Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Măsuri de prevenţie şi recuperare a devianţei comportamentale la adolescenţi


Autor: Carolina Vîntu
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7 (043.3)

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

prevenţie, recuperare, comportament, comportament deviant, personalitate, subiectualitate, autoreglare, neoformaţiuni psihologice, reflexie, autoapreciere

Adnotare

Cercetarea teoretico-experimentală prezentată în teza de doctorat, este orientată spre studierea comportamentului deviant la adolescenţi şi a mecanismelor psihologice care îl determină, precum şi a căilor eficiente de prevenţie şi recuperare a acestuia. Prin trecerea în revistă a cercetărilor psihologice existente şi a experimentelor aplicate s-a stabilit că devianţa comportamentală la adolescenţi este determinată de un şir de condiţii psihologice şi mai cu seamă de gradul insuficient de dezvoltare la ei a autoreglării cauzat de acumularea unor lacune în constelaţia neoformaţiunilor psihologice (a acţiunilor voluntare, a planului interior al acţiunilor şi a reflexiei).

În scopul prevenirii şi recuperării devianţei comportamentale a fost elaborat şi implementat un program psihocorecţional care a inclus posibilitatea de dezvoltare a autoreglării la adolescenţii devianţi şi ajustarea comportamentului acestora la regulile de relaţionare umană în grupul de referinţă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Comportamentul deviant, prevenţia şi recuperarea lui
 • 1. 1. Noţiunea de comportament deviant şi criteriile de definire a ei
 • 1. 2. Cauzalitatea comportamentului deviant şi formele lui
 • 1. 3. Cercetări psihologice privind devianţa comportamentală
 • 1. 4. Prevenţia şi recuperarea comportamentului deviant: abordări conceptuale

CAPITOLUL II. Caracteristica psihologică a devianţei comportamentale la adolescenţi
 • 2. 1. Premisele teoretice despre sistemul autoreglator ca factor cauzal al comportamentului deviant la adolescenţi.
 • 2. 2. Organizarea studiului experimental a devianţei comportamentale la adolescenţi
 • 2. 3. Caracteristica unor trăsături de personalitate şi manifestărilor caracterologice ale adolescenţilor incluşi în sondaj
 • 2. 4. Caracteristica sistemului de atitudini ale adolescenţilor din eşantionul experimental
 • 2. 5. Caracteristica psihologică a însuşirilor sistemului autoreglator al adolescenţilor devianţi şi nondevianţi

CAPITOLUL III. Măsuri psihopedagogice de prevenţie şi recuperare a comportamentului deviant la adolescenţi
 • 3. 1. Măsuri de prevenţie a devierilor comportamentale
 • 3. 2. Organizarea experimentului formativ.
 • 3. 3. Modele psihologice de menţinere a echilibrului comportamental
 • 3. 4. Modificări în evaluarea şi autoevaluarea sistemului autoreglator al adolescenţilor lotului experimental
.