Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare


Autor: Abdușa Daniela
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Ina Palii
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 616.1-08:577.2(043.2)

Adobe PDF document 4.49 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

expresia genelor, boli cardiovasculare, variabilitate, profil de expresie, cardiopatia ischemică cu și fără fibrilație atrială, cardiomiopatii primare și stenoza aortică congenitală

Adnotare

Teza include introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 441 titluri, volumul total de 159 pagini, 29 figuri, 28 de tabele și 18 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 19 lucrări.

Domeniul de studiu: Genetica omului și animalelor.

Scopul cercetării constă în identificarea unor gene candidat prin analiza exploratorie a datelor microarray și asocierea lor la nivel de expresie cu cardiopatia ischemică cu și fără fibrilație atrială, cardiomiopatii primare și stenoza aortică congenitală.

Obiectivele lucrării: identificarea genelor candidat în producerea unor patologii cardiovasculare, în baza seturilor de date microarray din NCBI-GEO; evaluarea expresiei genelor potențial implicate în bolile cardiovasculare la copii și adulți; estimarea variabilității expresiei unor gene asociate cu patologia cardiovasculară; stabilirea profilului de expresie a unui set de gene în anumite condiții patologice.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată a fost evaluată la nivel sangvin activitatea transcripțională a unui set de 18 gene la pacienții din Republica Moldova cu diferite patologii cardiovasculare. Studiul molecular a evidențiat expresia diferențiată a genelor în funcție de fenotipul clinic și vârsta subiecților, a stabilit profiluri specifice de expresie pentru cardiopatia ischemică cu și fără fibrilație atrială, stenoza aortică congenitală, cardiomiopatii primare și a demonstrat implicarea genelor candidat în patogeneza maladiilor cardiovasculare.

Problema științifică importantă soluționată constă în stabilirea pattern-urilor de expresie specifice fiecărui fenotip clinic studiat, demonstrarea omogenității conținutului de transcripți al genelor investigate la subiecții sănătoși și eterogenitatea înaltă la bolnavi, ceea ce relevă variabilitatea expresiei genelor în diferite stări fiziologice ale organismului, datele fiind utile în optimizarea procedurii de stratificare a pacienților cu maladii cardiovasculare.

Semnificația teoretică. Lucrarea reflectă o modalitate exploratorie de analiză și interpretare a rezultatelor experimentelor microarray, cu identificarea nu doar a genelor cu rol stabilit, dar și a altor grupe de gene potențial implicate în patologiile cardiovasculare. Rezultatele obținute în baza investigațiilor bioinformatice și molecular genetice aprofundează cunoștințele despre contribuția factorilor genetici în patogeneza stărilor patologice vizate.

Valoarea aplicativă a lucrării. Prin PCR cu primeri specifici au fost puse în evidență 18 gene asociate cu diferite procese biologice importante în patogeneza moleculară a bolilor cardiovasculare. Strategia bioinformatică de extragere și analiză a datelor de expresie microarray a permis identificarea genelor cu rol prioritar și potențial în maladiile cardiovasculare. Profilurile transcripționale ale genelor validate prin metode de laborator au fost utilizate în stratificarea pacienților cu cardiomiopatii primare, cardiopatie ischemică cu și fără fibrilație atrială și stenoza aortică congenitală.

Implementarea rezultatelor. Metodologia de extragere și analiză a datelor de expresie microarray este aplicată în identificarea genelor cu rol potențial în diferite procese biologice în cadrul Centrului Genetică Funcțională, UnAȘM. Datele obținute și expuse în teză servesc în calitate de material ştiinţifico-didactic pentru cursurile de Biologie moleculară și Metode genetice de analiză la Catedra Biologie a Facultății Științe ale Naturii, UnAȘM. Primerii specifici elaborați pentru studiul expresiei a 18 gene la subiecții cu boli cardiovasculare sunt utilizați în cadrul CGF al UnAȘM și sunt recomandați pentru cercetări genetico-moleculare ulterioare. Pattern-urile de expresie stabilite pentru maladiile cardiovasculare studiate pot fi recomandate în detectarea și stratificarea pacienților.

Cuprins


1. CONCEPTE DE SUPORT ȘI VIZIUNI MODERNE ÎN INTERPRETAREA ETIOPATOGENICĂ A BOLILOR CARDIOVASCULARE
 • 1.1. Epidemiologia și factorii de risc cardiovascular
 • 1.2. Aspecte genetice ale bolilor cardiovasculare
 • 1.3. Abordarea transcriptomică a bolilor cardiovasculare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materiale pentru cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA EXPLORATORIE A GENELOR CANDIDAT ÎN MANIFESTAREA UNOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE
 • 3.1. Identificarea genelor candidat în manifestarea patologiilor cardiovasculare
 • 3.2. Stabilirea genelor cu expresie diferențiată în bolile cardiovasculare
 • 3.3. Selectarea genelor pentru studiul activității transcripționale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. VARIABILITATEA NIVELULUI DE EXPRESIE AL GENELOR CANDIDAT ÎN MANIFESTAREA BOLILOR CARDIOVASCULARE
 • 4.1. Activitatea transcripțională a genelor la adulți și copii
 • 4.2. Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. DETERMINISMUL GENETIC AL DIFERITOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE
 • 5.1. Analiza profilului de expresie a genelor în bolile cardiovasculare
 • 5.2. Aspecte privind expresia genelor în maladiile cardiovasculare
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI