Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Particularităţi de diagnostic şi tratament în sinostoza radiocubitală congenitală superioară la copil


Autor: Iurie Sandrosean
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Şavga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 616.718-007-053.1-053.2

Adobe PDF document 3.76 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

sinostoză radiocubitală congenitală, copii, diagnostic, tratament chirurgical

Adnotare

Lucrarea este bazată pe o analiză complexă a experienţei observaţiilor clinice, imagistice, electrofiziologice, de laborator şi rezultatelor tratamentului chirurgical a 38 copii cu sinostoză radiocubitală congenitală superioară cu vârsta cuprinsă între 10 luni şi 14 ani, investigaţi şi trataţi în Clinica de ortopedie şi traumatologie pediatrică a Centrului Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (departamentul de corecţie chirurgicală al malformaţiilor congenitale) al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.

Au fost studiate rezultatele examinărilor clinice şi paraclinice, electrofiziologice, dopplerografice, biochimice, imunologice, genetice precum şi rezultatele la distanţă în cazul bolnavilor operaţi pentru corecţia diformităţii în sinostoza radiocubitală congenitală la copii.

Diagnosticul este apreciat în baza semnelor clinice de absenţă a mişcărilor de supinaţie şi pronaţie, determinând 4 grade pe poziţie patologică de pronaţie. Confirmarea diagnosticului a fost posibilă cu ajutorul radiografiei antebraţului în întregime, constatând localizarea sinostozei, mărimea zonei de sudare osoasă, poziţia capului radial, traiectul de încrucişare al oaselor antebraţului. Cercetările biochimice a 18 indici la 12 pacienţi cu sinostoză congenitală radiocubitală au evidenţiat că în 50% din cazuri erau prezente abateri de la normă.

Cercetările electromiografice au arătat că muşchii testaţi pronator teres şi supinator prezintă amplitudine diminuată în patologia bilaterală şi asimetrică în patologia unilaterală. Prin potenţiale evocate motorii ale n.ulnar şi n.median s-a constatat că indicii electrofiziologici au fost în limitele normei, cu excepţia unui copil cu patologie unilaterală, la care s-a apreciat neuropatia n.ulnar.

Cercetările imunologice au permis de considerat, că dereglarea homeostazei imune la copii joacă un rol important în apariţia sinostozei radiocubitale congenitale. Creşterea citokinelor proinflamatorii ale serului IL-1ß, IL-8 şi a citokinelor imunoregulatorii IL-2, ce determină disbalansul imunoregulator, poate fi considerată drept unul din criteriile riscului de apariţie a patologiei congenitale – sinostoza radiocubitală congenitală.

În tratamentul chirurgical a fost folosită metoda Moroz P. de corecţie a diformităţii prin osteotomia de derotare proximală de ulnă şi distală de radius, osteosinteză fină şi acceptabilă cu broşe încrucişate. Rezultatele la distanţa de 1-23 ani după operaţie au fost studiate la 29 copii şi apreciate ca bune la 26 copii, satisfăcătoare la 1 bolnav, nesatisfăcătoare – la 2 bolnavi.

CuprinsCAPITOLUL I. Sinostoza congenitală radiocubitală la copil(revista literaturii)

CAPITOLUL II. Material şi metode de cercetare
  • Caracteristica materialului clinic
  • Investigaţiile paraclinice
  • Metodele de evaluare a imunităţii, probelor biochimice, genetice

CAPITOLUL III. Particularităţi de diagnostic în sinostoza congenitală radiocubitală la copil
  • Particularităţile examenului clinic
  • Rezultatele investigaţiilor paraclinice
  • Rezultatele investigaţiilor imunologice, biochimice, genetice

CAPITOLUL IV. Metoda de corecţie chirurgicală în sinostoza radiocubitală superioară congenitală şi analiza rezultatelor
  • Tehnica intervenţiei chirurgicale
  • Analiza cazurilor clinice
  • Aprecierea rezultatelor