Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Economie

Formula specialităţii
Economia mondială şi relaţiile economice internaţionale reprezintă domeniul ştiinţei economice, care se ocupă de cercetarea sistemului economiei mondiale, problemelor globale, relaţiilor comerciale, financiare, tehnologice, de cooperare şi de altă natură ce se stabilesc şi se dezvoltă între statele lumii, precum şi între statele lumii şi organisme internaţionale (mondiale şi regionale) în cadrul unor mecanisme şi structuri instituţionale.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 08.00.14 - Economia mondială; relaţii economice internaţionale necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente. Totodată pentru economia mondială şi REI nu sunt atît de importante metodele disciplinelor enumerate, cît eficienţa utilizării lor în cercetare. Sistemul de categorii şi legi economice, principiile unui sistem economic, din diferite perioade de timp, ce constă din diverse modalităţi ale comportamentului uman, din reacţiile şi deciziile oamenilor cu privire la producerea bunurilor se referă la specialitatea 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice.

Cerecetările din domeniul specific al gestiunii, obiectivele principale ale căreia sunt formarea, dezvoltarea şi utilizarea armonioasă a intereselor macro- şi micro economice se referă la specialitatea 08.00.05 Economie şi management (în ramură). Activitatea economică de cercetare a activităţii umane legate de modalitatea satisfacerii necesităţilor şi cererii umane cu eficienţă economică se referă la specialitaea 08.00.06 - Marketing; logistică.

Esenţa şi funcţiile finanţelor, politica financiară, gestiunea finanţelor, politica bugetară, fluxul şi piaţa financiară-creditară, piaţa asigurărilor, sistemele bancare se referă la specialitatea 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit. Ştiinţa care studiază latura cantitativă a diferitor fenomene şi procese social-economice vizând aspectele calitative se referă la specialitatea 08.00.11 - Statistică economică.

Ştiinţa care studiază ansamblul operaţiilor de înregistrare, în baza unor norme şi reguli speciale, a mişcării fondurilor şi materialelor într-o instituţie, cauzele succeselor, insucceselor financiare şi de evidenţă, control, analiza standardelor contabile internaţionale se referă la specialitatea 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică.

Ştiinţa economică, care cercetează formele sociale de organizare şi producere a bunurilor materiale în contextul demografic de creştere a populaţiei, a trăsăturilor naţionale, etnice, cultrale, structurale ale populaţiei, mişcarea populaţiei se referă la specialitatea 22.00.03-Sociologie economică şi demografie.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii

  1. Boris Chistruga, dr.hab., conf. univ., ASEM
  2. Natalia Lobanov, dr. hab., conf.univ., ASEM

Recenzenţii:

  1. Gibincea A.Dr.hab., prof.univ.,USM
  2. Ion Galaju, dr., conf.univ., ASEM