Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Caracteristica epidemiologică şi perfecţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale (rap) în Republica Moldova


Autor: Laura Ţurcan
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victoria Bucov
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 614.47+615.37.015.46-053.2

Adobe PDF document 0.88 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

Reacţii adverse postvaccinale, supravegherea epidemiologică, campania de imunizare, vaccinuri, definiţie de caz, studii populaţionale

Adnotare

În prezenta lucrare sînt totalizate şi sistematizate rezultatele analizei reacţiilor adverse postvaccinale depistate în Republica Moldova în aa. 1995-2006 în condiţiile imunizărilor sistematice şi în timpul Campaniei de imunizare împotriva rujeolei şi rubeolei, este evaluată calitatea prestării serviciilor de imunizare şi eficacitatea sistemului pasiv de raportare a RAP.

Evaluarea supravegherii RAP a fost realizată prin analiza rapoartelor anuale Forma - № 5 săn. şi a 1228 Fişe de investigare a cazurilor de diferite RAP. A fost determinată frecvenţa RAP, cauzele apariţiei lor, formele clinice mai frecvente, distribuirea teritorială. Prin vizita a 261 instituţii medicale şi examinarea a 355 Forme 112 au fost obţinute date privind nivelul de cunoştinţe a personalului medical în domeniul securităţii injecţiilor şi veridicitatea raportării RAP.

Totalizînd materialele privind caracteristica RAP pe parcursul perioadei analizate se poate de constatat, că din numărul reacţiilor confirmate (1123 fişe) majoritatea au fost observate după administrarea vaccinului BCG (987 – 87,9% din numărul total). În prima perioadă (aa.1995-1997) de analiză majoritatea RAP după administrarea vaccinului BCG surveneau după vaccinarea cu acest vaccin, mai apoi în aa. 1998-2002– după reavaccinare. În 66,5±3,0% din RAP după imunizarea cu BCG sînt provocate de componentele vaccinului, iar 33,5±3,2% au fost cauzate de nerespectarea tehnicii de administrare a vaccinului şi îngrijirea incorectă a locului inoculării. După imunizarea cu DTP au fost raportate 115 RAP (10,2%) şi încă 5 cazuri după DT/Td. Din alte RAP au fost următoarele: 4 cazuri după imunizarea antirujeolică sau cu vaccinul ROR, 6 cazuri – împotriva oreionului, 3 cazuri – împotriva poliomielitei şi 2 – împotriva hepatitei virale B. Frecvenţa anuală de apariţie a RAP era diferită şi treptat s-a redus numărul RAP cauzate de încălcarea tehnicii de administrare şi de îngrijirea incorectă a locului de inoculare a vaccinului BCG.

La calcularea pronosticului frecvenţei RAP posibile a fost stabilit, că în ţară sînt înregistrate mai multe RAP după administrarea vaccinului BCG decît în alte state iar la imunizarea cu alte vaccinuri incluse în PNI indicatorul este cu mult mai redus comparativ cu alte ţări.

A fost stabilit că la majoritatea copiilor, în 98,2-99,3% din cazurile examinate, copiii au fost supuşi examenului medical înainte de vaccinare. Însă supravegherea postvaccinală a copiilor se află la un nivel insuficient: numai 46,7±6,4% din copiii imunizaţi cu vaccinul DTP I-IV au fost supravegheaţi, inclusiv numai a zecea parte din copii după doza a patra de vaccin şi doar circa 7% după administrarea vaccinului ROR. S-a constatat faptul că cu cît este mai mare copilul, cu atît indicatorul de supraveghere postvaccinală de către lucrătorul medical (preponderent de asistenta medicală) este mai redus.

Datele studiului în clastere confirmă, că raportarea RAP după principiul pasiv este efectivă.

Numărul de RAP înregistrat în cadrul campaniei de vaccinare împotriva rujeolei şi rubeolei realizate în Republica Moldova (2,02 la 100 mii doze administrate de vaccin) este mult mai mic comparativ cu campaniile din alte state.

Evaluarea siguranţei a sistemului de imunizare în RM a depistat, că 3 -15 % din lucrătorii medicali nu posedă cunoştinţe vaste despre termenii de păstrare corectă a vaccinurilor reconstituite şi a flacoanelor deschise. Regimul de temperatură la păstrarea vaccinurilor nu a fost respectat în 51% din instituţiile medicale, mai ales în maternităţi şi puncte medicale.

A fost elaborată metodologia creării sistemului de supraveghere a RAP în Republica Moldova, Fişa de investigare a cazului de RAP şi definiţiile standard de caz a diferitor RAP. Supravegherea RAP în Republica Moldova trebuie să fie bazată pe definiţiile standard de caz şi funcţionarea sistemului de raportare pasivă a cazurilor suspecte cu înregistrarea lor în raportul statistic № 5 – săn şi completarea Fişei de investigare a cazului de reacţie adversă. Ordinea de supraveghere şi raportare a RAP va fi organizată după principiul ierarhic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţile epidemiologice a reacţiilor adverse postvaccinale (revista literaturii)
 • 1.1. Generalităţi
 • 1.2. Cauzele apariţiei reacţiilor postvaccinale
 • 1.3. Caracteristica reacţiilor postvaccinale după administrarea diferitor vaccinuri
 • 1.4. Monitorizarea reacţiilor postvaccinale
 • 1.5. Sistemul de supraveghere a RAP

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie

CAPITOLUL III. Caracteristica epidemiologică a reacţiilor adverse postvaccinale, înregistrate în Republica Moldova 1995 -2006
 • 3.1 Analiza reacţiilor adverse postvaccinale, înregistrate în perioada anilor 1995-1997
 • 3.2. Analiza reacţiilor adverse postvaccinale, înregistrate în perioada anilor 1998 -2002
 • 3.3. Analiza reacţiilor adverse postvaccinale, înregistrate în perioada anilor 2003-2005
 • 3.4. Date comparative privind analiza reacţiilor adverse postvaccinale (RAP) în diferite perioade

CAPITOLUL IV. Rezultatele studiului în clastere privind realizarea PNI şi supravegherea RAP

CAPITOLUL V. Particularităţile RAP, înregistrate în campania de imunizare în masă a populaţiei din Republica Moldova împotriva rujeolei şi rubeolei

CAPITOLUL VI. Estimarea sistemului de monitoring a RAP în Republica Moldova
 • 6.1. Caracteristica fişelor prezentate în CNŞPMP
 • 6.2. Rezultatele studiului de evaluare a sistemului de imunizări în RM privind supravegherea RAP
.
CAPITOLUL VII. Metodologia creării sisrtemului de sipraveghere RAP
 • 7.1. Etapele de supraveghere a RAP
 • 7.2. Depistarea şi înregistrarea RAP
 • 7.3. Analiza datelor RAP
 • 7.4. Acţiuni
 • 7.5. Evaluarea supravegherii RAP