Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ciclizarea superacidă a compuşilor terpenici alifatici cu funcţionalizare specifică


Autor: Marina Grinco
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Pavel Vlad
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă

Teza

CZU 547.596/599

Adobe PDF document 0.86 Mb / în rusă
125 pagini

Cuvinte Cheie

ciclizare superacidă, terpenoide, esteri metilici ai acizilor geranilfarnesici, 16-hidroxigeranilgeraniol, diterpenoide sacculatanice, eterul THP al 8-fenilsulfonilgeranilfarnesolului, lichide ionice, geraniol, geranillinalool

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată elaborării metodelor de sinteză a unei serii de terpenoide alifatice cu funcţionalizare specifică şi studiului legităţilor reacţiei de ciclizare a lor cu superacid. Acest domeniu de studii reprezintă atît interes fundamental, cît şi practic, deoarece trasează căi eficiente de acces la compuşii greu accesibili, sinteza căror pe alte căi este destul de dificilă.

A fost realizată sinteza esterilor metilici ai acizilor (2Z,6Z,10E,14E)- şi (2E,6Z,10E,14E)-geranilfarnesici şi studiată ciclizarea lor superacidă. S-a stabilit, că prezenţa în moleculele acestor compuşi a legăturii duble (6Z) duce la formarea amestecurilor de derivaţi scalaranici, heilantanici sau heilantanici regrupaţi. Prezenţa în compuşii iniţiali a legăturii duble (6Z) îi înrudeşte cu poliprenolii naturali şi simulează transformările biogenetice ale pentaprenolilor în derivaţi ciclici.

În premiera au fost realizate două variante de sinteză a compusului natural biologic activ 16-hidroxi-total trans-geranilgeraniolului şi a unor derivaţi ai lui. S-a stabilit că ciclizarea superacidă a 16-acetoxi-total trans-geranilgeraniolului reprezintă o cale eficientă originală de acces la diterpenoidele sacculatanice. Aceste diterpenoide posedă activitate biologică, dar sunt greu accesibile deoarece obţinerea lor pe alte căi de sinteză constituie o problemă destul de complicată.

A fost realizată sinteza eterului tetrahidropiranic al total-trans-8-fenilsulfonil geranilfarnesolului. La ciclizarea lui superacidă a fost obţinut eterul THP al (13E,17E)-∆8-biciclo-12-fenilsulfonilgeranilfarnesolului. A fost descoperit faptul că grupa fenilsulfonică dezactivează legătura dublă alilică şi stopează procesul de ciclizare. Prin plasarea acestei grupe funcţionale într-o poziţie determinată a catenei polienice, devine posibilă derijarea reacţiei de ciclizare.

Reeşind din norambreinolidă a fost sintetizat (13E,17E)-∆8-biciclo-12- fenilsulfonilgeranilfarnesolul optic activ.

Pentru prima dată pe exemplul compuşilor sesquiterpenici a fost realizată reacţia de ciclizare superacidă în mediu de lichide ionice. S-a demonstrat că reacţia dă randamente bune doar în cazul compuşilor ce conţin grupe funcţionale stabile în mediul acid (COOH, COOR, PhSO2).