Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele remediului BioR asupra indicilor fiziologo-metabolici şi bioproductivi la prepeliţă


Autor: Pavlicenco Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Vasile Macari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română
Adobe PDF document1.09 Mb / în rusă

Teza

CZU 636.59:612.393:615.32 (043.2)

Adobe PDF document 4.45 Mb / în rusă
162 pagini


Cuvinte Cheie

remediul BioR, prepeliţe, recondiţionare, starea funcţională a ficatului, sistemul tripsină-antitripsină, rezistenţă, doză şi regim optim, indici hematologici, compoziţia serului sanguin, parametrii biochimici ai ficatului şi cărnii, adaosul zilnic

Adnotare

Teza conţine: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări; bibliografia cu 245 titluri; 7 anexe, 130 pagini de text de bază, 10 figuri şi 35 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 165.01 – Fiziologia Omului şi Animalelor.

Scopul lucrării: studiul influenţei BioR asupra parametrilor clinico-hematologici, modificărilor fiziologo-metabolice şi productive la prepeliţele adulte, plasate la recondiţionare, elaborarea dozei şi regimului optim de utilizare.

Obiectivele lucrării: studierea modificărilor clinico-hematologice, fiziologo-metabolice şi bioproductive la prepeliţele adulte, plasate la recondiţionare ca factori de evaluare complexă a preparatului BioR; fortificarea sănătăţii şi stării funcţionale a ficatului; elaborarea dozei şi regimului optim de administrare a preparatului; elaborarea procedeului de ameliorare a sănătăţii şi creşterea productivităţii prepeliţelor adulte, plasate la recondiţionare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră s-au obţinut rezultate noi privind influenţa BioR asupra sănătăţii, statusului clinico-hematologic şi metabolismului la prepeliţe. A fost estimat impactul BioR asupra funcţiei hematopoetice, metabolismului proteic, glucidic, lipidic, mineral, funcţiei ficatului şi sistemului tripsină -antitripsină la prepeliţele adulte în procesul de recondiţionare. S -a elaborat regimul şi doza optimă de administrare a BioR prepeliţelor adulte destinate recondiţionării.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în stabilirea acţiunii BioR asupra organismului prepeliţelor plasate la recondiţionare, rezultate ce stau la baza elaborării regimului şi dozei optime de utilizare a acestui preparat la prepeliţe.

Semnificaţia teoretică: perspectiva utilizării BioR în procesul de recondiţionare la prepeliţe, luând în considerare efectul inofensiv al preparatului, eficienţa ameliorării stării funcţionale a ficatului, a metabolismului în ansamblu şi, în special, prin îmbunătăţirea produsului finit – carnea.

Valoarea aplicativă a lucrării: elaborarea dozei şi regimului de administrare a remediului BioR la prepeliţe, precum şi argumentarea utilizării acestuia în procesul de restabilire a prepeliţelor adulte plasate la recondiţionare.

Implementarea rezultatelor: rezultatele de bază ale studiului sunt utilizate în procesul didactic şi ştiinţific la Facultatea de Medicină Veterinară, precum şi la Facultatea de

Cuprins


1. МЕСТО И РОЛЬ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА В ПТИЦЕВОДСТВЕ, ФИЗИОЛОГО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
 • 1.1. Роль и значение перепелов в современном птицеводстве и в жизнедеятельности человека, методы содержания и эксплуатации
 • 1.2. Краткая история и научное обоснование использования стимуляторов роста и продуктивности птиц, в частности, перепелам
 • 1.3. Современные тенденции использования препаратов натурального происхождения в птицеводстве, в частности, в перепеловодстве
 • 1.4. Применение спирулины и препаратов из водорослей и микроводорослей животным и птице и их влияние на здоровье, обмен веществ и продуктивность
 • 1.5. Выводы по 1 разделу

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 2.1. Общая характеристика изученных перепелов и схемы опытов
 • 2.2. Биохимические методы исследования сыворотки крови и других биологических субстратов
 • 2.3. Выводы по 2 разделу

3. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОР НА ЗДОРОВЬЕ, КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ВЗРОСЛЫХ ПЕРЕПЕЛОВ НА ОТКОРМЕ
 • 3.1. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на здоровье и клинический статус у перепелов на откорме
 • 3.2. Гематологическая картина крови у взрослых перепелов под действием препарата БиоР
 • 3.3. Влияние препарата БиоР на белковый и углеводный обмену перепелов на откорме
 • 3.4. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на липидный обмен у перепелов
 • 3.5. Влияние препарата БиоР на показатели минерального обмена
 • 3.6. Выводы по 3 разделу

4. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОР НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ, ТРИПСИН-АНТИТРИПСИНОВУЮ СИСТЕМУ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ НА ОТКОРМЕ
 • 4.1. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на трансаминазы, билирубин и его типы в сыворотке крови у взрослых перепелов
 • 4.2. Влияния препаратов БиоР и Бутофан на уровень активности щелочной фосфатаз и ее изоферментов в сыворотке крови
 • 4.3. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на уровень псевдоколинэстеразы у взрослых перепелов на откорме
 • 4.4. Влияние препарата БиоР на трипсин-антитрипсиновую систему
 • 4.5. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на некоторые биохимические показатели печеночной ткани у взрослых перепелов на откорме
 • 4.6. Влияние препаратов БиоР и Бутофан на продуктивность перепелов
 • 4.7. Выводы по 4 разделу

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СV АВТОРА