Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bucun Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarBucun Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:19 iunie 2008, nr.904
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
19.00.10 - Psihologie specială

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescenților 19.00.05 ULIM referent
conducător
Gonţa Victoria
12.05.2016
D Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primar 19.00.07 UPSC membru CSS
conducător
Negura Ion
20.05.2016
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul pregătirii sportive a rugbiştilor juniori 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Goraşcenco Alexandr
03.06.2016
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate 13.00.03 UPSC referent
conducător
Laposin Emilia
17.06.2016
D 19.00.05 ISE conducător 30.06.2016

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Adaptarea psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior 19.00.05 ISE conducător 21.04.2016
D Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilități mintale ușoare din perspectiva diverselor modele de educație 19.00.10 UPSC conducător 22.12.2015
D Modele complexe de intervenţie în psihocorecţia sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic 19.00.10 UPSC conducător 07.07.2015
D Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova 14.00.33 consultant
conducător
Mereuţa Ion
23.12.2010
D Modele psihopedagogice de intervenţie în procesul pregătirii pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj 19.00.10 conducător 06.10.2010
D Resursele psihologice de ameliorare a dezvoltării copiilor cu deficienţe mentale ereditare 19.00.10 conducător 20.09.2007
D Măsuri de prevenţie şi recuperare a devianţei comportamentale la adolescenţi 19.00.10 conducător 20.09.2007
D Identitatea de gen a tinerilor în condiţiile modificării rolurilor sociale 19.00.07 conducător 21.12.2006
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 13.00.03 conducător
consultant
Stratan Valentina
24.02.2005