Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Resursele psihologice de ameliorare a dezvoltării copiilor cu deficienţe mentale ereditare


Autor: Mariana Sprincean
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.762(043.3)

Adobe PDF document 0.85 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

deficienţe mentale ereditare (DME), resurse de ameliorare, sindromul Down, sindromul X–fragil, dezvoltare psihocomportamentală, comportament psiho-motor, comportament socio-afectiv, comportament cognitiv-verbal, reabilitare, psihocorecţie, consiliere psihologică

Adnotare

Scopul lucrării este în strânsă corelaţie cu schimbările majore din ultima perioadă din ştiinţa psihologică, în legătură directă cu creşterea importanţei cercetărilor interdisciplinare. În contextul progresului ştiinţific din domeniul geneticii, medicinii, psihologiei şi pedagogiei, apare necesitatea aplicării practice concomitente şi armonioase a abordărilor psihologice, pedagogice şi medicale, în special, în cazul problematicii recuperării copiilor cu deficienţe mentale ereditare (DME). Aceste afecţiuni mentale sunt caracterizate prin aceea că sunt transmise pe cale ereditară, iar incidenţa lor în societatea contemporană este in continuă creştere. Resursele de ameliorare a dezvoltării copiilor afectaţi de DME reprezintă un set interdisciplinar de procedee de recuperare, aplicat de un colectiv de diverşi specialişti in cadrul instituţiilor şi în familiile copiilor afectaţi.

În primul capitol este prezentată diversitatea şi evoluţia istorică a abordărilor şi a atitudinilor specialiştilor de diferit profil, printre care sunt medici (psihiatri, geneticieni, neurologi, pediatri etc.), psiho-pedagogi, psihologi, pedagogi, sociologi, biologi, filosofi etc., faţă de problematica deficienţelor mentale ereditare. Diferite forme, tipuri, funcţii şi cauze ale DME, particularităţile de dezvoltare a copiilor afectaţi, de asemenea sunt descrise şi analizate în acest capitol.

În capitolul II se întreprinde un studiu experimental asupra copiilor afectaţi de sindromul Down şi sindromul X–fragil, care sunt două dintre cele mai frecvente maladii mentale ereditare. Studiul experimental a cuprins copii în vârstă de până la trei ani, care se aflau în medii familiale şi instituţionale. Se analizează multiaspectual procesul de dezvoltare a copiilor afectaţi, din perspectiva celor trei comportamente psihice de bază: psiho-motor, socio-afectiv şi cognitiv-verbal.

În ultimul capitol al tezei este descrisă procedura aplicării resurselor psihologice, pedagogice şi medicale de ameliorare a dezvoltării copiilor cu DME. Se accentuează importanţa diagnosticării formei DME şi aplicării cât mai timpurii a modelelor şi resurselor de corecţie şi recuperare la copii afectaţi. Rolul familiei: a părinţilor şi rudelor apropiate, este considerat ca fiind de o importanţă maximă în perspectiva atingerii unor progrese în dezvoltarea copiilor în vârstă de până la trei ani. Consilierea psihologică şi consultul medical genetic sunt cele mai eficiente oportunităţi de promovare a profilaxiei DME, prin identificarea persoanelor din grupurile de risc şi răspândirea cunoştinţelor speciale şi generale privind deficienţele mentale ereditare. Aplicarea metodică a resurselor de ameliorare a dezvoltării copiilor cu DME este mai eficienta dacă este începută de timpuriu de o echipă de diverşi specialişti în parteneriat cu rudele şi familia copilului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice ale deficienţelor mentale ereditare
  • 1.1. Aspecte teoretico-ştiinţifice ale problematicii DME
  • 1.2. Deficienţe mentale ereditare – forme, tipuri şi cauze
  • 1.3. Particularităţi de dezvoltare a copilului cu DME

CAPITOLUL II. Dezvoltarea copiilor cu deficienţe mentale ereditare în vârstă de până la trei ani
  • 2.1. Managementul experimentelor
  • 2.2. Caracteristica psihoneurologică a subiecţilor cercetaţi
  • 2.3. Specificul dezvoltării psihice a copiilor cu sindromul Down şi sindromul X–fragil

CAPITOLUL III. Aplicarea resurselor de ameliorare a dezvoltării copiilor cu DME
  • 3.1. Resurse psihologice, pedagogice şi medicale de ameliorare a dezvoltării copiilor cu DME
  • 3.2. Consilierea psihologică a familiilor copiilor cu DME
  • 3.3. Modele psihologice de dezvoltare timpurie diferenţiată a copiilor cu DME
  • 3.4. Analiza comparativă a rezultatelor experimentale