Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-morfologice de diagnostic şi tratament ale precursorilor cancerului vulvar (leucoplazie, crauroză şi afecte vulvare mixte)


Autor: Ciobanu Veronica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Iraida Iacovleva
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 618.216-006.5-07-08

Adobe PDF document 6.06 Mb / în română
110 pagini


Cuvinte Cheie

Vulva, lecoplazia, crauroză, displazie, precursori ai cancerului, criodistrucţie, vulvectomie simplă, histopatologie, microscopie electronică

Adnotare

Deşi cancerul vulvei e o localizare vizual accesibilă, mai mult de 50% de paciente se adresează pentru tratament cu forme răspândite ale maladiei. Leucoplazia, crauroza şi afectul mixt vulvar sunt asociate cu afecţiunile ce anticipă apariţia cancerului vulvar şi se încadrează în noţiunea de precursori ai cancerului de vulvă. Scopul acestui studiu a fost: a defini aspectele clinico-morfologice ale leucoplaziei, craurozei şi afectul mixt vulvar şi a aprecia eficacitatea diverselor metode de tratament aplicate lor. Pentru a realiza acest scop au fost cercetate datele clinice, morfologice, electrono-microscopice a 105 paciente: 18 cazuri de crauroză, 35 cazuri de leucoplazie şi 52 cazuri de afect mixt vulvar, care au fost tratate prin metoda conservativă, criodistrucţie şi vulvectomie. Reieşind din datele obţinute s-a constatat că simptomatologia leucoplaziei, craurozei şi afectului mixt vulvar se caracterizează în 71,4% cazuri prin prurită, arsuri şi furnicături, ceea ce condiţionează adresarea la medic în primele 7-11 luni a 83,8% paciente. La mai bine de jumătate de paciente sau 57,1% afecţiunile au un caracter difuz, iar la 65,3% leziunile se încadrează în limitele de la 3≤4cm2; şi se prezintă vulvoscopic prin arii de epiteliu atrofic, fin şi transparent, unde se evidenţiază vase sângerânde, hemoragii punctiforme şi focare de hipercheratoză şi parakeratoză sub formă de pete albe la suprafaţă. Au fost create criterii de selecţie, care ne-au servit drept punct de reper în alegerea metodei curative efective. Leucoplazia este un afect cu mare potenţial de malignizare ce constituie 17,1% pentru leucoplazia cu atipie şi 13,5% pentru carcinom in situ, iar terapia conservativă neefectivă nu trebuie să depăşească termenul de 3 cure. Crioterapia este o metodă eficientă în tratamentul formelor rezistente ale leucoplaziei, craurozei şi afectelor mixte vulvare, asigurând în 80,0% cazuri vindecarea completă, fiind minitraumatizantă şi, deci, nonmutilantă în raport cu organele genitale. Displaziile atipice şi carcinom in situ ale vulvei, necesită tratamentul chirurgical în volum de vulvectomie, care în 95,0% cazuri poartă un caracter radical. S-a constatat că, până la dezvoltarea carcinomului in situ leucoplazia şi crauroza se pot dezvolta ca două procese suverane, dar care mai frecvent se combină, iar focarele de leucoplazie se transformă în crauroză. Prezenţa modificărilor coilocitotice în leucoplazie denotă infectarea cu virusul papilomei umane (VPH). Pruritul, depigmentarea, hipercheratoza în leucoplazie şi crauroză sunt condiţionate de: acumularea mastocitelor şi degranularea lor; dispariţia melanosomilor din melanocite şi keratinocite; condensarea precoce a fasciculelor filamentelor de keratină şi formarea keratohialinei; perturbaje în colagenosinteză şi colagenoliză. În conluzie menţionăm, că datele obţinute se prezintă ca un factor esenţial în profilaxia apariţiei cancerului vulvar pe fond de leucoplazie, crauroză şi afect mixt.

Cuprins


CAPITOLUL I. Viziuni moderne asupra mecanismelor etiopatogenice, modalităţile de abord diagnostic şi curativ al craurozei, leucoplaziei şi afectului mixt vulvar (Revista literaturii)
 • 1. Evoluţia concepţiei despre mecanismele etiopatogenice ce definesc dezvoltarea craurozei, leucoplaziei şi afectului mixt vulvar
 • 2. Interpretarea diagnostică şi argumentarea principiilor de tratament ale leucoplaziei, craurozei şi afectului mixt vulvar

CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetării
 • 1. Caracteristicele bolnavelor încadrate în cercetare
 • 2. Tehnicile de investigare clinico-diagnostice utilizate
 • 3. Metodele de tratament aplicate pacientelor cu leucoplazie, crauroză vulvară şi afect mixt
 • 4. Procesarea statistică a materialului investigativ

CAPITOLUL III. Clinica şi diagnosticul precursorilor cancerului vulvar
 • 1. Studiul formelor clinice şi particularităţile leucoplaziei, craurozei şi afectului vulvar mixt
 • 2. Vulvoscopia în diagnosticul leucoplaziei, craurozei şi afectului mixt vulvar

CAPITOLUL IV. Cercetarea morfologică şi valoarea acesteia pentru decizia de curaţie a afectului vulvar
 • 1. Studiul histologic al leziunilor vulvare: crauroză, leucoplazie şi afect mixt
 • 2. Particularităţile ultramicroscopice ale leucoplaziei şi craurozei vulvare

CAPITOLUL V. Tratamentul leucoplaziei, craurozei şi afectului mixt vulvar
 • 1. Tratamentul conservativ la bolnavele cu leucoplazie, crauroză şi afect mixt vulvar68
 • 2. Tratamentul prin criodistrucţie la pacientele cu leucoplazie, crauroză şi afect mixt vulvar
 • 3. Tratamentul chirurgical aplicat pacientelor cu leucoplazie, crauroză şi afect mixt vulvar