Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul radicalilor liberi în etiopatogenia şi tratamentul modern al algiilor pelviene cronice


Autor: Bodnar Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ludmila Eţco
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 618.13-07-08+618.66-08

Adobe PDF document 3.66 Mb / în română
141 pagini


Adnotare

Teza este expusă pe 141 de pagini şi include: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 171 de surse, 4 anexe, 13 figuri și 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori. Cuvinte-cheie: algii pelviene cronice, femei, prevalență, amestecul medicamentos xilină, dexametazonă, vit. B1 și B6, radicali liberi, diagnostic expres al nivelului antioxidanților din organism, spectroscopie Raman Domeniul de studiu: Medicină Scopul tezei constă în elaborarea unei noi metode de tratament al algiilor pelviene cronice de origine genitală, prin utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos XDB1B6 și elucidarea în dinamică a activității antioxidante a organismului, determinate prin spectroscopia Raman.

Obiectivele studiului: determinarea particularităţilor anamnestico-clinice caracteristice pentru apariţia algiilor pelviene cronice de origine genitală în lotul de studiu; elaborarea unei metode noi de tratament propuse de autor, cu utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos XDB1B6; estimarea eficienţei clinico-evolutive a tratamentului propus la ginecopate în comparație cu tratamentul standardizat; evaluarea în dinamică, pe parcursul a cinci ani, a nivelului de antioxidanţi prin spectroscopia Raman în utilizarea tratamentului cu complexul terapeutic medicamentos propus, în comparaţie cu tratamentul standardizat, la pacientele cu algii pelviene cronice de origine genitală.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Cercetarea realizată ne-a permis să elucidăm unele particularităţi anamnestice şi clinico-evolutive caracteristice pentru apariţia algiilor pelviene cronice de origine genitală. Pentru prima dată a fost elaborată o metodă nouă de tratament al algiilor pelviene cronice de origine genitală cu aplicarea pericervicală a amestecului medicamentos xilină, dexametazonă, vit. B1 și B6 (XDB1B6) și s-a efectuat o cercetare comparativă a ginecopatelor cu asemenea algii cu utilizarea metodelor standardizate de tratament şi a terapiei pericervicale cu complexul medicamentos propus de autor. De asemenea, pentru prima dată a fost stabilit că metoda spectroscopiei Raman poate servi drept criteriu de obiectivizare a gradului de activitate a sistemului antioxidant în organism, precum şi de determinare a strategiei curative, în detrimentul investigaţiilor mai laborioase, invazive şi costisitoare. Tot pentru prima dată a fost demonstrată posibilitatea urmăririi evoluţiei unei algii pelviene cronice de origine genitală şi a eficienţei tratamentului diferenţial în dinamică prin elucidarea activităţii antioxidante a organismului cu ajutorul specroscopiei Raman.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în elucidarea unor particularităţi anamnestice şi clinico-evolutive caracteristice pentru apariţia algiilor pelviene cronice de origine genitală, elaborarea unei metode noi de tratament prin utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos XDB1B6, ce a permis reintegrarea socioprofesională rapidă a pacientei, normalizarea tabloului clinic, restabilirea nivelului de antioxidanți în organism, confirmată prin aprecierea lor în dinamică la distanță cu ajutorul spectroscopiei Raman.

Semnificaţia teoretică. Studiul prezent reactualizează datele ce ţin de diagnosticul şi tratamentul algiilor pelviene cronice de origine genitală, argumentează teoretic şi practic impactul metodei elaborate şi propuse de autor, bazate pe utilizarea amestecului medicamentos XDB1B6, care merită a fi implementat în domeniul respectiv. Rezultatele obţinute în studiu completează cunoştinţele medicilor şi ale rezidenţilor de specialitate cu privire la tratamentul ginecopatelor cu algii pelviene cronice de origine genitală şi permite aprecierea stării sistemului antioxidant din organism printr-o metodă neinvazivă – spectroscopia Raman.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa practică a prezentei cercetări ştiinţifice constă în elaborarea unei noi metode de tratament al algiilor pelviene cronice de origine genitală cu utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos XDB1B6. Au fost recomandate criterii suplimentare de obiectivizare a stării pacientelor, de prognozare a evoluţiei maladiei şi de evaluare a eficacităţii terapiei aplicate în baza aprecierii statutului antioxidant al organismului prin spectroscopia Raman. Pentru prima dată a fost elaborată o terapie complexă pericervicală cu amestecul medicamentos XDB1B6a algiilor pelviene cronice de origine genitală, ce permite atât profilaxia cronicizării procesului inflamator, cât şi diminuarea proceselor inflamatorii distructive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului au fost implementate în activitatea curativă curentă a serviciului de ginecologie al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, cu adresabilitate din Maramureş, şi a secţiilor de ginecologie din Iaşi, Cluj-Napoca și Timişoara din România, precum și în Institutul Mamei şi Copilului și Clinica Extramed din Republica Moldova.

Cuprins


1. ALGIILE PELVIENE CRONICE: ACTUALITĂȚI, CONTROVERSE, PERSPECTIVE
 • 1.1. Aspecte etiologice, fiziopatogenetice și sociopsihologice ale algiilor pelviene cronice de origine genitală
 • 1.2. Diagnosticul clinic şi cel paraclinic al algiilor pelviene cronice
 • 1.3. Valoarea predictivă şi de diagnostic a radicalilor liberi în algiile pelviene cronice
 • 1.4. Principii de tratament al algiilor pelviene cronice în practica ginecologică actuală
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și designul studiului
 • 2.2. Metode de diagnostic utilizate
 • 2.3. Metode de tratament aplicate
 • 2.4. Metode statistice de evaluare a rezultatelor obţinute
 • 2.5. Conclizii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE CLINICE ȘI CELE PARACLINICE ALE PACIENTELOR CU ALGII PELVIENE CRONICE DIN LOTURILE STUDIATE
 • 3.1. Caracteristica generală, aspectele anamnestice și medico-sociale
 • 3.2. Evoluţia tabloului clinic și a celui paraclinic al algiilor pelviene cronice la pacientele lotului de studiu în funcţie de tratamentul aplicat
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. EFICACITATEA CLINICO-PARACLINICĂ A TRATAMENTULUI DIFERENȚIAL APLICAT PACIENTELOR CU ALGII PELVIENE CRONICE
 • 4.1. Eficacitatea clinico-paraclinică a metodei propuse de tratament al algiilor pelviene cronice
 • 4.2. Aprecierea dinamicii nivelului de antioxidanți înainte și după efectuarea tratamentului diferențial în loturile studiate
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
BIBLIOGRAFIE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI