Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficacitatea corecţiei farmacologice a activităţii sistemului renin-angiotensin-aldosteron în cordul pulmonar cronic


Autor: Natalia Corneiciuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română
Adobe PDF document0.28 Mb / în rusă

Teza

CZU 616.24:616.12+615.71

Adobe PDF document 0.89 Mb / în rusă
126 pagini


Cuvinte Cheie

bronhopneumopatia cronică obstructivă, cord pulmonar cronic, sistemul renin-angiotensin-aldosteron, funcţia sistolică şi diastolică a ventriculului drept şi stâng, renină, aldosteron, lisinopril, spironolacton

Adnotare

După rezultatele examinării complexe a 126 bolnavi cu BPCO complicată cu CPC s-a determinat activarea SRAA prin creşterea activităţii reninei, ECA şi concentraţiei aldosteronului în plasma sangvină. Sporirea activităţii reninei şi concentraţiei aldosteronului sunt legate de nivelul HP, hipoxemiei şi schimbările structural-funcţionale ale VD şi VS. Procesul de remodelare a cordului la bolnavii cu BPCO şi CPC se caracterizează prin mărirea grosimii peretelui anterior şi diametrului cavităţii VD şi AD, semnele de disfuncţie diastolică de tipul relaxării încetinite sau tipul pseudonormal şi dereglarea funcţiei sistolice a VD. Starea VS se caracterizează prin prezenţa disfuncţiei diastolice de tip I, care în CPC decompensat este însoţită de o disfuncţie sistolică moderată şi diminuarea FE VS. Administrarea inhibitorului ECA lisinopril în CPC compensat, peste un an de la începutul tratamentului, duce la micşorarea PMAP, ameliorarea funcţiei diastolice VD şi VS, se observă tendinţa spre diminuarea grosimii peretelui anterior VD, diametrelor sistolic şi diastolic ale ambelor ventricule, precum şi diametrului AD, ce permite încetinirea progresării disfuncţiei sistolice şi diastolice ale compartimentelor drepte şi stângi ale cordului şi apariţia semnelor clinice de insuficienţă cardiacă. Adminstrarea combinată a lisinoprilului şi spironolactonului în CPC decompensat, la finele primului an, duce la ameliorarea substanţială a funcţiei diastolice VD şi VS, la diminuarea diametrelor sistolic şi diastolic ale ambelor ventricule şi atrii, care la finele anului 2 devin mai pronunţate, fiind însoţite de ameliorarea funcţiei sistolice şi diminuarea hipertensiunii pulmonare, fapt ce permite de a stopa progresarea ICC, de a ameliorara statutul clinic şi prognosticul maladiei.