Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile evoluţiei clinice şi tratamentului complex al ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici


Autor: Natalia Antonova
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 616.342-002.44-053.9-08

Adobe PDF document 1.78 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

ulcer duodenal, persoanele vârstnice, soluţie fiziologică ozonată, citoprotectorul BioR, oxidare peroxidică a lipidelor, sistemul antioxidant, statusul imun, metabolismul lipidelor, microcirculaţia

Adnotare

După rezultatele investigaţiei complexe efectuate la 75 pacienţi vârstnici cu UD s-a determinat, că în 64% cazuri maladia a evaluat în varianta algică, iar în 20% cazuri – varianta dispeptică. La majoritatea bolnavilor investigaţi diametrul defectului ulceros depăşea 1,0 cm, maladia a fost însoţită de semne ale procesului imun cronic, care s-au manifestat prin inhibarea T-helperilor şi T-supresorilor precum şi diminuarea producţiei de imunoglobuline M, G şi limfocitelor B. Paralel cu aceste dereglări a fost determinată dislipoproteinemie pe contulul creşterii concentraţiei colesterolului, trigliceridelor, LDL colesterolului şi diminuarea concentraţiei HDL colesterolului, s-a evidenţiat intensitatea înaltă a proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor şi diminuarea activităţii sistemului antioxidant. În 73,3% cazuri la vârstnici cu ulcer duodenal au fost evidenţiate dereglări grave de microcirculaţie, la 20% -dereglări manifeste şi la 6,7% - dereglări moderate.

Pe fond de terapie triplă standard la vârstnici cuplarea sindromului dolor şi dispeptic, precum şi cicatrizarea defectului ulceros a fost de 2 ori mai lentă comparativ cu persoanele de vârstă medie. Asocierea citoprotectorului BioR sau soluţiei fiziologice ozonate la schema standard de tratament a contribuit la dispariţia mai precoce a sindromului dolor şi dispeptic, diminuarea termenilor de cicatrizare a defectului ulceros. Combinarea citoprotectorului BioR cu schema triplă de tratament antiulceros a contribuit la diminuarea concentraţiei colesterolului, trigliceridelor, LDL colesterolului şi creşterea concentraţiei HDL colesterolului, precum şi creşterea nivelului de T-helperi şi T-supresori, de producere a imunoglobulinelor M, G, şi limfocitelor B. Terapia de bază în combinaţie cu ozonoterapia asigură creşterea protecţiei antioxidante, inhibarea intensităţii proceselor de oxidare peroxidixcă a lipidelor şi favorizează starea microcirculaţiei, ce contribuie la atingerea efectului clinic şi cicatrizarea defectului ulceros în termeni mai precoci

Cuprins


CAPITOLUL 1. particularităţile evoluţiei clinice şi paraclinice, starea microcirculaţiei, statusului imun, oxidării peroxidice a lipidelor - sistemului antioxidant la pacienţii vârstnici cu ulcer duodenal (revista literaturii)

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
  • 2.1. Caracteristica materialului clinic
  • 2.2. Metodele de cercetare

CAPITOLUL 3. Particularităţile evoluţiei, formele clinice, statusul imun, indicii oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemului antioxidant, microcirculaţia la bolnavii cu ulcer duodenal
  • 3.1. Caracteristica clinică a pacienţilor investigaţi
  • 3.2. Caracteristica paraclinică a pacienţilor investigaţi

CAPITOLUL 4. eficacitatea clinică, modificările statusului imun, indicilor oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemului antioxidant în decursul tratamentului ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici
  • 4.1. Eficacitatea clinică a terapiei standard
  • 4.2. Eficacitatea clinică a citoprotectorului BioR
  • 4.3. Eficacitatea clinică a soluţiei fiziologice ozonate

CAPITOLUL 5. Eficacitatea comparativă al schemei standard de tratament antiulceros şi asocierii ei cu citoprotectorul bior şi soluţie fiziologică ozonată în ulcere duodenale la vârstnici

CAPITOLUL 6. Sinteza rezultatelor obţinute