Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Chimie

Formula specialităţii
Chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi reprezintă domeniul chimiei care studiază structura şi funcţiile biologice a compuşilor naturali, izolaţi din organismele vii, în primul rând biopolimeri şi bioregulatori cu greutatea moleculară joasă (mică), dependenţa activităţii lor de structură, sinteză şi modificările chimice ale acestor compuşi

. Direcţiile de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Problemele ştiinţifice ce aparţin de specialitatea 02.00.10 – chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi pot fi rezolvate folosind metodologia unor astfel de discipline adiacente, cum sunt chimia analitică, chimia fizică, chimia coloidală, cinetica chimică şi cataliza, cristalografia şi fizica cristalelor, micorbiologia, chimia farmaceutică şi farmacognozia, cît şi disciplinele complementare: chimia organică, chimia macromoleculară şi biochimia.

Disciplinele enumerate pun la dispoziţia chimiei bioorganice nu numai metodele de cercetare: izolarea, stabilirea structurii şi stereochimiei, studiul proprietăţilor fizico-chimice şi biologice, dar şi sursele de obiecte de studiu şi domeniile de utilizare a rezultatelor cercetărilor din domeniul chimiei bioorganice, chimiei compuşilor naturali şi fiziologic activi.

Pentru stabilirea structurii compuşilor bioorganici se folosesc pe larg metodele de analiză funcţională şi elementală a specialităţii „chimia analitică”.

Problemele ce ţin de domeniul chimiei bioorganice pot fi rezolvate numai folosind pe larg tot complexul de metode fizico-chimice de izolare şi analiză, şi anume metodele instrumentale, în primul rând cele cromatografice speciale ce aparţin de domeniul specialităţii „chimia fizică”.

Deoarece chimia bioorganică are ca obiecte biopolimeri, ea foloseşte în procesul lor de studiu şi principiile ce aparţin specialităţii „chimia coloidală”.

Ca şi chimia organică, chimia bioorganică foloseşte pe larg la soluţionarea problemelor de structură şi funcţie metodele disciplinei „cinetica chimică şi cataliză”.

Pentru izolarea, purificarea şi identificarea compuşilor bioorganici naturali se folosesc pe larg metodele din domeniul specialităţii „cromatografie”.

Problemele de structură şi stereochimie la compuşii naturali obţinuţi în stare cristalină pot fi univoc rezolvate folosind metodele specialităţii „cristalografia şi fizica cristalelor”.

În procesul de obţinere a compuşilor optic-activi şi fiziologic activi frecvent se folosesc procedeele biotehnologice ce aparţin specialităţii „microbiologie”. Deoarece o mare parte de compuşi bioorganici naturali şi analogii lor sintetici posedă activitate biologică, ei prezintă interes pentru specialitatea „chimia farmaceutică şi farmacognozia”.

Chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi este în realitate o extindere a metodologiei specialităţii “chimia organică” în domeniul de studiu a compuşilor naturali. O linie de demarcare netă între aceste două specialităţi nu există.

Luând în consideraţie că majoritatea metaboliţilor primari, izolaţi din surse naturale, reprezintă polimeri, chimia bioorganică foloseşte pe larg metodele specialităţii „chimia compuşilor macromoleculari”.

Metodele chimiei bioorganice sunt pe larg folosite în specialitatea „biochimie”, adăugându-se doar studiul activităţii vitale a diferitor compuşi bioorganici, investigaţi de chimia bioorganică.

Tezele de doctorat elaborate la intersecţia specialităţilor chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi cu specialităţile „chimia organică”, „chimia compuşilor macromoleculari” şi „biochimie” pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Vlad Pavel, academician, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, şef de laborator, Institutul de Chimie al A.Ş.M.
  2. Colţa Mihai, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Chimie al A.Ş.M.
  3. Arîcu Aculina, doctor în ştiinţe chimice, director-adjunct, Institutul de Chimie al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Ungur Nicon, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Chimie al A.Ş.M.
  2. Chintea Pavel, doctor habilitat în ştiinţe chimice, şef de laborator, Institutul de Genetică al A.Ş.M.