Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chirurgia funcţională endoscopică rinosinuzală la copii


Autor: Mihail Maniuc
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 616.216–072.1-0532

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

Sinuzitele paranazale recidivante şi cronice, endoscopia nazală, rinometria acustică, olfactometria, transportul mucociliar, chirurgia funcţională endoscopică, chirurgia endoscopică minim invazivă

Adnotare

În perioada anilor 1994-2005 au fost investigaţi şi trataţi chirurgical 420 copii cu sinuzite paranazale recidivante şi cronice. Lucrarea a fost efectuată în clinica pediatrică a catedrei de otorinolaringologie a facultăţii de rezidenţiat a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pe baza Spitalului Clinic Republican de Copii „Em. Coţaga”. Studiul a vizat copii de vîrsta 3 - 15 ani, inclusiv 275 de gen masculin (65,5%) şi 145 de gen feminin (34,5%).

În funcţie de metoda de tratament chirurgical aplicat pacienţii au fost divizaţi în 3 loturi, iar lotul III la rîndu-i a inclus 2 subloturi. Pacienţii lotului I (84 copii) au fost operaţi prin metoda de chirurgie endoscopică rinosinuzală standard, care include o ablaţie relativ largă a structurilor anatomice din zona operaţiei (apofiza unciformă, celulele etmoidului, orificiul sinusului maxilar). Pacienţilor din lotul II (131 copii) li s-a aplicat metoda de chirurgie endoscopică rinosinuzală minim invazivă, care încadrează o abordare mai redusă a etmoidului şi structurilor limitrofe cu rezecţia inferioară a apofizei unciforme. Bolnavii lotului III (205 copii) au fost trataţi prin metoda chirurgicală endoscopică rinosinuzală minim invazivă de formulă proprie, care cuprinde rezecţia parţială verticală a apofizei unciforme şi ablaţia limitată a structurilor anatomice ale complexului ostiomeatal.

Durata spitalizării în lotul I a constituit 6,15±0,24 zile, la pacienţii din lotul II durata de spitalizare a fost în mediu 5,29±0,22, iar la bolnavii lotului III acest termen a inclus 4,26±0,25 zile, diferenţa este statistic semnificativă în lotul III faţă de lotul II (t= 6,12; P<0,001) şi în lotul III faţă de lotul I (t= 7,15; P<0,001). Starea de vindecare a fost stabilită la pacienţii cu lipsa stabilă a semnelor şi simptomelor clinice şi a recidivelor pe parcursul a 36 luni. Ea a fost constatată la 73,7% pacienţi ai lotului I, în 78,2% de cazuri în lotul II şi la 85,7% bolnavi ai lotului III.

Concluzii: tratamentul chirurgical funcţional endoscopic rinosinuzal minim invaziv de formulă proprie aplicat la pacienţii lotului III de studiu permite o rezolvare mai rapidă şi o rată de vindecare mai înaltă a sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice.

CuprinsCAPITOLUL 1. Revista literaturii

CAPITOLUL 2. Materialul şi metodele de cercetare

CAPITOLUL 3. Anomaliile complexului ostiomeatal la pacienţii investigaţi în baza datelor endoscopice

CAPITOLUL 4. Caracteristicele permeabilităţii nazale evaluate prin rinometrie acustică

CAPITOLUL 5. Tehnicile chirurgicale aplicate la bolnavii loturilor de cercetare

CAPITOLUL 6. Rezultate pre- şi postoperatorii la pacienţii incluşi în studiu