Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Evaluarea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei


Autor: Ala Donica
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Adam Begu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Institutul Naţional de Ecologie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 574.2 [712 (478-25) : 588.2/.3] +57.08

Adobe PDF document 15.75 Mb / în română
182 pagini

Cuvinte Cheie

zone de recreaţie, monitoring biologic, ecobioindicaţie, licheni, muşchi, transplanţi, metale grele

Adnotare

Prezentul studiu include rezultatele evaluării calităţii aerului atmosferic în 17 zone de recreaţie ale mun.Chişinău şi 3 regiuni preconizate sub construcţii locative, prin metoda bioindicaţiei. Ca organisme bioindicatoare au fost utilizaţi lichenii, muşchii şi algele, care sînt foarte receptivi la schimbările condiţiilor de mediu şi buni cumulatori ai metalelor grele. Evaluarea s-a realizat în baza monitoringului pasiv şi activ. Un astfel de studiu în mun.Chişinău s-a efectuat pentru prima dată şi a permis de a stabili specii ecobioindicatoare valoroase - speciile de licheni şi muşchi, cu diferit grad de sensibilitate la poluarea aeriană şi de alge, sensibile la poluarea acvatică, cît şi a surselor principale de poluare a obiectelor cercetate. Metoda utilizată este accesibilă, uşor de aplicat şi permite evaluarea expresă, cu cheltuieli financiare minime.

În baza rezultatelor obţinute s-au delimitat 4 zone de poluare aeriană, conform toxitoleranţei lichenilor din zonele de recreaţie ale mun.Chişinău şi înaintate propuneri şi recomandări pentru diminuarea impactului negativ asupra calităţii lor.


Cuprins


Capitolul 1. Reviul literaturii
 • 1.1. Particularităţile biologice şi ecologice ale ecobioindicatorilor
 • 1.2. Aspecte generale ale monitoringului biologic pasiv
 • 1.2.1. Sensibilitatea ecobioindicatorilor faţă de poluanţii gazoşi
 • 1.2.2. Capacitatea cumulativă a ecobioindicatorilor
 • 1.3. Aspecte generale ale monitoringului biologiv activ

Capitolul 2. Metode de cercetare
 • 2.1. Schema amplasării ecosistemelor şi staţiilor studiate
 • 2.2. Metode, mijloace şi procedee de cercetare
 • 2.2.1. Metodele studiului geografic şi fitocenotic al zonelor de recreaţie
 • 2.2.2. Metodele de colectare a mostrelor de sol, zăpadă, apă, litieră
 • 2.2.3. Metodele de colectare, conservare, determinare şi păstrare a speciilor
 • de plante indicatoare
 • 2.2.4. Procedee de transplantare a lichenilor şi de studiere ulterioară a lor
 • 2.2.5. Modalităţi de apreciere a impactului ecologic asupra mediului

Capitolul 3. Caracterizarea generală a condiţiilor geoecologice
 • 3.1. Condiţiile fizico-geografice din zonele de recreaţie studiate
 • 3.2. Starea actuală a vegetaţiei din zonele de recreaţie studiate

Capitolul 4. Impactul antropic asupra zonelor de recreaţie
 • 4.1. Sursele staţionare de poluare
 • 4.2. Sursele mobile de poluare

Capitolul 5. Evaluarea gradului de poluare a aerului în zonele de recreaţie din mun. Chişinău
 • 5.1. Evaluarea calităţii aerului în baza lichenoindicaţiei
 • 5.2. Evaluarea calităţii aerului în baza brioindicaţiei
 • 5.3. Evaluarea stării aerului în baza precipitaţiilor solide (zăpada)

Capitolul 6. Evaluarea gradului de poluare a mediului cu metale grele
 • 6.1. Conţinutul metalelor grele în sol
 • 6.2. Cumularea metalelor grele în litieră
 • 6.3. Cumularea metalelor grele în muşchi
 • 6.4. Cumularea metalelor grele în licheni
 • 6.5. Monitoringul biologic activ

Capitolul 7. Starea surselor de apă prin algoindicaţie