Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tactica chirurgicală de reconversie a colonului la pacienţii colostomiaţi în raport cu particularităţile morfofuncţionale ale ansei excluse


Autor: Valentin Bendelic
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 616.345-089.844

Adobe PDF document 3.50 Mb / în română
114 pagini


Cuvinte Cheie

colostoma, ansa exclusă afuncţională, bont rectal scurt; hidromasaja, balonografia

Adnotare

Intervenţia reconstructivă de reasamblare structurală a tractului digestiv la pacienţii colostomiaţi rămâne a fi unica şansă adecvată de reabilitarea socio-profesională a acestor bolnavi, însă şi în continuare acest impact chirurgical se caracterizează printr-o rată înaltă a complicaţiilor postoperatorii inclusiv şi a dezunirii anastomotice. Un teren nefavorabil în evaluarea a unei astfel de complicaţii ca dehiscenţa de anastomoză constitue schimbările morfofuncţionale la nivelul ansei excluse din tranzit.

Lucrarea disertaţională a fost realizată în baza Clinicii 1 a catedrei de Chirurgie nr.2 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmaсie „Nicolae Testemiţanu”. În perioda anilor 1993-2005 în clinică au fost spitalizaţi şi trataţi 144 bolnavi purtători de anus contra naturii. Pacienţii au fost divizaţi în 2 loturi – lotul 1 retrospectiv (internaţi în clinică în 1993 - 1996) şi lotul II (de bază) – toţi pacienţii internaţi din 1997 ce a u fost supuşi unui program special de examinare şi pregătire preoperatorie.

Algoritmul diagnostic al pacienţilor colostomiaţi a inclus rectoromanoscopia, sfincteromanometria, irigoscopia, examenul ultrasonor, balonografia ansei excluse din tranzit, examenul morfologic. În baza metodelor imagistice în 23 (26,1%) cazuri am depistat atonia ansei excuse din tranzit. Acest grup de pacienţi, considerat ca grup de risc, a fost supus unei pregătiri speciale cu recuperarea funcţională a ansei excluse din tranzit prin aplicarea hidro- sau pneumomasajei sectorului afectat. Intervenţia reconstructivă se îndeplenea numai după recuperarea funcţională a porţiunii omise, ce se monitoriza printr-o balonografie de control.

La toţi pacienţii, indeferent de tipul stomei, am preferat metoda intraperitoneală de lichidare a colostomei. În colostomele terminale de regulă s-au practicat anastomoze termino-terminale pe când la pacienţii cu bicolostome am preferat enterorafia laterală (procedeul ¾ Melnicov). În situaţii cu o porţiune ancorată mai scurtă de 10 cm la pacienţii lotului II se practica translocarea subpelviană a anastomozei cu instalarea unui sistem de drenuri retroperitoneale, ce serveau o protecţie suplimentară a derivaţiei aplicate. În aşa mod considerăm că aplicarea algoritmului diagnostico-curativ cu identificarea dereglărilor motorii la nivelul porţiunii excluse şi reamenajarea funcţională a acestui sector în caz de atonie, practicate la pacienţii lotului de bază, ne-a permis de a micşora frecvenţa dehiscenţei de anastomoză de la 7,2% pînă la 3,4%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1 Problema anusului contra naturii în aspect istoric
 • 1.2 Motilitatea colonică şi dereglarea ei în diverse stări patologice
 • 1.3 Tulburările adaptive hipo- şi hiperplastice ale intestinului gros
 • 1.4 Viziuni contemporane în reabilitarea chirurgicală a pacienţilor colostomiaţi

CAPITOLUL II. Caracteristica clinică a pacienţilor întraţi în studiu şi a metodelor de examinare
 • 2.1 Caracteristica pacienţilor întraţi în studiu
 • 2.2 Caracteristica metodelor de investigare aplicate în studiu
 • 2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III. Examinarea preoperatorie a pacienţilor colostomiaţi
 • 3.1 Manifestările clinice la pacienţii colostomiaţi
 • 3.2 Examenul de laborator
 • 3.3 Examenul instrumental

CAPITOLUL IV. Caracteristica schimbărilor morfofuncţionale ale ansei excluse din tranzit la pacienţii colostomiaţi
CAPITOLUL V. Reabilitarea chirurgicală a pacienţilor colostomiaţi
 • 5.1. Algoritmul tactico-chirurgical de reabilitare a pacienţilor colostomiaţi
 • 5.2 Pregătirea preoperatorie a pacienţilor colostomiaţi către intervenţia reconstructivă
 • 5.3 Reabilitarea pacienţilor colostomiaţi

CAPITOLUL VI. Rezultatele intervenţiilor reconstructive la pacienţii colostomiaţi