Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectul contemporan de diagnostic şi tratament chirurgical al herniilor hiatale esofagiene


Autor: Şipitco Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 616.329-007.43-07-089

Adobe PDF document 2.92 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

hernie hiatală, hernie hiatală axială, esofagită de reflux, chirurgia esofagului, complicaţii postoperatorii

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele tratamentului a 122 pacienţi cu HH, asociate cu diferite grade de RE, aflaţi în Clinica Chirurgie FPM pe parcursul anilor 1995-2006. Realizarea unui examen complex şi pluriaspectual a permis diagnosticarea eficace şi amplă a herniilor hiatale esofagiene. A fost demonstrată importanţa scintigrafiei esofagiane în diagnosticul herniilor hiatale cu reflux-esofagită şi rolul ei în alegerea metodei de corecţie chirurgicală. Tratamentul conservativ antireflux s-a aplicat la 105 pacienţi cu RE de gr.0-2, conform clasificării Savary-Miller (1976). Rezultate bune s-au consemnat numai în 15(14,3%) cazuri, satisfăcătoare - în 30(29%) şi nesatisfăcătoare - în 60(57%) de cazuri. Dintre 122 pacienţi cu hernii hiatale, 98 au fost supuşi intervenţiei chirurgicale, 70(71,43%) pacienţi - prin calea tradiţională şi 28(28,57 %) - prin cea laparoscopică. S-a stabilit prioritatea tratamentului chirurgical la pacienţii cu HH. Numărul rezultatelor bune după intervenţia chirurgicală a fost obţinut în 81,94% cazuri vs 14,3% în tratamentul conservativ (p<0,001). S-a demonstrat că numărul total de complicaţii postoperatorii precoce şi la distanţă este considerabil mai mic după fundoplicaturile parţiale decăt după cele complete de tip Nissen. Experienţa acumulată de noi demonstrează că intervenţiile miniinvazive sunt preferabile, avantajele fiind vizibilitatea excelentă în timpul operaţiei, durerea minimală în postoperator, spitalizarea de scurtă durată, restabilirea rapidă a capacităţii de muncă, efectul cosmetic apreciabil, în acelaşi timp numărul complicaţiilor postoperatrii s-a micşorat semnificativ de la 31% până la 17% (p<0,01).

S-a constatat că crurorafia posterioară împreună cu un procedeu de fundoplicatură parţială, realizate laparoscopic, reprezintă standartul de aur în tratamentul chirurgical al HH complicate cu RE. Algoritmele de diagnostic şi de tratament elaborate de noi facilitează substanţial luarea deciziilor adecvate

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţii moderne în problema diagnosticului şi a tratamentului herniilor hiatale esofagiene (revista literaturii)
 • 1.1. Aspecte contemporane de etiologie şi de patogenie
 • 1.2 Clasificarea herniilor hiatale
 • 1.3 Tabloul clinic
 • 1.4 Explorări paraclinice
 • 1.5 Tratamentul herniilor hiatale esofagiene

CAPITOLUL II Material şi metode
 • 2.1 Caracterizarea generală a lotului de pacienţi incluşi în studiu
 • 2.2 Metode de investigaţie
 • 2.3 Metode statistice

CAPITOLUL III Manifestările clinice şi subtilităţile diagnosticului herniilor hiatale esofagiene
 • 3.1 Semiologia herniilor hiatale esofagiene asociate cu esofagită de reflux

CAPITOLUL IV Modalităţile tratamentului conservativ şi ale celui chirurgical şi analiza rezultatelor cazurilor investigate
 • 4.1 Rezultatele tratamentului conservator al bolnavilor cu HH complicate cu esofagită de reflux de grad uşor şi mediu
 • 4.2 Manopere şi procedee tehnice utilizate în chirurgia herniilor hiatale esofagiene
 • 4.3 Evaluarea comparativă a operaţiilor pentru herniile hiatale efectuate tradiţional şi laparoscopic
 • 4.4. Evaluarea comparativă a rezultatelor precoce şi la distanţă a fundoplicaturilor complete şi parţiale
 • 4.5 Evaluarea comparativă a rezultatelor tratamentului conservativ şi ale celui chirurgical al herniilor hiatale esofagiene

CAPITOLUL V Sinteza şi discuţia rezultatelor obţinute
 • 5.1 Alegerea acţiunilor curative în herniile hiatale complicate cu esofagită de reflux de grad uşor şi mediu
 • 5.2 Tactica chirurgicală în tratamentul pacienţilor cu hernii hiatale complicate cu esofagită severă de reflux
 • 5.3. Argumentarea tratamentului chirurgical miniinvaziv la bolnavii cu hernii hiatale în volum de crurorafie posterioară şi fundoplicaţie parţială
 • 5.4 Elaborarea unor algoritme de diagnostic şi de tratament pentru rezolvarea favorabilă a herniilor hiatale complicate de esofagita de reflux