Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rod


Autor: Vămăşescu Sergiu
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valerian Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 634.11:631.08:631.84:631.8.022.3

Adobe PDF document 5.42 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

soiuri de măr, fertilizare foliară, normarea încărcăturii cu rod, recoltă, calitatea fructelor

Adnotare

Obiectivele cercetării: identificarea indicilor de bază ai creşterii, productivităţii fotosintetice şi fructificării; stabilirea concentraţiei şi momentului optim de aplicare a fertilizanţilor foliari; stabilirea încărcăturii cu rod în funcţie de metoda de rărire a fructelor şi termenul de efectuare a tratamentelor; determinarea influenţei fertilizării foliare şi a normării încărcăturii cu rod asupra productivităţii şi calităţii fructelor; estimarea economică a producţiei de mere în funcţie de soi, sistemul de fertilizare foliară şi încărcătura cu rod.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza dinamică a creşterii şi fructificării soiurilor de măr Golden Delicious, Idared şi Florina altoite pe portaltoiul M26, în funcţie de aplicarea fertilizării foliare şi normării încărcăturii cu rod; argumentarea necesităţii utilizării integrate a îngrăşămintelor minerale şi a normării încărcăturii cu rod pe fenofaze fenologice, cu scopul majorării producţiei de fructe şi îmbunătăţirii calităţii merelor; aplicarea fertilizării foliare [Uree 46% N s.a., (NH2)2CO; Poly- Feed (NPK 19:19:19 + Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, Mg); Clorura de calciu, (CaCl2)] integrate cu rărirea fructelor [Bioprzerzedzacz 060 SL (ANA 10g/l + BA 50 g/l)] prin argumentare ştiinţifică de sporire a eficienţei economice a producerii merelor.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea mecanismului aplicării integrate a fertilizării foliare şi normării încărcăturii cu rod în plantaţiile intensive de măr, în vederea obţinerii producţiei de fructe competitive.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în analiza argumentată a metodologiei ştiinţifice aplicate, apreciere a procesului de creştere şi fructificare la măr în contextul identificării celor mai eficiente metode de normare a încărcăturii cu rod şi aplicarea îngrăşămintelor minerale administrate foliar.

Valoarea aplicativă a lucrării. Aportul ştiinţific şi înovator contribuie la identificarea dozei de îngrăşăminte minerale administrate foliar, a metodei de normare a încărcăturii cu rod şi timpul aplicării substanţelor chimice cu scopul obţinerii recoltelor constante şi calitative de măr.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost utilizate la pregătirea Manualului Tehnologic „Producerea merelor”, Chişinău 2013, implimentate în gospodăriile agricole, S.A. „Zubreşti”, S.R.L. „Prodcar”, „Vindex Agro”, „Balcom Agro Grup”, „Biovit” confirmate prin acte de implimentare

Cuprins


INTRODUCERE

1. STUDIUL PRIVIND INFLUENŢA APLICĂRII FERTILIZĂRII FOLIARE ŞI NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII CU ROD ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI CALITĂŢII FRUCTELOR DE MĂR

 • 1.1. Influenţa fertilizării foliare asupra creşterii şi fructificării pomilor
 • 1.2. Substanţe regulatoare de creştere şi mecanismul de acţiune a lor
 • 1.3. Concluzii la capitoul I

2. OBECTE, METODE ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Organizarea şi amplasarea experienţelor
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Condiţile de efectuare a cercetărilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTUL FERTILIZĂRII FOLIARE ŞI NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII CU ROD ASUPRA CREŞTERII, ACTIVITĂŢII FOTOSINTETICE ŞI FRUCTIFICĂRII POMILOR DE MĂR

 • 3.1. Indicii fitometrici ai creşterii pomilor de măr
 • 3.2. Activitatea fotosintetică a pomilor de măr
 • 3.3. Numărul şi repartizarea florilor şi fructelor pe formaţiunile fructifere

4. EFECTUL FERTILIZĂRII FOLIARE ŞI NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII CU ROD ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII, CALITĂŢII FRUCTELOR ŞI EFICIENŢEI ECONOMICE LA MĂR

 • 4.1. Productivitatea pomilor de măr şi calitatea fructelor
 • 4.1.1. Producţia de fructe
 • 4.1.2. Calitatea fructelor
 • 4.2. Estimarea economică a producţiei de fructe
 • 4.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 122 BIBLIOGRAFIE