Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ulcerele acute hemoragice gastroduodenale: particularităţi etiopatogenetice, clinico-endoscopice şi de tratament


Autor: Ghenadie Mocanu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eugen Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU [616.33+616.342]-002.44-005.1-08

Adobe PDF document 2.73 Mb / în română
124 pagini


Cuvinte Cheie

ulcer acut gastroduodenal – hemoragie – etiologie – patogeneza – terapie antisecretorie – hemostaza endoscopică – tratament chirurgical

Adnotare

Scopul lucrării de faţă este sporirea eficacităţii tratamentului bolnavilor cu ulcere acute hemoragice gastroduodenale în baza cercetării particularităţilor etiopatogenetice, clinice şi endoscopice ale acestora.

Studiul este bazat pe analiza datelor examinării clinice, endoscopice, de laborator şi, de asemenea, pe evaluarea rezultatelor tratamentului a 114 bolnavi cu hemoragie din ulcer acut gastroduodenal.A fost demonstrat, că severitatea hemoragiei din ulcerele acute hemoragice gastroduodenale caracterizată prin criteriile clinice, endoscopice şi de laborator, corelează direct cu etiologia şi particularităţile morfologice ale UAHGD. În rezultatul studiului efectuat a fost stabilit, că nivelul înalt al acidităţii gastrice, de rând cu dereglarea mecanismelor intragastrice de protecţie determină nu doar faptul dezvoltării UAHGD, ci şi severitatea mai mare a hemoragiei iniţiale şi influenţează nefavorabil evoluţia epizodului hemoragic, micşorând eficacitatea terapiei antisecretorii şi endoscopice. Este arătat, că fonul predispozant de bază pentru dezvoltarea ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale în cazul acţiunii factorilor lezionali exogeni (aspirina, RAINS şi alcool) este gastrita cronică activă, condiţionată în mare măsură de infecţia Helicobacter pylori. În rezultatul studiului prospectiv a fost demonstrată eficacitatea redusă a dozelor standard ale preparatelor antisecretorii pentru menţinerea nivelului stabil înalt al pH-ului intragastric la bolnavii cu UAHGD. A fost stabilit, că doar sporirea individuală a dozelor remediilor acid-supresorii în baza rezultatelor pH-metriei intragastrice prin monitorizare timp de 24 ore (aproximativ de 1,5-2 ori comparativ cu dozele standard), permite obţinerea suprimării stabile a acidităţii şi optimizarea proceselor de hemostază spontană în ulcerul acut gastroduodenal. În baza studiului clinic vast a fost dovedită eficacitatea înaltă şi inofensivitatea utilizării pe larg a hemostazei endoscopice prin injectarea trombinei şi adrenalinei în stoparea hemoragiei din UAHGD. A fost stabilit, că factorii potenţial capabili să reducă succesul terapiei endoscopice sunt hemoragia activă, pierderile sangvine iniţiale severe şi diametrul considerabil al defectului ulceros. Aşadar, studiul efectuat a permis determinarea şi descrierea celor mai caracteristice particularităţi clinice, de laborator, endoscopice şi morfologice ale UAHGD, stabilirea relaţiei acestora cu etiologia maladiei şi elaborarea metodelor de sporire a eficacităţii tratamentului acestor bolnavi, bazate în primul rând pe aplicarea largă a hemostazei endoscopice şi individualizarea schemelor de terapie antisecretorie şi de eradicare a HP.

CuprinsCAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Viziuni contemporane asupra etiopatogenezei ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • 1.1.1. Factorii etiologici de bază
 • 1.1.2. Factorii de agresiune
 • 1.1.3. Mecanismele de protecţie
 • 1.2. Metodele de tratament a ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • 1.2.1. Terapia medicamentoasă
 • 1.2.2. Hemostaza endoscopică şi tratamentul chirurgical

CAPITOLUL 2.Caracteristica materialului clinic şi metodele de investigare
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de investigare
 • 2.3. Metodele de tratament

CAPITOLUL 3. Dependenţa datelor clinice, endoscopice şi de laborator de etiologia ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • 3.1. Particularităţile datelor clinice şi de laborator în ulcere acute hemoragice gastroduodenale de etiologie diversă
 • 3.2. Corelaţia între caracteristicile endoscopice şi morfologice ale ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale

CAPITOLUL 4. Corelaţia între factorii etiologici şi mecanismele fiziopatologice de bază în apariţia ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • 4.1. Influenţa nivelului secreţiei gastrice şi mecanismelor intragastrice de protecţie asupra dezvoltării şi evoluţiei ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • 4.2. Rolul infecţiei Нelicobacter pylori şi modificărilor patologice ale mucoasei gastrice în apariţia ulcerelor acute hemoragice gastroduodenale
 • Concluzie pentru capitolul 4

CAPITOLUL 5. Optimizarea măsurilor curative în ulcere acute hemoragice gastroduodenale
 • 5.1. Alegerea dozei optimale a preparatelor antisecretorii la bolnavii cu ulcere acute hemoragice gastroduodenale
 • 5.2. Eficacitatea hemostazei endoscopice prin injectare la bolnavii cu ulcere acute hemoragice gastroduodenale
 • 5.3. Schemă diferenţiată de eradicare a infecţiei Helicobacter pylori în funcţie de gradul contaminării bacteriene la bolnavii cu ulcere acute hemoragice gastroduodenale
 • Sinteza rezultatelor obţinute