Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-epidemiologice şi pronosticul individual al cuplului steril în Republica Moldova


Autor: Şmugurov Valentina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU [618.177 + 616.9 – 036.22] (478.9)

Adobe PDF document 8.03 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

Sterilitatea (infertilitatea) femenină şi masculină, patologia extragenitală şi genitală, structura, factorii de risc, prognosticul individual, funcţie reproductivă, cuplul infertil

Adnotare

Teza este consacrată evidenţierii particularităţilor răspândirii, structurii şi factorilor de risc determinanţi în dezvoltarea cuplului steril pe teritoriul Republicii Moldova. Actualitatea problemei este condiţionată de diminuarea natalităţii, migraţiei familiilor de vârstă reproductivă în ţările economic dezvoltate şi sporirea în ultimii ani a mortalităţii generale a populaţiei republicii.

Răspândirea infertilităţii a fost studiată în baza rezultatelor sondajului sociologic şi investigaţiilor clinico-instrumentale a 2994 cupluri căsătorite, rezidente în zonele nord, centru şi sud ale republicii.

Pentru prima dată s-a constatat că sterilitatea în Republica Moldova atinge cota de 13,7%, concomitent printre populaţia urbană fiind net superioară cu 5,0% (17,1%) versus celei rurale. Diferenţe semnificative în ceea ce priveşte răspândirea infertilităţii printre populaţia mediul rural din diverse zone economico-geografice nu au fost depistate.

De infertilitate suferă preponderent cuplurile tinere (22 –35 ani), cu durata în căsnicie până la 4 ani. S-a constatat, că 50% din membrii cuplurilor infertile în procesul activităţii profesionale sunt expuşi acţiunii diferitor factori nocivi din mediul ocupaţional, ceea ce este de 2 ori mai frecvent în comparaţie cu cuplurile fertile. Cu aceeaşi frecvenţă la ei şi-a răspândire şi deprinderile vicioase (debutul prematur al fumatului, consumul de alcool etc.).

Au fost obţinute date noi care caracterizează rolul patologiei extragenitale şi genitale în declanşarea şi menţinerea infertilităţii. Drept confirmare menţionăm nivelurile sporite atât ale morbidităţii generale, cât şi a formelor nozologice a afecţiunilor somatice, intervenţiilor chirurgicale asupra organelor bazinului mic şi bolilor genitaliilor. Indicatorii morbidităţii genitaliilor se caracterizează prin nivelul sporit de răspândire al afecţiunilor inflamatorii atât printre femei cât şi printre bărbaţi.

A fost determinată structura infertilităţii primare şi secundare proprie Republicii Moldova, în viziune sistemico-structurală, care a permite de a evidenţia etiologia şi patogeneza bolii. S-a constatat că infertilitatea secundară se înregistrează de 1,4 ori mai frecvent faţă de cea primară. Infertilitatea feminină atinge cota de 52,3%, cea combinată (feminină+masculină) – 36,9%. Particularitatea principală a infertilităţii în teritoriul Republicii Moldova este polietiologia ei. Este specific prezenţa şi predominarea formelor tubaro-peritonialo-endocrine a infertilităţii. Formele “curate” constituie nu mai mult de 21,9%, în cazurile date vârful de morbiditate aparţine infertilităţii endocrine.

În lucrare pentru prima dată s-a determinat şi măsurat cantitativ rolul complexului de factori de risc care autentic influenţează declanşarea şi dezvoltarea infertilităţii printre femei şi bărbaţi; a fost elaborate şi verificate modelele matematice de prognosticare individuală a posibilităţii de apariţie a patologiei, formarea grupurilor cu diferit grad de risc; au fost argumentate complexe diferenţiate de măsuri profilactice şi de asanare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte contemporane ale epidemiologiei, etiologiei şi patogenezei sterilităţii în cuplu (revista literaturii)
 • 1.1. Epidemiologia cuplului steril.
 • 1.2. Factorii de risc în geneza cuplului steril
 • 1.3. Structura sterilităţii în cuplu

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de studiu

CAPITOLUL III. ASpecte epidemiologice ale cuplului steril în Republica Moldova

 • 3.1. Particularităţile regionale ale frecvenţei sterilităţii
 • 3.2. Factorii susceptibili, inregistraţi mai frecvent în sterilitatea feminină
 • 3.3. Factorii susceptibili, inregistraţi mai frecvent în sterilitatea masculină
 • 3.4. Caracteristica comparativă a factorilor comuni depistaţi la femei şi la bărbaţi

CAPITOLUL IV. Rezultatele investigaţiilor clinico – instrumentale şi de laborator ale cuplurilor
 • 4.1. Datele investigaţiilor clinice şi instrumentale ale femeilor infertile
 • 4.2. Rezultatele diagnosticului ultrasonor, endoscopic şi instrumental - radiologic ale organelor reproductive la femeile infertile
 • 4.3. Rezultatele testelor funcţionale diagnostice aplicate cuplurilor sterile
 • 4.4. Rezultatele examenului clinic, ultrasonor şi de laborator la bărbaţii infertili

CAPITOLUL V. Structura şi pronosticul individual al cuplului steril în Republica Moldova
 • 5.1. Caracteristica structurii sterilităţii în cuplu
 • 5.2. Evaluarea riscurilor în cuplu
 • 5.3. Elaborarea modelelor matematice de estimare complexă a riscului de apariţie a sterilităţii
 • 5.4. Verificarea modelelor de pronosticul individual a sterilităţii la persoanele de vârstă reproductivă din Republica Moldova