Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Universul urban în opera lui James Joyce


Autor: Vasile Cuceresru
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.06 - Literatura universală şi comparată
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Elena Prus
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 82.091(043.3)+821.111”20”(092)(043.3)+821.152.1”20”(092)(043.3)

Adobe PDF document 0.96 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

arhetip, arhitectonică, arhitectură, centru, comedie, cronotop, decor, Dublin, identitate, imaginar, ironie, labirint, mit, model, modernitate, oraş, personaj, sacralitate, schemă, simbol, sinestezie, spaţioscopie, spaţiu, timp, urbanitate

Cuprins


CAPITOLUL I: Arhitectonici joyciene
 • 1.1. Modernitatea ca „experienţă a vieţii urbane moderne”
 • 1.2. Paradigma sinestezică a eroicului şi a banalului .
 • 1.3. Modelele schematice arhetipale: căderea, lupta şi salvarea
 • 1.4. Personajele joyciene: tipologie şi mitogeneză

CAPITOLUL II: Dublin: cronotopia centrului sacru

 • 2.1. Dublinul ca mit modern
 • 2.2. Simbolismul centrului şi simbolurile mitologice primordiale
 • 2.3. Dialogul culturilor: Irlanda şi Europa
 • 2.4. Comedia joyciană: Biblie şi vodevil
 • 2.5. Temporalitatea şi progresul istoric proteiform

CAPITOLUL III: Dublin: arhitectură imaginară şi identitară

 • 3.1. Urbea „paraliziei generale progresive”
 • 3.2. Oraşul-personaj: embleme ale blazonului
 • 3.3. Oraşul-decor: dimensiuni ale reprezentării
 • 3.4. Oraşul-carte: scriptură, ghid şi construcţie „inversă”