Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi de diagnostic şi tratament medico-chirurgical în procesele patologice inflamatorii aderenţiale intraperitoneale postoperatorii la copil


Autor: Lilia Baranov
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 616.34-007.253-053.2-08

Adobe PDF document 3.37 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

ocluzie intestinală mecanică aderenţială, markeri, adezioliză, visceroliză

Adnotare

În lucrare sunt prezentate o analiză complexă, multiplanică a observaţiilor clinice, imagistice, examenului bioumoral, histopatalogic şi rezultatelor tratamentului medico-chirurgical a 120 copii bolnavi cu ocluzie intestinală aderenţială în vârstă de 1 lună – 18 ani. Grupa de cercetare a constituit copii bolnavi cu: peritonite fecaloide, formele distructive ale apendicitei, ocluzia intestinală aderenţială, fistulile iliale cât şi diverse traume ale cavităţii peritoniale. Investigaţiile clinico-instrumentale au inclus:

Cu scop de definitivare a diagnosticului şi apreciere terenului biologic alterat al copilului în creştere în afară de unele explorări de rutină, au fost utilizate şi unele investigaţii paraclinice special selectate: polipeptide cu masă moleculară medie, substanţele necrotice, oxidul nitric, haptoglobina, C3 complementul, factorul properdinic B, ceruloplasmina, proteina C reactantă. Monitorizarea nivelelor markerilor fazei acute a inflamaţiei intraperitoniale au permis nu numai de a aprecia evoluţia activităţii procesului inflamator la bolnavii cu ocluzie intestinală aderenţială, dar şi pot fi utilizate în complexul metodologic de apreciere a gravităţii bolii, aspectelor clinico-evolutive, asocierii complicaţiilor, evaluării eficacităţii tratamentului aplicat.

Evaluarea în dinamică a concentraţiei facturilor imunităţii umorale, interleukinei IL - 1ß, 6ß, fibronectinei au permis de a constata o corelaţie a concentraţiei lor cu intensitatea reacţiei inflamatorii locale şi a proceselor de apărare din cavitatea peritonială. În baza datelor statistice a fost elaborat un model matematic de poziţionare a fiecărui marker în dependenţă de gravitatea maladiei de bază.

Rezultatele investigaţiilor histomorfologice în cadrul procesului patologic aderenţial, ce deţin un rol major în ce priveşte concretizarea unor particularităţi topografo-anatomice, au permis elaborarea unei tactice chirurgicale, elaborarea unui algoritm de tratament postoperator şi profilaxie în ocluzia intestinală aderenţială.

Utilizarea algoritmului de diagnostic elaborat, abordarea diferenţială a tacticii medico-chirurgicale în diverse forme clinico-evolutive ale procesului patologic aderenţial, ţinând cont şi de aspectele patogenetice şi clinico-morfologice ale bolii, au permis de a reduce complicaţiile, morbiditatea cât şi mortalitatea acestei patologii grave.

CuprinsCAPITOLUL I. Caracteristica de ansamblu a procesului patologic inflamator aderenţial abdominal la copil. Posibilităţi şi perspective. Revista literaturii
 • 1.1. Starea actuală a problemei procesului inflamator aderenţial abdominal la copil
 • 1.2. Concepţia modernă despre mecanismele şi factorii favorizanţi, determinanţi şi generali în etiopatogenia procesului patologic inflamator aderenţial postoperator abdominal la copil
 • 1.3. Date contemporane despre prognozarea proceselor patologice inflamatorii aderenţiale în cavitatea abdominală la copil
 • 1.4. Principii generale de diagnostic, tratament miniinvaziv medico-chirurgical, rectificarea farmacologică şi profilaxia procesului alergic adeziv postoperator abdominal la copil

CAPITOLUL II. Material şi metode de investigare
 • 2.1. Caracteristica clinică a bolnavilor investigaţi
 • 2.2. Metode de investigare a bolnavilor cu procese patologice inflamatorii aderenţiale intraperitoneale postoperatori

CAPITOLUL III. Particularităţile modificărilor homeostazice la copii cu procese inflamatorii aderenţiale intraperitoneale
 • 3.1. Starea actuală a problemei procesului patologic inflamator aderenţial abdominal postoperator la copil
 • 3.2. Aspectele clinico-evolutive şi rolul substanţelor biologice în patogenia, diagnosticarea şi prognozarea proceselor inflamatorii aderenţiale intraperitoneale postoperatorii la copii cu apendicite acute
 • 3.3. Aprecierea modificărilor markerilor serici - polipeptide cu masă moleculară medie, substanţe necrotice, monoxidul de azot, haptoglobină, complementul C3, factorul properdinic B, ceruloplasmină, proteina C reactantă şi interleucina I-β, fibronectina în patogeneza manifestărilor clinice şi prognozarea complicaţiilor postapendicectomice la copiii cu apendicită acută flegmonoasă
 • 3.4. Aprecierea modificărilor complexului de markeri serici în prognozarea proceselor inflamatorii aderenţiale postapendicectomice la copiii cu apendicită acută gangrienoasă
 • 3.5. Relevanţa analizei markerilor serici în prognozarea proceselor patologice inflamatorii aderenţiale la copiii cu peritonite difuze fecaloide
 • 3.6. Interpretarea clinico-evolutivă şi pronostică a valorilor şirului de substanţe biologic active pentru procesele aderenţiale postoperatorii la copiii cu ocluzie intestinală aderenţială
 • 3.7. Rolul complexului de markeri serici în prognozarea procesului inflamator aderenţial intraperitoneal la bolnavii cu fistule iliale
 • 3.8. Modelul statistic de sistematizare a datelor relative la patologia chirurgicală abdominală şi a datelor relative la markerii serici studiaţi

CAPITOLUL IV. Valoarea examenului histopatologic în diagnosticul, tratamentul şi profilaxia proceselor inflamator aderenţiale abdominale la copil
 • 4.1. Caracteristica anatomo-patologică a proceselor aderenţiale din cavitatea peritoneală la copil
 • 4.2. Modificările morfologice la copiii bolnavi cu procese inflamatorii aderenţiale abdominale postoperatorii

CAPITOLUL V. Principiile generale de management medico-chirurgical şi profilaxie în procesele inflamatorii aderenţiale abdominale postoperatorii la copil