Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Determinarea factorilor de risc şi argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor la termen


Autor: Carauş Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.94 Mb / în română

Teza

CZU 16-053.31/32-037:615.99.036.8

Adobe PDF document 4.33 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

mortalitate infantilă, mortalitate perinatală, mortalitate neonatală precoce, factori de risc perinatal, audit, anchetă confidenţială, standard, autopsie verbală

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea se compartimentează în: introducere, patru capitole de cercetări proprii, concluzii și recomandări practice, indice bibliografic ce include 183 de surse literare, 7 anexe, 39 figuri, 38 de tabele. Materialul a fost expus pe 115 pagini de text de bază, Rezultatele de esență au fost relatate în 19 publicații ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Medicină.

Scopul studiului: Identificarea factorilor de risc şi a cauzelor de deces, aprecierea volumului şi calităţii îngrijirilor medicale acordate nou-născuţilor la termen pentru optimizarea și argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor neonatale.

Obiectivele cercetării: Aprecierea factorilor de risc medico-biologici, sociali şi asociați cu îngrijirile medicale în survenirea deceselor neonatale precoce la copiii născuți la termen. Evaluarea particularităţilor clinice, paraclinice și morfopatologice ale nou-născuţilor decedaţi şi supravieţuitori în prima săptămână de viaţă. Compararea volumului și calității îngrijirilor medicale oferite mamelor şi nou-născuţilor la termen decedați, cu îngrijirile nou-născuților care au supravieţuit, operând prin metodologia de anchetă confidenţială pentru identificarea condițiilor de îmbunătăţire a asistenței medicale. Evaluarea atitudinii mamelor/familiilor referitor la calitatea și volumul îngrijirilor medicale acordate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost argumentată științific o nouă abordare de analiză a deceselor în perioada neonatală precoce printre copiii născuți la termen cu evidențierea cauzelor și circumstanțelor principale care au contribuit la deces, prin care s-a reușit a sistematiza impactul efectiv al diferitor categorii de factori.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în estimarea și argumentarea impactului diferitor factori de risc şi a cauzelor de deces în grupul copiilor la termen cu greutate normală la naştere. A fost elaborat şi implementat sistemul de apreciere a volumului şi calităţii îngrijirilor medicale acordate nou-născuţilor la termen. În condiţiile ratei înalte de deces la nou-născuţii la termen au fost dezvoltate principiile de desfăşurare a auditului confidenţial la nivel naţional.

Semnificația teoretică. În premieră pentru spațiul nostru a fost estimat rolul diferitor categorii de factori de risc pentru decesul nou-născutului în funcție de perioadele de expunere la aceste adversități. A fost propusă o nouă clasificare a cauzelor de deces neonatal precoce. Lucrarea a argumentat necesitatea de a obiectiviza rezultatele interviului mamei/familiei, care este prezentat în formula unui nou instrument de autopsie verbală.

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul estimativ privind volumul şi calitatea asistenţei medicale acordate mamelor şi nou-născuţilor la termen a finalizat cu elaborarea unui bloc concis de recomandări practice pentru specialiştii din sectorul de asistenţă medicală primară şi din maternităţile Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele studiului au fost testate şi implementate prin recomandări şi propuneri ce vizează activitatea unităţilor obstetricale şi neonatale din maternitățile de nivel I şi a Centrelor Perinatologice de nivelele II și III.