Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme ale minimizării delincvenţei juvenile: aspecte sociale (în baza investigaţiei sociologice din judeţul Iaşi – România)


Autor: Constantin Ciornei-Donighian
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Batcu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 316.364

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

subcultura delincventă, poliformism delincvenţional, violenţa şcolară, ataşamentul delincvent, grup stradal („gaşca de cartier”), familie patogenă, abandon şcolar, centrul de reeducare, familie monoparentală, serviciul de probaţiune, variabile delictogene, polimorfism moderat, criminalitatea minorilor, conduită ilicită, inadaptarea socială, duplicitatea conduitei, dezechilibrul existenţial, atitudine paternistă şi „egocentristă”, dezechilibrele ortomoleculare şi delincvenţă, gratificări compensatorii, personalitatea antisocială, institut medical educativ, referate presentinţă, supraveghere instituţională.

Adnotare

Lucrarea prezintă o investigaţie sociologică complexă realizată de autor în decursul ultimilor cinci ani. Baza teoretico-metodologică are drept support realizările sociologice obţinute în domeniul dat. Baza empirică constituie rezultatele cercetărilor de teren la nivel local, regional şi naţional, cu participarea nemijlocită a autorului. Lucrarea conţine : introducrea, trei capitole, încheierea, referinţele bibliografice şi anexe.

În capitolul I – Cadrul teoretico–metodologic de cercetare a delincvenţei juvenile – se întemeiază modelul sociologic de studiere a dinamicii delincvenţei minorilor în vârstă de 11 – 16 ani din România. Se intreprinde o analiză a categoriilor principale a delincvenţei, menţionându-se creşterea gradului de pericol social prin agresivitate crescută şi asocierea în grupuri infracţionale. În continuare se fundamentează metodica înfăptuirii investigaţiei şi determinării eşantionului cercetării.

În capitolul II – Factorii sociali şi specificul delincvenţei juvenile în România, se examinează evoluţia stării infracţionale la nivelul judeţului Iaşi şi o comparaţie cu cea la nivel naţional, precum şi influienţa mediului familial asupra conduitelor juvenile, specificul socializării prin grupurile educaţionale, precum şi funcţiile de reglementare a relaţiilor interindividuale, procesele de comunicare şi influienţa grupurilor de cartier asupra fenimenului delincvenţei juvenile şi sporirii delictelor grave comise de tineri împotrive proprietăţii îndeosebi.

În capitolul III – Aspecte practice ale controlului social în delincvenţa juvenilă, este prezentată sinteza analitică a studiilor sociologice realizate în centre de reeducare a minorilor instituţionalizaţi. Se mai analizează de asemenea polimorfismul delincvenţional şi etiologia conduitelor la delincvenţii tineri, examinându-se şi măsurile de prevenire a cazurilor de devianţă juvenilă prin concentrarea acţiunilorasupra unor aspecte critice ale proceselor de socializare şi integrare socială.

În baza investigaţiei sociologice sunt elaborate recomandări concrete în vederea minimalizării delincvenţei juvenile.

Cuprins


CAPITOLUL I.Cadrul teoretico-metodologic de cercetare a delincvenţei juvenile
  • I.1. Tendinţe ale delincvenţei juvenile în România. Analiză sociologică de diagnostic
  • I.2. Dinamica şi caracteristicile delincvenţei la nivelul judeţului Iaşi
  • I.3. Metodica şi tehnica studiului sociologic asupra comportamentului deviant

CAPITOLUL II. Factorii sociali şi specificul delincvenţei juvenile

  • II. 1. Mediul familial şi influenţa lui asupra conduitelor juvenile
  • II. 2. Specificul socializării prin grupul educaţional
  • II. 3. Grupul de prieteni ca factor de socializare şi fascinaţia delincvenţei

CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE ALE CONTROLULUI SOCIAL ÎN DELINCVENŢA JUVENILĂ

  • III. 1. Delincvenţa şi minoritatea. Studiu de caz în Centrul de Reeducare Tg. Ocna
  • III. 2. Polimorfismul delincvenţional şi etiologia conduitelor la delincvenţii tineri
  • III. 3. Prevenţia şi limitele ei. Studii de caz cu minori delincvenţi din judeţul Iaşi