Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Expresia răului în literatura româna (Ion Creanga, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savatie Baștovoi ș.a.


Autor: Ivanov Constantin
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Andrei Ţurcanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09-3(043.2)

Adobe PDF document 2.05 Mb / în română
205 pagini


Cuvinte Cheie

imaginar, imaginar literar, imaginar cultural, imaginar folcloric, imagine literară, arhetip, demonic, malefic, diavol, expresia răului, reprezentare, substrat mitologic, mitic, ludic, transcendental, metafizic, mistic, ontic, primordial, existențial, ideologic

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări generale, peste 200 de surse bibliografice, 135 de pagini cu text de bază, 4 anexe, dintre care o anexă conține prezentarea în extenso a paragrafului 1.4, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului.

Rezultatele tezei au fost reflectate în 27 de articole științifice, dintre care două publicate în reviste Categoria A, respectiv unul indexat în baza de date SCOPUS și altul în Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics Products and Services (Web of Science).

Domeniul de studiu: Literatura română

Scopul cercetării constă în realizarea unui studiu inter- și transdisciplinar al problematicii răului din imaginarul literar românesc pentru a identifica reprezentările definitorii, imaginile, motivele și semnificațiile sale artistice de profunzime și modul lor de corelare cu matricea identitară a imaginarului cultural (național).

Obiectivele cercetării:


Noutatea și originalitatea științifică: Lucrarea impune în spațiul autohton al cercetării literare o critică a profunzimilor care investighează arsenalul de semnificații mitico-culturale ale imaginii răului dintr-o perspectivă transliterară, pluridisciplinară. Evitând abordarea unilaterală, reducționistă a textelor literare, investigația de față vine cu optica unei tratări multiaspectuale a unei problematici existențiale cheie, cu implicații teologice, mitologice, metafizice, sociale, etice și artistice.

Problema științifică soluționată: Pornind de la modalitățile de abordare a problematicii răului în mitologia cosmogonică românească, trecând prin interpretările formelor și devenirilor sale arhetipale, așa cum se prezintă acestea în opera crengiană, stăruind asupra percepțiilor artistice a răului ca distorsiune a lumii și a omului, lucrarea realizează o cercetare monografică a determinărilor, caracterului, semnificațiilor și mijloacelor de manifestare a răului în literatura română, inclusiv cea din Basarabia, a rolului și corelărilor acestei teme literare cu alte teme din imaginarul literar românesc.

Importanța teoretică și practică rezidă în propunerea unei grile mitico-aretipale de lectură și analiză a creațiilor literare, care ține cont și de perspectiva unei matrice filozofice definitorie pentru contextul cultural românesc și structurilor sale imaginare specifice.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în proiecte de cercetare fundamentală în cadrul Institutului de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” și în culegerea colectivă „Literatura din perspectiva arhetipologiei”, Chișinău: Editura Pro Libra, 2019. Rezultatele cercetării au fost diseminate în peste 20 de articole publicate în reviste de profil naționale și internaționale; 4 comunicări în plen; în peste 30 de conferințe și colocvii naționale/ internaționale și în cadrul emisiunilor televizate.

Cuprins


1. PREMISE ALE UNEI CERCETĂRI TEMATOLOGICE: RĂUL
 • 1.1. Din istoricul abordării problemei răului
 • 1.2. Retorica abordării problemei răului în spațiul cultural românesc
 • 1.3. Aspecte conceptuale și metodologice în cercetarea problemei răului în literatură
 • 1.4. Viziunea răului în mitologia cosmogonică românească: reprezentări și interpretări
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EXPRESIA RĂULUI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ
 • 2.2. Expresia arhetipală a răului
 • 2.3. Spațiul damnat și semnificația lui
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. RĂUL CA DISTORSIUNE A LUMII ȘI REPREZENTĂRILE SALE ARTISTICE
 • 3.1. Expresia ludică a răului în basme, povești și nuvele fantastice românești
 • 3.2. Percepția transcendentală/misterioasă a răului și reflecția sa literară
 • 3.3. Expresia ideologică a răului: hybris-ul dezumanizării și distopii ale postumanului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE