Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.01.06 – Literatura universală şi comparată


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie

Formula specialităţii
Literatura popoarelor din Europa, America şi Australia este domeniul ştiinţei filologice care se ocupă de cercetarea literaturilor străine, a literaturii universale, în general, atât în plan sincronic şi diacronic, cît şi în plan comparat, având la bază metodele de cercetare ale literaturii şi, totodată, ocupându-se de perfecţionarea lor şi de elaborarea unor metode şi metodologii noi.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
În investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 10. 01. 05 se recurge atât la utilizarea metodelor de cercetare specifice ştiinţei literaturii, în general, comune pentru un şir de discipline adiacente ca Literatura română, Literatura popoarelor din Federaţia Rusă, Literatura popoarelor din Asia şi Africa, Teoria literaturii, Folcloristica, Jurnalistica, Textologie, cît şi la rezultatele cercetărilor respective. Totodată, cercetările la specialitatea Literatura popoarelor din Europa, America şi Australia se deosebesc de cele din domeniile disciplinelor adiacente prin caracterul specific al obiectului de studiu care cuprinde numai literatura popoarelor din Europa, America şi Australia.

Delimitarea de specialitatea Literatura română ţine de obiectul de cercetare al acesteia. Când însă se realizează studii comparatiste în care este cuprinsă şi literatura română, materia acesteia din urmă se subordonează altor scopuri ştiinţifice, ieşind din cadrul îngust al unei singure literaturi.

Acelaşi lucru se referă şi la delimitarea de specialităţile Literatura popoarelor din Federaţia Rusă şi Literatura popoarelor din Asia şi Africa. Totodată, efectuarea cercetărilor în domeniul literaturilor străine presupune cunoaşterea obligatorie a limbilor în care aceste literaturi sînt scrise. În acest sens, cercetările în domeniul specialităţilor ştiinţifice 10. 01. 05, 10. 01. 02 şi 10. 01. 06 sînt foarte apropiate ca metodologie şi metode specifice de cercetare, abordarea comparatistă a materiei de studiu a acestor discipline apropiindu-le şi mai mult, ceea ce a determinat oportunitatea reunirii lor într-o singură specialitate ştiinţifică propusă în noul Nomenclator al specialităţilor ştiinţifice din R. Moldova cu cifrul 10. 01. 06 şi cu denumirea Literatura universală şi comparată, mult mai adecvată şi din punctul de vedere al continuităţii disciplinelor universitare Literatură universală şi Literatură comparată.

Domeniul de cercetare şi metodologia disciplinei Teoria literaturii se deosebeşte de cele ale literaturilor concrete, dar orice cercetare în domeniul unor literaturi naţionale concrete sau în domeniul literaturii comparate se sprijină pe rezultatele cercetărilor teoretice. Totodată, investigaţiile în domeniul literaturilor străine oferă un bogat material pentru studiul teoretic al literaturii, în general.

Folcloristica are domeniul său bine delimitat de cercetare, dar în unele cazuri cercetarea literaturilor străine poate implica şi un material folcloric, inclusiv abordarea comparatistă a acestuia.

Şi Jurnalistica are domeniul său bine delimitat de cercetare, însă în unele cazuri cercetarea literaturilor străine implică şi utilizarea materiei de studiu şi a unor metode specifice jurnalismului, îndeosebi când e vorba de scriitori care au profesat şi ziaristica sau când literatura artistică se interferează cu publicistica.

Spre deosebire de Textologie, cu obiectul şi metodele sale specifice de cercetare, investigaţiile în domeniul literaturilor străine apelează uneori şi la datele textologiei sau abordează anumite aspecte textologice ale operelor literare studiate.

În cazul când tezele de doctorat se realizează la interferenţa specialităţilor vizând literaturile străine cu literatura română, teoria literaturii, folcloristica, jurnalistica sau textologia, acestea pot fi prezentate pentru susţinere la două specialităţi (în funcţie de ponderea aproape egală a ambelor discipline), cu condiţia includerii în componenţa consiliului ştiinţific specializat a specialiştilor respectivi, sau pot fi susţinute numai la specialitatea care are pondere mai mare în teză, domeniile adiacente urmând a fi reprezentate de câte un specialist în calitate de membru al consiliului ştiinţific specializat sau de referent oficial al tezei.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Popovici Constantin, academician, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal a Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M.
  2. Kleiman Rita, doctor habilitat în filologie, docent, şeful Direcţiei de cercetare „Istoria şi cultura evreilor din Moldova” a Institutului de Cercetări Interetnice al A.Ş.M.
  3. Prus Elena, doctor în filologie, doctor conferenţiar, Catedra „Filologie franceză” a Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”

Recenzenţii

  1. Pavlicenco Sergiu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, şeful Catedrei de Literatură Universală a Universităţii de Stat din Moldova
  2. Gavrilov Anatol, doctor în filologie, colaborator ştiinţific superior, şeful Direcţiei de cercetare “Teorie Literară şi Literatură Comparată” a Institutului de Literatură şi Folclor al AŞM.