Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate carteziene


Autor: Nicolaev Pavel
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.11.14 - Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vitalie Nastas
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 621.3.011.21.56

Adobe PDF document 4.60 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

rezonanță simulată; metoda rezonanței simulate; simulator metrologic de impedanță; circuit rezonant de măsurare; impedanțmetru

Adnotare

Teza este consacratăcercetării posibilităților de utilizare a efectului rezonanței simulate la măsurarea impedanțelor.

Scopul lucrării constă în cercetarea și elaborarea unor mijloace de măsurare a impedanțelor pe baza efectului rezonanței simulate, care se caracterizează prin precizie înaltă, universalitate în utilizare, simplitate în construcție și în aplicarea practică.

Noutatea științifică a lucrării constă în analiza principiilor generale de aplicare a metodei rezonanței simulate la măsurarea impedanței; sinteza și analiza simulatorului metrologic de impedanță în coordonate carteziene cu caracteristici avansate; în elaborarea circuitului de măsurare a impedanțelor pe baza efectului rezonanței simulate în coordonate carteziene, în elaborarea algoritmilor de echilibrare a acestui circuit, precum și a impedanțmetrului în coordonate carteziene.

Semnificația teoretică constă în analiza principiilor de aplicare a metodei rezonanței simulate pentru măsurarea impedanțelor, în aplicarea metodei grafurilor de fluență la sinteza şi analiza simulatorului metrologic de impedanță, în elaborarea și analiza structurii și algoritmului de funcționare a impedanțmetrului cu rezonanță simulată în coordonate carteziene.

Valoarea aplicativă a rezultatelor. În baza rezultatelor cercetărilor a fost elaborată structura impedanțmetrului cu rezonanță simulată pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanței în coordonate carteziene.

Implementarea rezultatelor cercetării. În baza rezultatelor cercetărilor au fost elaborate două lucrări de laborator la disciplina Măsurări electronice. Rezultatele sunt publicate în 17 lucrări științifice. Au fost obținute 10 brevete de invenție şi 14 medalii la expoziții internaționale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. METODE MODERNE DE MĂSURARE A IMPEDANŢEI

 • 1.1. Impedanța. Noțiuni generale
 • 1.2. Metode de măsurare a impedanței
 • 1.2.1. Clasificarea metodelor de măsurare a impedanței
 • 1.2.2. Măsurarea impedanței prin metode de comparație succesivă cu măsura
 • 1.2.3. Măsurarea impedanței prin metode de comparație simultană cu măsura
 • 1.2.4. Metoda rezonanței simulate de măsurare a impedanței
 • Concluzii la capitolul 1

2. SIMULATOARE METROLOGICE DE IMPEDANŢĂ

 • 2.1. Simulatoare de mărimi electrice pasive. Clasificarea lor
 • 2.2. Sinteza simulatorului metrologic de impedanță
 • 2.3. Analiza funcțională a simulatorului metrologic de impedanță
 • 2.4. Studiul stabilității funcţionale a simulatorului metrologic de impedanță
 • Concluzii la capitolul 2

3. EROAREA SIMULATORULUI METROLOGIC DE IMPEDANŢĂ

 • hsvbj
 • 3.2. Eroarea cauzată de neidealitatea elementelor active ale simulatorului metrologic de impedanță
 • 3.3. Eroarea cauzată de toleranța elementelor pasive ale simulatorului metrologic de impedanță
 • 3.4. Eroarea cauzată de instabilitatea frecvenței semnalului de măsurare și de variația temperaturii
 • 3.5. Eroarea totală a componentelor impedanței reproduse
 • 3.5.1. Eroarea totală a componentei active
 • 3.5.2. Eroarea totală a componentei reactive
 • 3.5.3. Eroarea totală a defazajului dintre componentele impedanței reproduse
 • Concluzii la capitolul 3

4. CIRCUITE METROLOGICE CU REZONANŢĂ SIMULATĂ

 • 4.1. Circuite rezonante
 • 4.2. Circuite rezonante de măsurare de tip serie în regim de echilibrare parțială
 • 4.3. Circuite rezonante de măsurare de tip serie în regim de echilibrare totală
 • Concluzii la capitolul 4

5. IMPEDANŢMETRUL ÎN COORDONATE CARTEZIENE

 • 5.1. Sursa de semnal a impedanţmetrului
 • 5.2. Modulul de măsurare al impedanţmetrului
 • 5.2.1. Structura generală a modulului de măsurare
 • 5.2.2. Blocul de defazoare la 900
 • 5.2.3. Reglarea caracterului şi valorilor componentelor impedanţei de referinţă
 • 5.3. Modulul de comandă al impedanțmetrului
 • Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI