Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă


Autor: Dumitriţa Smolniţchi
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Haralambie Corbu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1 ″18″ (478) (043.2)

Adobe PDF document 0.92 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

folclor, legendă, tradiţie, cronică, funcţie, istorie, document, imaginaţie, paremiologie, clasicism, romantism, paşoptism, emergenţă, baladă, epopee, memorialistică, receptare, continuitate, interpretare, artă narativă, portret, personaj, specific naţional, idee, stil, ruine, vestigii, simbol, model expresiv, izvor de inspiraţie

Adnotare

Teza este dedicată influenţei operei lui Ion Neculce asupra literaturii române. Se insistă asupra similitudinilor atât la nivel de teme, motive, subiecte cronicăreşti, preluate în literatura română din secolul al XIX-lea, cât şi la nivel stilistic (tangenţe dintre arta literară neculceană şi a scrisului celor care şi-au luat această artă drept model expresiv). Cercetările se referă, cu precădere, la epoca paşoptistă, căci, în virtutea circumstanţelor, necesităţilor şi imperativelor concrete, anume în prima jumătate a secolului al XIX-lea, tradiţiile neculceene au fost în centrul atenţiei.

Investigaţiile asupra receptării tradiţiilor neculceene în epoca romantismului românesc se axează pe trei caracteristici de bază ale operei cronicarului: filonul folcloric, din care se desprind materia istorică şi valorile narativ-stilistice. În baza cercetării concluzionăm: opera lui I. Neculce e un început de activitate folclorică, cu urmări benefice în deceniile următoare. Din punct de vedere al dimensiunilor narative, I. Neculce urmează modelul popular pe un fon general memorialistic, punctat de coloritul local sau pitorescul autohton.

Receptarea operei neculceene urmează stilistic două linii: lirică, în centrul căreia se află simbolul ruinelor, şi epică ce renaşte scene şi subiecte istorice. Uneori poezia de inspiraţie istorică îmbină aspectul liric cu cel epic. Poezia epică şi epico-lirică a servit, în cea mai mare parte, drept liant pentru numeroasele încercări ale paşoptiştilor de creare a epopeii naţionale, specie în care clasicismul se îmbină organic cu romantismul.

În proză, ca şi în poezie, receptarea operei lui I. Neculce, urmează souă modele artistice care, fie că se dezvoltă independent unul faţă de celălalt, fie că, de cele mai multe ori, se interferează reciproc. O tendinţă e lirică şi pledantă, alta e de factură epică şi reconstitutivă. Între aceste două modalităţi de interpretare a realităţii istorice, se produc „contaminări”, interferenţe.

Scriitorii din epoca paşoptistă se prezintă drept continuatorii lui I. Neculce atât în direcţia valorificării tradiţiilor istorice, cât şi în preluarea stilului neculcean care preconizează laconismul clasiciştilor, lirismul romanticilor, luciditatea realiştilor, dar şi vorbirea în pilde a lui A. Pann, jovialitatea lui I. Creangă, pitorescul colorat al lui M. Sadoveanu, virulenţa pamfletară a lui T. Arghezi.

Investigând preluarea şi transformarea de către scriitorii paşoptişti a tradiţiilor folclorice, istorice şi narativ-stilistice atestate în opera lui Ion Neculce, se demonstrează perpetuarea tradiţiilor unei epoci literare în alta.

Cuprins


CAPITOLUL I. Ion Neculce ŞI Literatura română modernă
 • 1.1. Preocupări de folclor la I. Neculce
 • 1.2. Tradiţia istorică: aspecte tematice
 • 1.3. Cronica şi valorile ei artistice
 • 1.4. I. Neculce şi D. Cantemir: interferenţe
 • 1.5. Între document şi imaginaţie

CAPITOLUL II. Coordonate neculceene în definirea canonului paşoptist

 • 2.1. Paşoptismul: delimitări conceptuale
 • 2.2. Orientări folclorice
 • • Intuirea esteticului
 • • Metodologia valorificării folclorului
 • 2.3. Istoria şi romantismul paşoptist

CAPITOLUL III. Modelul neculcean în re-transfigurarea eposului naţional

 • 3.1. Perpetuări ale tradiţiei neculceene
 • 3.2. De la legenda şi balada istorică la epopee
 • 3.3. Modelul neculcean: principiu configurator