Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tactica activă în tratamentul chirurgical al colecistitei acute calculoase


Autor: Mohamed Hussein Al-Haduri
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.366-002-089.87

Adobe PDF document 2.38 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

colecistită acută litiazică, colecistectomie laparoscopică, colecistectomie clasică

Adnotare

1.Actualitatea problemei :
Tratamentul colecistitei a fost şi rămîne una dintre cele mai discutabile probleme in chirurgia modernă datorită ponderii înalte a patologiei ,care rămîne o problemă a medicilor din întreaga lume (Jensen KH. ;Jorgensen T. 1991; Wilson P.1992 ;Luck AJ.1993 ; Janowitz P. 1994;Khuroo M S. 1996 ; Kwong KH.1998 ;Prystowsky J B .1999; Brodsky A .2000 ).

Colicistita acută este o stare inflamatorie acută a veziculei biliare ,consecutivă obstrucţiei gîtului vezicular ,ce se manifestă pe plan clinic prin colică biliară şi sindrom toxicoseptic .Majoritatea inflamaţiilor acute survin pe vezicule biliare litiazice.Frecvenţa colecistitei acute este greu de apreciat ,deoarice mulţi bolnavi nu ajung la spital .Statisticile operatorii surprind numai formele severe .Din aceasta deducem că frecvenţa colicistitei acute în intervenţiile chirurgicale efectuate pe căi biliare oscilează între 5-25 %.Survine la orice vîrstă, atît la copii cît şi la bătrîni cu maximum de frecvenţă la virstele mijlocii (Friedman GD.1993;Kominschi DL; Deshpande Y,;Thomas L.; Qualy J.;Blank W.1985)

Evoluţia colecistitei acute depinde de intensitatea şi extinderea procesului inflamator .Prognosticul este greu de presupus din cauza complicaţiilor ,pe care le enumerăm în ordinea frecvenţei : pancreatită acută (25%) ,empiem(20%) ,perforaţie (2-14%) gangrenă (6 %), fistule, abcese,olangită ,pileflebită,hemoragie peritoneală prin erodarea arterei cistice .Pancreatita acută care însoţeşte colecistita acută este de regulă o pancreatită edematoasă, cu evoluţie benignă. Perforaţia se face liber în cavitatea peritoneală în 1/3 din cazuri în rest fiind vorba de perforaţii acoperite.

Perforaţiile apar de regulă în a 4 a zi de evoluţie ,agravînd şi prelungind suferinţa. (Janowitz P.;Kratzer W.; Zemmler T. ;Tndyca J. ;Wechsler JG 1994 ;)

Mortalitatea generală în colicistita acută este apreciată la 0,9-9,3%. Ea creşte cu vîrsta şi în condiţiile unor boli sistemice . Letalitate colecistitei acute în diabetul zaharat esta de 22% . Printre factorii de risc care agravează prognosticul menţionăm : formaţia tumorală din hipocondrul drept la bărbaţi trecuţi de 50 de ani , icterul la vîrstnici , leucocitoza peste 15000/mmc , gangrena colecistului, perforaţţia liberă .( Bucur Gh.; Constantinescu C.; Buligescu R.1991; Acalovschi M.; Dumitrescu I.1981)

Peste 80% din colecistitele acute sunt complicaţii infecţioase ale litiazei biliare rare ori există cazuri cînd cercetarea litiazei biliare rămîne pînă la urmă negativă 20%(Draghi F.; Ferozzi G.;Colliada F.;Solcia M; Madonia L.2000;)

La rînd cu aceasta terenul biologic deficitar al unei categorii de bolnavi ( vîrsnici,diabetici ,cardiaci, imunodeprimaţi etc.) alături de alţi factori explică varietatea manifestărilor clinice sub care se reprezintă colicistita acută şi care impun chirurgului adoptarea unei soluţii particulare.

Graţie progreselor în chirurgie,anesteziologie şi terapiei intensive riscul intervenţiilor chirurgicale asupra căilor biliare s-a redus esenţial.În acelaşi timp pentru colecistita acută continuă discuţiile privind tactica curativă definitivă .

Tactica expectativa practicata pe parcursul a 20-30ani cu interventii chirurgicale de urgenta amanata sau programata apermis reducerea letalitatii post operatorii pina la 0% cu media spitalizarii populatiei la 14-16zile (Cox MR Wilson TG,LuckAJ. Lo CM Liu CL,Fan ST. Moscati RM ) si s-a epuizat rezervele de ameliorare a rezultatelor tratamentului colecistitei acute.In acelas timp colecistita acuta fiind determinata preponderent de infectia bacteriana care cere atitudine chirurgicala activa ,ce ar prevedea modificarea tacticii chirurgicale spre interventiile chirurgicale de urgenta.

2.Scopul lucrării:
Determinarea priorităţii tratamentului chirurgical activ în colecistita acută calculoasă.in comparaţie cu tactica tradiţionala expectativă

3.Sarcinile lucrării:

4.Inovaţia ştiinţifică a lucrării :

5.Valoarea practică a lucrării :
În baza experienţei acumulate pe parcursul studiului va fi examinată eficacitatea , avantajele şi dezavantajele tratamentului chirurgical activ a colicistitei acute calculoasa.Va permite reducerea letalitatii postopratorie.duratei de spitalizare .

6.Metodele de investigaţii :
Anamneza şi examenul clinic ; investigaţii de laborator de rutină;

A. Metode neinvazive B. Metode invazive În studiul vor fi cuprinse datele examinărilor şi tratamentul la 650 de bolnavi cu colicistită acută calculoasă tratati in clinica 2 chirurgicala a USMF,,N. Testemitanu ’’pe perioada 1996-2004si in R.Yemen in aceasi perioada.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1. Etapele istorice de evoluţie a chirurgiei colecistitei acute calculoase
 • 1.2. Aspecte anatomo-fiziologice ale căilor biliare extrahepatice (CBE)
 • 1.3. Etiopatogenia colecistitei acute litiazice
 • 1.4. Simptomatologia şi metodele contemporane de diagnostic
 • 1.5. Atitudinea chirurgicală contemporană

CAPITOLUL II Caracteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţii
 • 2.1. Caracteristica pacienţilor cu colecistită acută calculoasă - material clinic al bolnavilor
 • 2.2. Caracteristica metodelor de investigaţii
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III Diagnosticul în colecistita acută litiazică
 • 3.1. Particularităţile de diagnostic clinico-biochimic la bolnavii cu colecistită acută litiazică
 • 3.2. Caracterizarea metodelor de diagnostic imagistic
 • 3.3. Examenul bacteriologic al bilei
 • 3.4. Algoritmul diagnostic

CAPITOLUL IV Particularităţile medico-chirurgicale ale pacienţilor cu CAC
 • 4.1. Tratamentul
 • 4.2. Pregătirea preoperatorie a bolnavului cu CA
 • 4.3. Tehnicile chirurgicale în colecistita acută
 • 4.4. Accidente intraoperatorii în colecistita acută Capitolul V Rezultatele tratamentului activ chirurgical în colecistita acută litiazică