenomenul de proliferare a blocurilor comerciale ce promovează tendinţe protecţioniste faţă de ţările terţe. În accest sens, cercetarea a abordat şi problematica dihotonomiei regionalism-multilateralism. Dimensiunea teoretică pune în valoare conceptul de integrare regională, dar şi alte concepte conexe, precum integrare europeană, construcţie europeană, integrare pozitivă, integrare negativă, integrare diferenţiată.

Lucrarea decelează particularităţile fundamentale ale procesului de extindere spre Est a Uniunii Europene şi propune o analiză mai aprofundată a problemelor integrării comerciale ale noilor state membre în spaţiul european. Au fost de asemenea identificate efectele comerciale ale lărgirii spre Est asupra ţărilor membre şi asupra poziţiei Uniunii Europene în comerţul internaţional.

În teză este argumentată necesitatea preluării experienţei de integrare comercială în spaţiul european de la alte state membre noi ale Uniunii Europene, dar şi de la ţări candidate, în special, de la România. În contextul dat a fost subliniată necesitatea diversificării şi lărgirii atât a ofertei de export, cât şi a pieţelor de export.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Integrarea economică în contextul sistemului economic contemporan
  • 1.1. Aspecte teoretice privind procesul de integrare economică
  • 1.2. Procesul de integrare economică regională şi trăsăturile specifice ale etapelor componente
  • 1.3. Natura complexă a cadrului conceptual de construcţie europeană

CAPITOLUL 2. Extinderea Uniunii Europene spre Est şi incidenţele ei asupra comerţului exterior

  • 2.1. Politica comercială comună şi evoluţia ei în contextul aprofundării integrării economice europene
  • 2.2. Integarea economică europeană – factor explicativ al facilitării şi impulsionării comerţului intra-europen
  • 2.3. Particularităţile procesului de extindere spre Est şi impactul lui asupra poziţiei Uniunii Europene în comerţul internaţional

CAPITOLUL 3. Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul extinderii Uniunii Europene spre Est

  • 3.1. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova cu ţările membre ale Uniunii Europene şi ţările candidate
  • 3.2. Inserarea comercială a Republicii Moldova în spaţiul european în contextul extinderii Uniunii Europene spre Est