Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chelidonium majus L. sursă de noi forme farmaceuti


Autor: Octavian Diug
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatol Nistreanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 615.322+615.4+615.244

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
247 pagini


Cuvinte Cheie

chelidonium majus L., alcaloizi, HPLC, coptizină, chelidonină, antimicrobian, antifungic, antiviral, citotoxic, toxicitate acută, suc proaspăt, tinctură, extract fluid, gel, capsule, comprimate

Adnotare

Teza în cauză vizează studiul complex al speciei Chelidonium majus L, fam. Papaveraceae (Rostopască) în vederea elaborării metodelor de dozare a alcaloizilor în produsele vegetale şi extractive, formulării şi optimizării tehnologiei formelor farmaceutice cu conţinut standardizat de alcaloizi, elaborarea Documentelor Analitice de Normare a calităţii.

Folosind metoda HPLC de dozare a alcaloizilor, care în plantă se conţin până la 30, a dat posibilitatea de a evidenţia 2 alcaloizi principali, coptizina şi chelidonina. A fost elaborată metoda rapidă şi exactă de dozare a coptizinei în părţi aeriene, rădăcini şi produse extractive obţinute din rostopască. Cel mai ridicat conţinut de coptizină şi chelidonină se determină în tinctură, preparată pe etanol de 70%.

Pentru dozarea coptizinei în produsele vegetale şi extractive se propune o nouă varianta de cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă (HPLC). Conţinutul de coptizină în produsele vegetale îl constituie: 0,49 % în părţi aeriene şi 0,58 % în rădăcini, cea ce este de 2-3 ori mai ridicat decât conform rezultatelor obţinute cu metoda farmacopeică (0,2%). A fost studiată cinetica şi plenitudinea extragerii coptizinei din Chelidonii herba.

Pentru extracţia coptizinei din Chelidonii herba se recomandă metoda de repercolare Squibb, fără umectarea preventivă a produsului vegetal, fiind mai eficientă şi se poate obţine un randament al coptizinei până la 60%.

S-a studiat dinamica acumulării coptizinei şi chelidoninei în părţile aeriene, rădăcini şi seminţe de rostopască, colectate la fazele de butonizare, prima şi a doua înflorire, prima şi a doua fructificare. Se determină acumulări constante de coptizină în cantităţi ce depăşesc cu mult cantităţile de chelidonină.Rezultatele obţinute confirmă datele din ultimii ani care constată că alcaloidul principal din rostopască. este coptizina şi nu chelidonina cum se considera până acum. Coptizina în planta proaspătă, preponderent, se află sub formă de 8-oxocoptizină, care în procesul de uscare şi prelucrare a produsului vegetal trece în coptizină, date confirmate de noi experimental. Prima fază de fructificare se recomandă ca fază de colectare a produsului vegetal în calitate de materie primă pentru obţinerea produselor farmaceutice cu conţinut de coptizină.

A fost propusă metoda de obţinere a sucului proaspăt standardizat din Chelidonium majus L. folosind alcool etilic 96% în părţi egale, care contribuie la un conţinut mai ridicat de coptizină .

Au fost obţinute 7 formule de hidrogeluri pe bază de HPMC, Carbopol 940 cu conţinut de suc proaspăt standardizat. Studiul reologic a demonstrat că gelurile prezintă sisteme tixotrope cu curgere plastică non-Newtoniană, dependentă de timp.

Folosind metoda de planificare a experienţelor cu ajutorul programului computerizat „MODDE 7” a fost optimizată compoziţia capsulelor operculate cu conţinut de suc proaspăt standardizat.

S-au efectuat cercetări de preformulare şi formulare a comprimatelor de tip matriţă cu conţinut de suc proaspăt standardizat în vederea controlului cedării coptizinei.

A fost cercetată activitatea antimicrobiană şi antifungică, cât şi acţiunea citotoxică a sucului proaspăt şi extractului fluid de rostopască.

Pentru prima dată s-a determinat DL50 pentru sucul proaspăt de rostopască, recalculat la coptizină, efectuat pe şoricei şi şobolani, fiind respectiv de 24,82 şi 24,79 mg/kg.

Au fost elaborate DAN şi DTN la următoarele produse farmaceutice: tinctură de rostopască, extract fluid de rostopască, rostopască capsule, rostopască comprimate şi suc de rostopască standardizat. Aceste preparate au fost implementate în „faza pilot” la: S.R.L. „NeoGalenaFarm”, „Farmaco” S.A. şi ÎCS „Eurofarmaco” S.A.

Cuprins


CAPITOLUL I Caracteristica generală a speciei Chelidonium majus L.
 • 1.1. Din istoricul utilizării
 • 1.2. Încadrarea sistematică a genului Chelidonium
 • 1.2.1. Reprezentanţii genului
 • 1.2.2. Descrierea botanică
 • 1.2.3. Arealul de răspândire
 • 1.2.4. Caractere macroscopice ale produsului vegetal Chelidonii herba
 • 1.2.5. Caractere microscopice ale produsului vegetal Chelidonii herba
 • 1.3. Compoziţia chimică
 • 1.4. Acţiunea farmacologică
 • 1.4.1. Farmacologie experimentală
 • 1.4.2. Farmacologie clinică
 • 1.4.3. Utilizarea în clinică
 • 1.5. Forme farmaceutice din Chelidonium majus L

CAPITOLUL II. Obţinerea şi studiul produselor extractive din specia Chelidonium majus L
 • 2.1. Obţinerea produsului vegetal
 • 2.2. Identificarea compuşilor chimici
 • 2.3. Dozarea alcaloizilor în produsele extractive
 • 2.3.1. Dozarea totalului de alcaloizi exprimat în chelidonină
 • 2.4. Elaborarea metodei de dozare a coptizinei în produsele vegetale şi extractive
 • 2.5. Obţinerea produselor extractive
 • 2.5.1. Optimizarea obţinerii extractului fluid
 • 2.5.2. Tehnologia tincturii
 • 2.6. Obţinerea şi standardizarea sucului proaspăt
 • 2.7. Dinamica acumulării coptizinei şi chelidoninei în plantă
 • 2.8. Validarea metodelor de dozare a coptizinei în produsul vegetal şi produsele extractive de Rostopască

Capitolul III. Studiul activităţii antimicrobiene, antifungice, antivirale şi toxicităţii acute a produselor extractive din specia Chelidonium majus L
 • 3.1. Studiul activităţii antimicrobiene şi antifungice
 • 3.2. Studiul acţiunii citotoxice şi activităţii antivirale
 • 3.3. Studiul toxicităţii acute

CAPITOLUL IV. ELaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice semisolide şi solide cu suc proaspăt din specia Chelidonium majus L
 • 4.1. Optimizarea formulării şi tehnologia gelului cu suc proaspăt
 • 4.2. Formularea şi tehnologia capsulelor şi comprimatelor
 • 4.2.1. Optimizarea formulării conţinutului capsulelor operculate cu suc proaspăt
 • 4.2.2. Optimizarea formulării comprimatelor cu suc proaspăt

CAPITOLUL V. Standardizarea formelor farmaceutice cu conţinut de coptizină, obţinute din specia Chelidonium majis L
 • 5.1. Standardizarea sucului proaspăt
 • 5.1.1. Studiul indicilor de calitate pentru MFT
 • 5.1.2. Studiu de stabilitate
 • 5.2. Standardizarea tincturii<
 • 5.2.1. Studiul indicilor de calitate pentru MFT
 • 5.2.2. Studiu de stabilitate
 • 5.3. Standardizarea extractului fluid
 • 5.3.1. Studiul indicilor de calitate pentru MFT
 • 5.3.2. Studiu de stabilitate
 • 5.4. Standardizarea capsulelor cu suc proaspăt
 • 5.4.1. Studiul indicilor de calitate pentru MFT
 • 5.4.2. Studiu de stabilitate .
 • 5.5. Standardizarea comprimatelor cu suc proaspăt
 • 5.5.1. Studiul indicilor de calitate pentru MFT
 • 5.5.2. Studiu de stabilitate