Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte de diagnostic şi tratament la pacienţi cu timomă în asociere cu sindrom miastenic


Autor: Maxim Stasiuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 616.831.8-009.17-006-07-08

Adobe PDF document 4.09 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

timoma, miastenia gravis, sindrom miastenic, timectomie

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele tratamentului complex a 109 pacienţi cu formaţiuni de volum timice în asociere cu miastenia gravis sau sindrom miastenic în perioada anilor 1994-2004.

Scopul studiului a fost optimizarea metodelor de diagnostic şi elaborarea managementului chirurgical raţional de tratament al pacienţilor cu formaţiuni de volum a glandei timice.

S-a înregistrat o diferenţă esenţială în repartiţia pe sexe a bolnavilor incluşi în studiu. Dintr-un total de 109 bolnavi incluşi în studiu 28 (25,69%) au fost bărbaţi şi 81 (74,31%) femei. Vârsta bolnavilor a variat între 10 – 80 ani, în medie alcătuind 32,7 ani.

În rezultatul studiului a fost propus un algoritm contemporan de diagnostic care include datele clinice, de laborator, probe farmacologice, explorările funcţionale (EMG cu potenţiale evocate, spirografie) şi imagistice (radiografia toracelui simplă, TC a mediastinului).

Indicaţia operatorie principală în majoritatea cazurilor - 98 (89,1%) a fost prezenţa formaţiunelor de volum a timusului stabilită preoperator imagistic; în 4 (3,67%) cazuri analizate – miastenia gravis cu evoluţie clinică progresantă; şi în 7 (6,42%) cazuri – miastenia gravis generalizată gravitate medie sau gravă (cu crize miastenice în amamneza).

În toate cazurile s-a îndeplinit abordul chirurgical prin sternotomie longitudinală totală sau subtotală. Timectomie a fost efectuată în 101 (92,66%) cazuri. Într-un (0,92%) caz s-a practicat rezecţia tumorii mediastinale masive (limfosarcom). În 7 (6,42%) cazuri s-a efectuat timectomie extinsă.

Rata complicaţiilor precoce a constituit 21 (19,27%) cazuri din totalul bolnavilor. Dezvoltarea crizei miastenice în perioada postoperatorie precoce a fost stabilită în a 2 – 4-lea zi p/o la 4 (3,67%) bolnavi cu decurgere gravă a miasteniei gravis cu durată mai mult de 2 ani, ceea ce a cauzat o situaţie clinică de risc vital important. Într-un caz (0,92%) perioada postoperatorie precoce s-a complicat cu apariţia crizei colenergice ca rezultat de supradozare a PACE (prozerină).

Postoperator s-a obţinut dispariţia sau diminuarea vădită a manifestărilor miastenice, îmbunătăţirea stării generale a organismului la 83 (76,15%) pacienţi, ce a permis reabilitarea socială la 95 (87.16%) pacienţi şi restabilirea capacităţii de muncă la 90 (82.57%) pacienţi. Letalitate postoperatorie nu a fost.

Analiza rezultatelor precoce şi tardive după tratament complex cu timectomie ne permite de a socoti aceasta metodă de elecţie în formaţiuni de volum timice în asociere cu miastenia gravis sau sindrom miastenic fiind şi mai perfectă în aspectul reabilitării socio-medicale.

CuprinsCAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1 Problema miasteniei gravis din perspectivă istorică
 • 1.2 Epidemiologia formaţiunilor de volum timice şi a miasteniei gravis
 • 1.3 Concepţii moderne în etiologia şi patogeneza miasteniei gravis
 • 1.3.1 Momente etiologice ale miasteniei gravis
 • 1.3.2. Mecanisme patogenetice ale sindromului miastenic (miasteniei gravis)
 • 1.4 Diagnosticul contemporan al formaţiunilor de volum timice în asociere cu miastenia gravis sau cu sindromul miastenic
 • 1.5 Concepţii moderne ale tacticii chirurgicale în tratamentul formaţiunilor de volum timice şi al miasteniei gravis

CAPITOLUL II Caracterizarea materialului clinic şi a metodelor de investigaţie
 • 2.1 Caracteristica clinică a bolnavilor incluşi în studiu
 • 2.2 Metode de investigaţie

CAPITOLUl III Diagnosticul formaţiunilor de volum ale timusului în asociere cu miastenia gravis sau cu sindromul miastenic
 • 3.1 Simptomatologia fomaţiunilor de volum ale timusului în asociere cu miastenia gravis sau cu sindromul miastenic
 • 3.2 Investigaţii de laborator
 • 3.3 Probe farmacologice
 • 3.4 Investigaţii funcţionale
 • 3.5 Metode imagistice de explorare
 • 3.6 Algoritmul diagnostic

CAPITOLUL IV Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu formaţiuni de volum ale timusului în asociere cu miastenia gravis sau cu sindromul miastenic
 • 4.1 Indicaţiile tratamentului chirurgical în formaţiunile de volum ale timusului în asociere cu sindromul miastenic
 • 4.2 Tratamentul preoperator
 • 4.3 Tratamentul chirurgical al formaţiunilor de volum timice
 • 4.4 Tratamentul medical postoperator al pacienţilor operaţi de formaţiunile de volum timice în asociere cu sindromul miastenic sau miastenia gravis

CAPITOLUL V Modificările histopatologice ale timusului

CAPITOLUL VI Rezultatele tratamentului chirurgical al bolnavilor cu formaţiuni de volum timice
 • 6.1 Complicaţii postoperatorii după timectomie şi metode de rezolvare
 • 6.2 Rezultatele tratamentului formaţiunilor de volum ale glandei timice în perioada postoperatorie tardivă