Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi clinice şi paraclinice ale cancerului endometrial cu divers nivel de expresie al aminelor biogene


Autor: Guţu Lilian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Mihail Todiraş
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 618.14-006.6-089-07

Adobe PDF document 1.90 Mb / în română
122 pagini


Cuvinte Cheie

cancer endometrial, amine biogene, serotonină, agresivitate histologică, reactivitate vasculară.

Adnotare

Cancerul endometrial este una dintre cele mai răspândite patologii ginecologice maligne şi alcătuieşte 6% din totalitatea cancerului întâlnit la femei, ocupând a 4-a poziţie în morbiditatea oncologică feminină. În pofida faptului că cancerul endometrial este intens studiat din punct de vedere etiopatogenetic, ineficienţa metodelor profilactice şi curative întreprinse la momentul actual dictează întreprinderea incursiunilor mai aprofundate în aspectele genezei acestei maladii oncologice.

Lucrarea a urmărit estimarea relaţiilor dintre variantele patogenetice ale cancerului endometrial şi aminele biogene sintetizate intrauterin, evaluând rolul lor în aprecierea precoce a evoluţiei agresivităţii cancerului endometrial. Au fost efectuate investigaţii clinice şi paraclinice ce au inclus examinarea a 232 paciente afectate de cancer endometrial (lotul I) şi 54 paciente (lotul II, de referinţă) cu patologii benigne ale uterului. Pe baza rezultatelor obţinute prin metoda protecţiei împotriva acţiunii ribonucleazei, imunohistochimice, electrono-optice a fost demonstrat că la pacientele cu cancer endometrial, în circa 70%, a fost stabilită o creştere semnificativă a nivelului de expresie genetică al ARN-ului mesager pentru triptofanhidroxilaza-1 (2-100 ori), primei enzime în lanţul de sinteză a serotoninei. Expresia genetică elevată a triptofanhidroxilazei-1 s-a confirmat şi imunohistochimic prin cuplarea cu anticorpii monoclonali specifici. Totodată, paradoxal, s-a constatat că în probele cu expresie elevată de triptofanhidroxilază-1 nivelul serotoninei, din contra, a diminuat, fapt confirmat şi de analiza electonomicroscopică care a vizat evidenţierea celulelor SED în cancerul endometrial. Pe de altă parte, în ţesutul tumoral cu expresie scăzută de mARN pentru triptofanhidroxilaza-1 a crescut numărul celulelor SED şi densitatea cuplării anticorpilor cu serotonina. Expresia receptorilor estrogenici şi progesteronici a permis evaluarea mai profundă a gradului agresivităţii tumorale, care a corelat cu nivelul expresiei triptofanhidroxilazei-1 şi a serotoninei. Analiza morfologică a stabilit că tumorile de cancer endometrial cu un nivel mai înalt al ARN mesager pentru triptofanhidroxilaza-1, cu nivelul serotoninei scazut şi densitatea receptorilor estrogenici diminuată sunt cele mai bine diferenţiate şi au un potenţial de creştere mai mic şi viceversa, cancerul endometrial cu nivel scăzut al ARN mesager pentru triptofanhidroxilaza-1, cu densitatea serotoninei şi ai receptorilor estrogenici posedă caracteristici histologice mai agresive şi o evoluţie mai puţin favorabilă.

Investigarea reactivităţii vasculare in vitro a stabilit că aminele biogene aşa ca noradrenalina şi serotonina induc o acţiune vasoconstrictoare mai pronunţată atunci când nivelul ARN-ului mesager pentru triptofanhidroxilaza-1 în tumoră este mai mic. La pacientele care au un nivel al ARN-ului mesager mai mare şi respectiv un indice al agresivităţii tumorale mai mic, răspunsul vasoconstrictor al noradrenalinei şi serotoninei a fost mai redus, dar a crescut răspunsul vasorelaxant al histaminei.

Lucrarea dată demonstrează rolul important jucat de aminele biogene, în special al serotoninei, în mecanismele patogenetice şi modificările pro-oncogene în pategenia cancerului endometrial. Studierea niv1elului triptofanhidroxilazei-1 în tandem cu particularităţile histologice oferă perspectiva unor noi căi de abordare etiopatogenetică şi terapeutică a cancerului enodmetrial.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cancerul endometrial, aminele biogene şi sistemul serotoninergic, rolul lor în etiopatogenia cancerului de corp uterin
 • 1.Caracteristici etiopatogenetice, clinice şi paraclinice ale căilor de dezvoltare ale cancerului endometrial
 • 2. Factorii locali implicaţi în patogenia cancerului endometrial
 • 3. Rolul apudocitelor şi al aminelor biogene în etiopatogenia cancerului endometrial
 • 4. Derivaţii triptofanului şi rolul lor în cancerul endometrial
 • 5. Rolul factorului vascular în cancerul endometrial

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 1. Metodologia selectării pacientelor 28
 • 2. Metodologia investigaţiilor clinice şi paraclinice
 • 3. Metoda protecţiei împotriva acţiunii Ribonucleazei (RPA)
 • 4. Metoda cercetărilor histologice
 • 5. Metodologia imunohistochimiei
 • 6. Microscopia electronică
 • 7. Metodologia studiului în baia de organ izolat
 • 8. Prelucrarea statistică a rezultatelor

CAPITOLUL III. Particularităţile clinice şi paraclinice ale cancerului endometrial conform variantelor dezvoltării patogenetice
 • 3.1. Caracteristica clinică generală a pacientelor incluse în studiu
 • 3.2. Particularităţile morfologice ale pacientelor afectate de cancerul endometrial
 • 3.3. Evaluarea nivelului expresiei ARN-ului mesager pentru triptofanhidroxilaza-1 în cancerul endometrial

CAPITOLUL IV. Relaţii dintre aminele biogene în cancerul endometrial şi rolul lor în agresivitatea tumorală
 • 4.1. Evidenţierea imunohistochimică a componentelor sistemului serotoninergic în cancerul endometrial, corelaţii cu nivelul receptorilor estrogenici şi progesteronici
 • 4.2. Evaluarea histologică a gradului agresivităţii cancerului endometrial şi stabilirea relaţiilor cu expresia genetică a triptofanhidroxilazei-1
 • 4.3. Analiza electrono-microscopică a adenocarcinoamelor endometriale şi stabilirea relaţiilor cu gradul expresiei genice a triptofanhidroxilazei-1
 • 4.4. Particularităţile reactivităţii vasculare in vitro la aplicarea aminelor biogene pe artera uterină din cancerul endometrial, conexiuni cu nivelul expresiei genetice a triptofanhidroxilazei-1