Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire


Autor: Afanasie Leonte
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 613.2-099-036-1-084

Adobe PDF document 1.45 Mb / în română
103 pagini


Cuvinte Cheie

intoxicaţiile alimentare acute, produse alimentare contaminate, profilaxie

Adnotare

Problema alimentaţiei sănătoase este, după aprecierea OMS, una dintre principalele în păstrarea sănătăţii. Experţii consideră actuală necesitatea luării măsurilor complexe îndreptate spre folosirea raţională de către populaţie a produselor alimentare atât naturale, cât şi artificiale şi prevenirea acţiunii dăunătoare a produselor alimentare necalitative asupra sănătăţii populaţiei.
Studierea aspectelor medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute populaţia a fost repartizată în trei grupe: producătorii de produse alimentare, consumatorii, sistemul de asistenţă medicală. Cercetarea ştiinţifică actuală este un studiu neexperimental-descriptiv. După volumul eşantionului a fost efectuat studiul integral şi selectiv. În Republica Moldova ca şi în alte ţări, se conturează existenţa unor condiţii ce sporesc riscurile apariţiei intoxicaţiilor alimentare acute: nivelul scăzut de educaţie a populaţiei privind alimentaţia sănătoasă în mediile cu risc, existenţa problemelor cu caracter socio-economic, ceea ce poate conduce la apariţia intoxicaţiilor alimentare acute. Intoxicaţiile alimentare acute înregistrate în Republica Moldova poartă un caracter permanent înregistrându-se anual. După provenienţa lor ele sunt: bacteriene – 24%, vegetale – 76%.
Pentru perioada studiată este caracteristică înregistrarea maladiilor în colective organizate – 33% şi în condiţii casnice – 67%. De regulă, între intoxicaţiile alimentare, după provenienţa etiologică, predomină cele bacteriene, pe când în Republica Moldova, în perioada supusă studiului, prevalează intoxicaţiile de etiologie nemicrobiană (vegetale).
Îmbolnăvirile au decurs în formă de toxiinfecţii, intoxicaţii şi otrăviri alimentare, evidenţiindu-se după factorul etiologic microflora patogenă şi condiţionat patogenă. Între intoxicaţiile alimentare acute de origine microbiană se evidenţiază botulismul, iar între cele nemicrobiene – ciupercile necomestibile din genul Amanita.
Analizând cazurile de intoxicaţii alimentare acute înregistrate, s-a stabilit că ele nu poartă un caracter strict sezonier, dar au loc mai frecvent în perioada caldă a anului. Calitatea produselor alimentare fabricate depinde de calitatea materiei prime. În condiţiile economice actuale din Republica Moldova agenţii economici ocupaţi cu fabricarea produselor alimentare folosesc trei surse de asigurare cu materie primă: întreprinderi specializate, pieţe agro-alimentare şi terţe părţi. Rezultatele studierii acestei întrebări dau posibilitate de făcut încheierea că agenţii economici antrenaţi în fabricarea produselor alimentare folosesc materia primă din sursele menţionate în următoarea ordine: întreprinderi specializate - în Zona de Nord, raionul Soroca – 64%, în Zona de Centru, raionul Orhei – 38%, în Zona de Sud, raionul Cahul – 41%, pieţe agro-alimentare – Zona de Nord, raionul Soroca – 21%, Zona de Centru, raionul Orhei – 56%, Zona de Sud, raionul Cahul – 50%, din terţe părţi – Zona de Nord, raionul Soroca – 15%, Zona de Centru, raionul Orhei – 6%, Zona de Sud, raionul Cahul – 9%.
La fiecare lot de produse alimentare fabricate laboratorul întreprinderii producătoare eliberează certificat de calitate în care reflectă indicii de calitate, condiţiile şi termenele de valorificare. Rezultatele studierii nivelului de cunoştinţe privind această chestiune de către lucrătorii întreprinderilor producătoare arată că certificatul de calitate este eliberat de către laboratorul întreprinderii producătoare: în Zona de Nord, raionul Soroca – 22%, în Zona de Centru, raionul Orhei – 34%, în Zona de Sud, raionul Cahul – 41%. În acelaşi timp, o parte din producători susţin că certificatul de calitate este eliberat de Serviciul Standardizare şi Metrologie: în zona de Nord, raionul Soroca – 60%, în zona de Centru, raionul Orhei – 35%, în zona de Sud, raionul Cahul – 48%. Unii producători consideră că certificatul de calitate se eliberează de către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic: în zona de Nord, raionul Soroca – 18%, în zona de Centru, raionul Orhei – 31%, în zona de Sud, raionul Cahul – 11%.
Folosirea de către populaţie în alimentaţie a produselor din carne, peşte, legume şi fructe conservate în borcane ermetice în condiţii casnice din lipsa posibilităţii de sterilizare a lor pot provoca intoxicaţii alimentare. Rezultatele studierii acestei probleme au arătat că, totuşi, populaţia crede în inofensivitatea unor astfel de produse alimentare: în zona de Nord, raionul Soroca – 36%, în zona de Centru, raionul Orhei – 43%, în zona de Sud, raionul Cahul – 53%.
Aprecierea nivelului de cunoştinţe al medicilor de familie privind ciupercile necomestibile, care fiind folosite în alimentaţie pot provoca intoxicaţii alimentare a arătat că în acestă chestiune se lămuresc: în zona de Nord, raionul Soroca – 38%, în zona de Centru, raionul Orhei – 48%, în zona de Sud, raionul Cahul – 61%.
Managementul calităţii implementării măsurilor de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare acute evidenţiază următoarele compartimente de bază:

Aceste patru compartimente includ indicatorii de proces realizarea cărora vor da posibilitate de căpătat indicatorii de rezultat – micşorarea cazurilor de intoxicaţii alimentare acute şi deceselor din această cauză între populaţie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica intoxicaţiilor alimentare acute (revista literaturii)
  • 1.1. Nutriţia şi intoxicaţiile alimentare acute
  • 1.2. Intoxicaţiile alimentare acute şi sănătatea publică

CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetării şi prelucrarea matematico-statistică a materialului.

CAPITOLUL III. Evoluţia, structura şi caracteristica intoxicaţiilor alimentare acute în Republica Moldova (studiu integral)

  • 3.1. Evoluţia intoxicaţiilor alimentare acute.
  • 3.2. Caracteristica intoxicaţiilor alimentare acute în Republica Moldova.

CAPITOLUL IV. Aspecte medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute (studiu selectiv)

  • 4.1. Studierea aspectelor medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute în procesul de producere a produselor alimentare.
  • 4.2. Analiza opiniei privind aspectele medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute a consumatorilor de produse alimentare.
  • 4.3. Caracteristica aspectelor medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute în activitatea medicilor asistenţei medicale primare.
  • 4.4. Cauzele intoxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire a lor în opinia specialiştilor în igiena alimentaţiei ai Centrelor de Medicină Preventivă teritoriale din Republica Moldova.

CAPITOLUL V. Managementul procesului de instruire în profilaxia intoxicaţiilor alimentare acute

  • 5.1. Comportamentul populaţiei privind intoxicaţiile alimentare acute.
  • 5.2. Planificarea măsurilor de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare acute