Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul chirurgical funcţional al fracturilor maleolare


Autor: Andrei Homa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Gornea Filip (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 616.718.66 - 001.5 – 089 + 617.585.1

Adobe PDF document 3.90 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

fractura maleolară, lezarea sindesmozei tibioperoniere distale, osteosinteza stabilă-funcţională

Adnotare

La momentul actual fracturile maleolare constituie cca 20–22% din toate leziunile scheletale şi pînă la 60% din toate fracturile oaselor gambei. Tratamentul lor ridică un şir de probleme rezolvarea cărora are ca scop minimalizarea discomfortului traumatizatului prin scurtarea termenului de spitalizare şi de imobilizare externă, de mers timp îndelungat în cîrje şi în final obţinerea unui rezultat anatomic şi funcţional bun.

Studiul dat a înclus 124 bolnavi cu fracturi maleolare trataţi chirurgical în perioada anilor 1999–2004 prin metodele contemporane AO (78 bolnavi) şi cu unele dispozitive, procedee elaborate şi implementate de noi (46 bolnavi).

În perioada preclinică, prin studiul experimental pe material cadaveric, am constatat că în fracturile maleolei laterale de tipul A şi de tipul B joase (după clasificarea Danis-Weber) osteosinteza cu placa-bidinţată elaborată de noi, care prin „dinţii” introduşi în sectorul apical al maleolei şi şurubul întrodus prin placă şi fragmentul distal maleolar, formează un triunghi cu o stabilitate mecanică cu cca 16,2–23,6% mai mare decît placa 1/3 tubulară de tipul AO, fapt ce asigură stabilitatea optimă necesară pentru o recuperare funcţională precoce şi consolidare a fracturii. Utilizarea acestui dispozitiv în osteosinteza maleolei laterale în 41 de fracturi de tipul A(6 bolnavi), fracturi de tipul B(29 bolnavi), fracturi de tipul C(6 bolnavi) a asigurat obţinerea de rezultate bune şi excelente în 84,85% din cazuri, dovadă că ea poate fi utilizată pe larg în toate tipurile de fractură a maleolei laterale, fiind aplicată pe suprafaţa posterioară sau laterală a peroneului.

Completarea hobanajului Muller cu o placuţă metalică în forma de „8”, aplicată pe apexul maleolei mediale, măreşte gradul stabilităţii fixării cu 24,04–36,03% în comparaţie cu osteosinteza Muller, fapt determinat în studiul nostru experimental şi confirmat prin executarea lui în 19 cazuri cu consolidare în fiecare caz. În osteoporoză evidentă a metafizei distale a tibiei, în pseudoartroza maleolei mediale noi completăm hobanajul pentru osteosinteză, pe lîngă de plăcuţa în „8”, cu un şurub introdus anteroposterior, de capetele căruia ancorăm capetele firului metalic, evitînd tăierea firului hobanei prin ţesutul osos porotic metafizar la compresiune.

Efectuarea osteosintezei în fracturile maleolare prin tehnologia AO completată de unele modificări propuse de noi asigură obţinerea rezultatelor anatomice şi funcţionale bune şi excelente în circa 84,85% cazuri.

CuprinsCAPITOLUL I. Aspecte ale tratamentului chirurgical contemporan al fracturilor maleolare (revista literaturii)
CAPITOLUL II. Materialul şi metodele studiului ştiinţific
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Studiul experimental al gradului de stabilizare a fragmentelor maleolare osteosintezate cu diverşi fixatori
 • 2.3. Prelucrarea matematică şi statistică a datelor cercetărilor clinice şi experimentale

CAPITOLUL III. Studiul experimental al stabilităţii osteosintezei maleolare cu diverse variante de fixatori
CAPITOLUL IV. Osteosinteza fracturilor maleolare conform principiilor AO
 • 4.1 Osteosinteza AO în fracturile izolate ale maleolei laterale
 • 4.2. Osteosinteza în fracturile izolate de maleola tibială după metoda AO
 • 4.3. Osteosinteza în fracturile bimaleolare după metode AO
 • 4.4. Analiza utilizării clinice a osteosintezei fracturilor maleolare după metode AO

CAPITOLUL V. Unele modificări în tratamentul chirurgical al fracturilor maleolare
 • 5.1. Perfecţionarea osteosintezei fragmentelor maleolei laterale
 • 5.2. Perfecţionarea osteosintezei fragmentelor maleolei mediale
 • 5.3. Modificarea procedeului de restabilire chirurgicală a sindesmozei distale tibioperoniere
 • 5.4. Utilizarea clinică a modificărilor osteosintezei fracturilor maleolare
 • 5.1.1. Utilizarea plăcii-bidinţate în osteosinteza fracturilor maleolei laterale
 • 5.2.1. Osteosinteza maleolei mediale prin metode perfecţionate
 • 5.3.1. Restabilirea chirurgicală a sindesmozei tibioperoniere cu dispozitiv perfecţionat
 • 5.5. Analiza utilizării clinice a modificărilor osteosintezei fracturilor maleolare