Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte etiopatogenetice ale cancerului primar–multiplu al organelor hormonodependente la femei


Autor: Larisa Sofroni
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Nadejda Godoroja
doctor habilitat, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 618.19, 618.14, 618.11, 616.44 - 006

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

factori de risc, cancer primar-multiplu, glandă mamară, glandă tiroidă, ovare, markeri tumorali, receptori, hormoni, screening

Adnotare

Prezentul studiu, fiind consacrat uneia din cele mai dificile ramuri ale oncologiei clinice – TMPN ale OHD, totalizează rezultatul investigaţiilor prospective complexe şi aprofundate ale aspectelor etiopatogenetice ale acestor afecţiuni la pacientele din ţara noastră. S-a stabilit deja, că factorii de risc pot fi diverşi nu numai în diferite populaţii, dar şi se pot schimba în aceiaşi populaţie în rezultatul schimbărilor sociale, stării ecologice, etc., şi posibil, din această cauză concepţiile legate de aspectele patogenetice ale TMPM ale OHD provoacă până în prezent discuţii aprinse. De aceea, am inclus în studiu analiza diverşilor factori- biologici, constituţionali, ereditari, particularităţile funcţiei reproductive, a patologiilor concomitente, particularităţi ale homeostazei hormonale, diverşi indici ai imunităţii la pacientele cu TMPM ale OHD de diversă localizare. Cercetările s-au efectuat în baza datelor prospective a 305 paciente oncologice, tratate în IMSP IO din Republica Moldova în perioada anilor 2000-2005, care au fost repartizate în două loturi: lotul I - 107 paciente cu CPM al OHD : a glandelor mamare, corpului uterin, ovarelor, glandei tiroide şi segmentul drept al colonului şi lotul II - 198 paciente cu cancer mamar unilateral. Prin urmare, în rezultatul investigaţiilor efectuate putem răspunde concret la obiectivele finale ale acestui studiu. Pentru aceasta am comparat factorii de risc de cea mai mare pondere în prognosticul fiecărei asociaţii de polineoplazii cu procesele unilaterale între ele şi cu fiecare dintre grupele de polineoplazii. Deci, în cancerul primar – multiplu sincron şi metacron al GM majoritatea factorilor sunt comuni: administrarea preparatelor ce influienţează funcţia adenohipofizei, afecţiunile SNC, majorarea nivelului ALT-ului, patologia glandei tiroide, extinderea primului proces malign şi dereglarea funcţiei hepatice la adresarea cu I cancer. Totodată, specifici numai pentru cancerul primar – multiplu sincron sunt: majorarea nivelului CA - 15.3, a α – amilazei, frecvenţa înaltă a cancerului lobular. Pentru cancerul primar – multiplu metacron al GM, factorii specifici sunt: imunodepresia, manifestată prin scăderea T limfocitelor active, vârsta tânără la adresarea cu I cancer şi frecvenţa înaltă a factorului genetic, comparativ cu CU al GM. Pentru cancerul mamar asociat cu procese maligne de altă localizare sunt caracteristici unii factori comuni atât pentru cancerul sincron, cât şi pentru cel metacron al GM: majorarea nivelului ALT-ului, administrarea preparatelor ce influienţează funcţia hipofizei , patologia glandei tiroide, nivelul înalt al CA- 15.3, frecvenţa înaltă a cancerului lobular şi totodată apariţia noilor factori, care manifestă sau contribuie la dereglări hormonale centrale - majorarea nivelului FSH şi creşterea frecvenţei patologiei renale.

Cuprins


CAPITOLUL I Aspecte contemporane în aprecierea particularităţilor etiopatogenetice ale cancerului primar-multiplu al organelor hormonodependente (Trecere în revistă a literaturii)

CAPITOLUL II Materialul şi metodele de investigaţie

CAPITOLUL III Aspecte etiopatogenetice ale cancerului primar-multiplu al organelor hormonodependente la femei
  • III.1. Factorii biologici, sociali, trauma psihică şi fizică în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • III.2. Particularităţile funcţiei reproductive în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • III.3. Rolul factorului ereditar în riscul apariţiei polineoplaziilor primar-multiple ale organelor hormonodependente
  • III.4. Rolul patologiilor concomitente ale organismului în declanşarea cancerului primar-multiplu al organelor hormonodependente

CAPITOLUL IV Caracteristica clinico-morfopatologică a tumorilor şi particularităţi ale tratamentului pacientelor cu cancer primar-multiplu al organelor hormonodependente

CAPITOLUL V Particularităţile biologice ale organismului şi ale tumorilor în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • V.1. Particularităţile homeostazei hormonale în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • V.2. Studiul statutului imun în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • V.3. Studiul marcherilor tumorali CEA şi CA-15. 3 în cancerul primar-multiplu al organelor hormonodependente
  • V.4. Expresia receptorilor de Estrogen şi Progesteron în ţesutul tumoral în cancerul primar-multiplu bilateral al glandelor mamare: sincron şi metacron şi cancer mamar unilateral

CAPITOLUL VI Factorii decisivi de risc în prognosticul cancerului primar-multiplu metacron al organelor hormonodependente la pacientele cu cancer mamar