Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Concordanţe clinico-funcţionale şi imunologice în diagnosticul şi tratamentul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii


Autor: Diana Chirtoca
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Mihail Maniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.216–036.12–07–08–053.2:616-097

Adobe PDF document 1.11 Mb / în română
137 pagini


Cuvinte Cheie

rinosinuzitele recidivante şi cronice, rinometrie acustică, examenul endoscopic, examenul bacteriologic, Nucina, transportul mucociliar

Adnotare

În perioada 2000-2005 au fost investigaţi 110 copii cu rinosinuzite recidivante şi cronice, care s-au adresat pentru consulting şi de tratament la Centrul Medicilor de Familie N12 al IMSP „Râşcani” din or.Chişinău (manager L.Iurcovschi). Studiul a vizat copii de vârsta 2 -15 ani, inclusiv 59 de sex masculin (53.64%) şi 51 de sex feminin (46.36%).

În conformitate cu metoda de tratament ce li s-a aplicat pacienţii au fost divizaţi în 2 loturi, iar fiecare la rându-i a inclus 2 subloturi. Pacienţii din lotul I (55 copii) au primit tratament conservator cu preparate antibacteriene, desensibilizante, vasoconstrictoare, precum şi ingrijiri locale prin lavaje nazale zilnice cu sol. Dioxidină 1%. Pacienţii din lotul II (55 copii) de asemenea au urmat tratament conservator, administrând preparate antibacteriene, desensibilizante, vasoconstrictoare şi lavaje nazale zilnice cu soluţie de „Nucină” în diluţie 1:20.

Durata tratamentului în lotul I a constituit 7.93±0.25 zile, la copii din lotul II durata tratamentului a fost în mediu 6.13±0.25, diferenţa este statistic semnificativă, t=5.18, p<0.001. Rezolvarea acutizării a fost realizată la toţi copiii din ambele loturi. Starea de vindecare a fost stabilită la copiii care pe parcursul a 24 luni nu au avut nici o acutizare a sinuzitei cronice sau recidivante, la copiii din lotul I au fost în 31 (56.36%) de cazuri, la copii din lotul II în 39 (70.91%) cazuri.

Pentru evaluarea acţiunii preparatului „Nucina” asupra transportului mucociliar, s-a studiat pe epiteliul esofagului de broască; experimentul fiind montat pe un număr de 30 de broaşte din specia Rana esculenta. În baza datelor obţinute în studiu experimental concludem că în diluţiile recomandate Nucina nu alterează funcţia de transport mucociliar al mucoasei şi respectiv se păstrează cleareance-ul mucociliar. Concluzii: Tratamentul conservator cu utilizarea preparatului „Nucina” aplicat la pacienţii lotului de studiu permite o rezolvare mai rapidă a rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii, demonstrând faţă de lotul martor o ameliorare mai precoce şi o rată de vindecare mai înaltă.

CuprinsCAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1 Rinosinuzite cronice şi recidivante la copii
 • 1.1.1 Etiopatogia sinuzitelor recidivante şi cronice la copii
 • 1.1.2 Diagnosticul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii
 • 1.1.3 Rinometria acustică în diagnosticul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii
 • 1.1.4 Endoscopia optică în diagnosticul rinosinuzitelor
 • 1.1.5 Tratamentul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii
 • 1.2 Diagnosticarea şi corecţia dereglărilor imunologice la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice.
 • 1.2.1 Schimbări imunologice la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice
 • 1.2.2 Alergia şi rolul IgE în rinosinuzitele recidivante şi cronice
 • 1.2.3 Echilibrarea parametrilor imuni la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice

CAPITOLUL II. Material şi metode
 • 2.1 Caracterizare clinică generală a persoanelor examinate
 • 2.2 Metode clinice de investigare
 • 2.2.1 Examenul endoscopic
 • 2.2.2 Explorarea radiologică
 • 2.3 Metode funcţionale de diagnostic
 • 2.3.1 Rinometria acustică
 • 2.3.2 Determinarea cleareance-lui mucociliar al mucoasei nazale
 • 2.3.3 Determinarea pH-lui mucoasei nazale
 • 2.4 Explorarea bacteriologică
 • 2.4.1 Diagnosticul bacteriologic
 • 2.4.2 Diagnosticul micologic
 • 2.5 Metode de cerecetare imunologică aplicată
 • 2.5.1 Reacţia de blasttransformare a limfocitelor
 • 2.5.2 Reacţia de rozetare a limfocitelor
 • 2.5.3 Explorarea neutrofilelor fagocitare
 • 2.5.4 Explorarea conţinutului complexelor imunocirculante
 • 2.5.5 Explorarea activităţii hemolitice a complementului (CH50) după metoda Reznikova L et al. (1982)
 • 2.5.6 Determinarea imunoglobulinelor de diferite clase
 • 2.5.7 Reacţia Paull-Bunnell
 • 2.5.8 Aprecierea indecelui leucocitar de alergie
 • 2.5.9 Aprecierea indecelui leucocitar al reactivităţii imunologice
 • 2.5.10 Explorarea stării reacţiilor organismului de adaptare
 • 2.5.11 Aprecierea indecelui de deviere a exponentelor de laborator
 • 2.5.12 Explorarea alergizării organismului efectuată după corelaţia limfocite/eozinofile şi limfocite T/limfocite B
 • 2.6 Metode de explorare statistică

CAPITOLUL III. Rezultate ale studiului experimental
 • 3.1 Material şi metode ale studiului experimental
 • 3.2 Rezultatele studiului experimental
 • 3.3 Concluzii

CAPITOLUL IV: Rezultatele studiului clinic
 • 4.1 Principiile diagnosticului rinosinuzitelor cronice şi recidivante
 • 4.1.1 Rezultate clinice şi funcţionale la copii până la tratament
 • 4.2 Rezultate clinice şi funcţionale după tratament în loturile de bolnavi
 • 4.2.1 Rezultate clinice şi funcţionale în lotul I de studiu la diferite termene după tratament
 • 4.2.2 Rezultate clinice şi funcţionale în lotul II de studiu la diferite termene după tratament
 • 4.2.3 Analiza comparativă a rezultatelor clinice în loturile de studiu la diferite termene de tratament
 • 4.3 Dinamica rinometriei acustice
 • 4.4 Rezultatele explorării bacteriologice
 • 4.4.1 Structura germenilor patogeni izolaţi
 • 4.4.2 Sensibilitatea bacteriilor la antibiotice
 • 4.5 Eficacitatea tratamentului
 • 4.5.1 Rezultatele tratamentului în diferite loturi
 • 4.5.2 Factorii care acţionează pe durata tratamentului
 • 4.5.3 Factorii care influenţează apariţia recidivelor

CAPITOLUL V. Rezultatele examenului imunologic.Reactivitatea imunologică şi rezistenţa naturală a copiilor cu rinosinuzite recidivante şi cronice
 • 5.1 Activitatea funcţională a limfocitelor la copii cu rinosinuzite recidivante şi cronice şi acţiunea preparatului Nucina
 • 5.2 Conţinutul limfocitelor T, al subpopulaţiilor lor,al limfocitelor B la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice şi acţuinea preparatului Nucina
 • 5.3 Conţinutul neutrofilelor fagocitare şi activitatea lor fagocitară la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice şi acţiunea preparatului Nucina
 • 5.4 Starea imunităţii umorale la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice şi acţiunea preparatului Nucina
 • 5.5 Caracterizarea componentului alergic al răspunsului imunologic la copiii cu rinosinuzite recidivante şi cronice şi acţiunea preparatului Nucina