Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul chirurtgical complex al leziunilor necrotico–purulente în picior diabetic


Autor: Eduard Bernaz
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valeriu Mitiş
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 617.586–002.4–02:616.379–008.64-06

Adobe PDF document 3.00 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

picior diabetic infectat, tratament chirurgical, angiopatii diabetice

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele tratamentului chirurgical complex a 388 pacienţi cu complicaţii necrotico–purulente în picior diabetic în perioada 2000 – 2005.

Din numărul total de bolnavi cu PD incluşi în studiu, 291(75%) au constituit lotul martor, iar 97 (25%) - lotul de studiu. Pacienţii cu picior diabetic din ambele loturi au fost divizaţi în două subgrupe: I – forma neuropatică, II – neuroischemică. Predominau bărbaţii - 62,9%. Vârsta pacienţilor varia între 20 – 88 ani, cu media 59, 8 ani (lotul de studiu – 58,9 ani, lotul martor – 60,8 ani).

A fost propus un algoritm de diagnosticare care include datele clinice, de laborator, explorările imagistice (radiografia multipoziţionlă a piciorului, TC, TcPO2 la nivelul feţei dorsale a piciorului, scanarea duplex color, angiografia).

În lotul martor intervenţiile chirurgicale la nivelul piciorului se efectuau fără aprecierea formei anatomo–clinice a piciorului diabetic şi se limitau la efectuarea inciziei, exciziei, debridării şi a drenării focarului purulent, cu aplicarea tratamentului local ulterior până la cicatrizarea definitivă a plăgii. Rezultatul acestei tacticii de tratament: operaţii organomenajante - 15,8%, cicatrizare primară a plăgii – 24,4%, amputaţii majore – 18,2%.

În lotul de studiu tratamentul chirurgical a fost etapizat şi diferenţiat în funcţie de forma anatomo–clinică a PD. În forma neuropatică (54 pacienţi), etapa I - prelucrarea chirurgicală a focarului supurativ necrotic, etapa II - plastia plăgii cu ţesuturi locale sau plastii combinate cu ţesuturi locale şi autodermoplastie. În forma neuroischemică (43 pacienţi), etapa I - operaţii de reconstrucţie vasculară sau angioplastii cu balon cu scopul ameliorării aportului sanguin magistral, iar în caz de imposibilitate de corecţie chirurgicală a ischemiei se administra tratament medicamentos, etapa II - prelucrarea chirurgicală a focarului supurativ necrotic, etapa III - plastia plăgii cu ţesuturi locale sau plastii combinate cu ţesuturi locale şi autodermoplastie. Aplicarea metodei elaborate a ameliorat rezultatele tratamentului chirurgical: operaţii organomenajante – 99% (p<0,001), cicatrizare primară – 88,7% (p<0,001), amputaţii majore - 1% (p<0,001).

Aşadar, modificarea metodei de tratament chirurgical al piciorului diabetic şi aplicarea ei în practică (2003 - 2005) a permis mărirea numărului de operaţii organomenajante; micşorarea dramatică a ratei amputaţiilor înalte, cicatrizarea primară în 88,7% cazuri, cu scăderea invalidităţii, păstrarea funcţiei piciorului şi restabilirea socio–economică.

Cuprins


CAPITOLUL I Concepţii moderne în problema diagnosticului şi tratamentului complicaţiilor necrotico-purulente ale piciorului diabetic (revista literaturii)
 • 1.1 Aspecte de etiologie şi patogeneză
 • 1.2 Sisteme de clasificare
 • 1.3 Diagnosticul şi tabloul clinic al complicaţiilor necrotico-purulente
 • 1.4 Actualităţi în tactica de tratament al complicaţiilor necrotico-purulente

CAPITOLUL II Material şi metode
 • 2.1 Caracterizarea generală a lotului de pacienţi incluşi în studiu
 • 2.2 Metodele de investigaţie

CAPITOLUL III Analiza rezultatelor investigaţiilor şi ale tratamentului pacienţilor din lotul martor
 • 3.1 Rezultatele investigaţiilor clinice şi de laborator
 • 3.2 Analiza tacticii şi rezultatelor de tratament al pacienţilor
 • 3.2.1 Tratamentul conservativ
 • 3.2.2 Tratamentul chirurgical
 • 3.3 Concluzii

CAPITOLUL IV Evaluarea investigaţiilor clinice şi paraclinice în lotul de studiu
 • 4.1 Aspecte clinico-morfologice şi evolutive ale piciorului diabetic
 • 4.2 Rezultate comparative ale diagnosticului în formele neuropatică şi
 • neuroischemică
 • 4.3 Concluzii

CAPITOLUL V Tratamentul complex al complicaţiilor necrotico-purulente ale piciorului diabetic
 • 5.1 Managementul medicamentos al piciorului diabetic în perioadele
 • pre- şi postoperatorii
 • 5.2 Tratamentul chirurgical al complicaţiilor necrotico-purulente
 • ale piciorului diabetic
 • 5.2.1 Tratamentul chirurgical al focarului purulent–necrotic în forma
 • neuropatică de picior diabetic
 • 5.2.2 Tratamentul chirurgical al complicaţiilor necrotico-purulente în forma
 • neuroischemică a piciorului diabetic