Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biopsia și vertebroplastia percutanată imagistic ghidată în diagnosticul, tratamentul chirurgical al tumorilor coloanei vertebrale


Autor: Rusu Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Aureliu Bodiu
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Ion Dăscăliuc
doctor
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.05 Mb / în română

Teza

CZU 616.711-006-073.75-089.844

Adobe PDF document 3.96 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

tumori, coloana vertebrală,hemangiom, metastaze, biopsie, vertebroplastie

Adnotare

Teza este expusă pe 136 pagini și este compusă din 5 capitole. Materialul ilustrativ include 43 tabele, 40 figuri, 3 formule, 7 anexe, 201 surse bibliografie. Rezultatele obținute sunt publicateîn 8 lucrări științifice, 7 raporturi la forurile științifice internaționale, e-poster.

Domeniul de studiu: neurochirurgie 321.21

Scopul lucrării: Optimizarea tratamentului chirurgical prin evaluarea prognosticului oncologic în baza biopsiei per cutanate imagistic ghidate, inclusiv aprecierea eficacității vertebroplastiei la pacienții cu tumori ale coloanei vertebrale.

Obiectivele de bază a lucrării: Precizarea indicațiilor, contraindicațiilor, metodologia, importanța, veridicitateabiopsiei percutanate și influența ei asupra managementului chirurgical al tumorilor coloanei vertebrale; analizarea indicațiilor, perfectarea tehnicei cu evaluarea rezultatelor precoce și tardive ale vertebroplastiei la pacienții cu tumori litice ale coloanei vertebrale; elaborarea unui algoritm de diagnostic și tratament chirurgical diferențiat al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale.

Noutatea și originalitatea științifică: în rezultatul cercetărilor științifice a fost analizată eficacitatea biopsiei percutanate în diagnosticul și planificarea unui management al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale; a fost perfectată și introdusă în practică metoda imagistică de apreciere a volumului necesar de PMMA în timpul vertebroplastiei; a fost demonstrată eficacitatea vertebroplastiei în tratamentul chirurgical al pacienților cu tumori litice benigne și maligne ale coloanei vertebrale cu evaluarea rezultatelor precoce și tardive.

Problema științifică soluționată în lucrare: a fost determinată eficiența biopsiei per cutanate în managementul chirurgical al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale, a fost estimată valoarea vertebroplastiei în tratamentul durerii la pacienții cu tumori litice vertebrale. A fost elaborată metoda imagistică de determinare a volumului PMMA necesar în vertebroplastie cu profilaxia complicațiilor intra- și post-procedurale.

Semnificația teoretică: rezultatele obținute au permis perfectarea metodelor de diagnostic, ameliorarea calității vieții pacienților cu speranța la viață limitată. Valoarea aplicativă a lucrării: În baza cercetării a fost elaborat algoritmul de diagnostic și tratament al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale.

Implementarea rezultatelor științifice în activitatea al INN, SCR și IO ceea ce a condus la tratarea unui număr mare de pacienți cu tumori ale coloanei vertebrale.

Cuprins


1. PROBLEMA ACTUALĂ A TRATAMENTULUI MULTIMODAL ÎN TUMORILE COLOANEI VERTEBRALE
 • 1.1.Definiția, mecanismele fiziopatologice și aspectul istoric al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale
 • 1.2.Epidemiologie
 • 1.3.Clasificarea și scalele de evaluare al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale
 • 1.4.
 • 1.5.Tabloul clinic și imagistic al pacienților cu tumori ale coloanei vertebrale
 • 1.6.Biopsia percutană în diagnosticul tumorii la nivelul coloanei vertebrale
 • 1.7.Tratamentul multimodal al tumorilor coloanei vertebrale
 • 1.8.Vertebroplastia
 • 1.9.Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA CERCETĂRILOR CLINICE. METODELE DE CERCETARE
 • 2.1.Caracteristica generală a lotului de cercetare
 • 2.2.Metode de investigație
 • 2.3.Metode de tratament
 • 2.4.Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.5.Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL TUMORILOR COLOANEI VERTEBRALE. ALGORITM DE DIAGNOSTIC.
 • 3.1.Manifestări clinice
 • 3.2.Investigațiile imagistice
 • 3.3.Scalele de evaluare
 • 3.4.Biopsia coloanei vertebrale
 • 3.5.Algoritmul de diagnostic
 • 3.6.Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL TUMORILOR COLOANEI VERTEBRALE.
 • 4.1.Managementul tratamentului pacienților cu tumori benigne ale coloanei
 • vertebrale
 • 4.2.Tehnica chirurgicală a vertebroplastiei
 • 4.3.Managementul tratamentului pacienților cu tumori maligne ale coloanei
 • vertebrale
 • 4.4.Managementul post-operator
 • 4.5.Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL TUMORILOR COLOANEI VERTEBRALE. ALGORITM DE TRATAMENT
 • 5.1.Analiza rezultatelor obținute
 • 5.2.Algoritmul de tratament
 • 5.3.Sinteza rezultatelor obținute
 • 5.4.Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDARI PRACTICE