Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova


Autor: Cavcaliuc Ina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Viorelia Moldovan-Batranac
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:338.48(478)(043)/338.48:339.138(478)(043)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

alternative strategice, turism intern, dezvoltarea durabilă, cererea, oferta, resurse turistice, motivaţia turistică, obiective strategice, piaţa turistică, gradul de atractivitate a zonelor, politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie, politica de promovare.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing
  • 1. Delimitarea conceptuală a turismului intern
  • 2. Determinanţii şi structura ofertei, cererii şi motivaţiei pentru turism intern
  • 3. Demersul metodologic privind elaborarea strategică de marketing pentru dezvoltarea turismului intern
  • 4. Efectele socio-economice ale dezvoltării turismului intern

Capitolul 2 Studiul pieţei turismului intern în Republica Moldova
  • 1. Evoluţia circulaţiei turistice interne
  • 2. Dimensiunile, structura şi prognoza cererii turistice interne
  • 3. Analiza cantitativă şi calitativă a ofertei turismului intern al Republicii Moldova

Capitolul 3 Coordonate strategice ale dezvoltării turismului intern în Republica Moldova
  • 1. Obiective strategice privind dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova
  • 2. Alternative strategice de marketing privind dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova