Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bucun Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarBucun Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1605
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
19.00.10 - Psihologie specială
19.00.05 - Psihologie socială

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Optimizarea motricităţii generale şi a funcţionalităţii organismului elevilor de 10-11 ani în cadrul lecţiilor de educaţie fizică 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Manolachi Veaceslav
12.12.2014
D Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectăriidisgrafiei la elevii claselor primare 13.00.04 USEFS membru CSS
consultant
Demcenco Petru
conducător
Goncearuc Svetlana
16.01.2015

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi 19.00.05 ISE conducător 13.02.2014
D Modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emotional - volitive la copiii cu retinere în dezvoltarea psihica 19.00.10 UPSC conducător 20.12.2012
D Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova 14.00.33 USMF consultant
conducător
Mereuţa Ion
23.12.2010
D Modele psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj 19.00.10 conducător 06.10.2010
D Resursele psihologice de ameliorare a dezvoltării copiilor cu deficienţe mentale ereditare 19.00.10 conducător 20.09.2007
D Măsuri de prevenţie şi recuperare a devianţei comportamentale la adolescenţi 19.00.10 conducător 20.09.2007
D Identitatea de gen a tinerilor în condiţiile modificării rolurilor sociale 19.00.07 conducător 21.12.2006
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 13.00.03 UPSC conducător
consultant
Stratan Valentina
24.02.2005