Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi tratamentul profilactic


Autor: Luca Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.10 - Boli infecţioase
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Pântea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Spînu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU [616.98:578.7+618.2]-084

Adobe PDF document 0.69 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

infecţia HIV, SIDA, transmitere materno-fetală, tratament antiretroviral, metode imunologice, flowcitometria, metode virusologice, PCR, infecţia asimptomatică, infecţia simptomatică, seropozitiv, seronegativ, CD4, ARN HIV, ELISA.

Adnotare

Actuala lucrare reprezintă o cercetare complexă a transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV şi profilaxiei ei prin aplicarea tratamentului antiretroviral, fiind studiate particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi virusologice ale infecţiei HIV la gravide; a aspectelor clinice, imunologice şi virusologice a copiilor născuţi de mame cu infecţia HIV şi a eficacităţii tratamentului antiretroviral în prevenirea transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV. Au fost examinate 163 femei gravide cu infecţia HIV (stadiul A şi stadiul B) şi nou-născuţii acestor femei din care 130 au beneficiat de tratament ARV profilactic, iar 33 gravide nu au beneficiat de tratament ARV profilactic. Gravidele au fost examinate prin metode clinice, epidemiologice, biochimice, imunologice şi virusologice. Principala cale de infectare a gravidelor aflate în studiu a fost cea sexuală (94,48%).

La 98 gravide cu infecţia HIV stadiul A manifestări clinice nu au fost depistate. Simptomatologia clinică la 32 gravide cu infecţia HIV stadiul B s-a manifestat prin: astenie fizică, eliminări albicioase-cremoase vaginale, prurit genital, senzaţie de durere sub formă de arsură la nivelul genitalelor, apariţia unui gust neplăcut, hiperemia mucoasei bucale, aspectul uscat şi lucios al mucoasei bucale, depuneri albicioase-cremoase pe mucoasa bucală care se detaşau uşor, diaree trenantă cu durata mai mare de 1 lună, urinări frecvente, senzaţii neplăcute la urinare, subfebrilitate, limfadenopatie, herpes zoster multimetameric. Nivelul celulelor CD4 mai sus de 500 celule /mm3 a fost stabilit în stadiul A înainte de naştere la 50% gravide, iar după naştere la 48,98% gravide, în stadiul B înainte de naştere la 43,75%, iar după naştere la 46,88%. Înainte de iniţierea tratamentului ARV în scop profilactic, la 118 gravide (90,76%) încărcătura virală a avut niveluri mai mari de 1000 copii/ml. La 130 gravide, începând cu săptămâna 28-36 de gestaţie li s-a administrat tratament ARV cu scop profilactic. Schemele de tratament ARV administrate au fost selectate în dependenţă de datele clinice, paraclinice şi în conformitate cu recomandările OMS şi Protocoalele Naţionale privind acordarea asistenţei şi tratamentului în infecţia HIV şi SIDA elaborate şi aprobate în anul 2003. La 124 (95,38%) gravide sub influenţa tratamentului ARV, nivelul ARN HIV a scăzut la nivel nedetectabil (<400 copii/ml). Din numărul gravidelor care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic, 32 (97%) gravide au fost infectate pe cale sexuală şi doar 1 (3%) gravidă prin utilizare de droguri injectabile. La gravidele care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic, tabloul clinic s-a manifestat la 10 (30,3%) gravide prin: hiperemia mucoasei bucale cu aspect uscat şi lucios, cu depuneri albicioase-cremoase, care se detaşau uşor, apariţia unui gust neplăcut, urinări frecvente, senzaţii de usturime la urinare, eliminări albicioase-cremoase vaginale, prurit genital, senzaţie de durere sub formă de arsură la nivelul genitalelor. Numărul de CD4 mai mult de 500 celule/mm3 au avut 16 (48,49%) gravide. La 16 gravide încărcătura virală a fost mai mare de 50.000 copii/ml, media constituind 145.411±158.443,86 şi 1 gravidă a avut încărcătura virală < 400 copii/ml. La 33 gravide cu infecţia HIV care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic transmiterea materno-fetală a fost confirmată la 14 (42,4%) copii. Tratamentul ARV profilactic la 130 gravide cu infecţia HIV a adus la reducerea transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV până la 1, 54%.

Cuprins


CAPITOLUL I. Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi tratamentul profilactic (revista literaturii)
 • 1.1 Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi semnificaţia ei
 • 1.2 Infecţia HIV şi sarcina
 • 1.3 Tratamentul profilactic al transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV şi scheme de tratament ARV profilactic în lume şi în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigare
 • 2.1 Caracteristica bolnavilor supravegheaţi
 • 2.2 Metodele de investigare a bolnavilor

CAPITOLUL III. Particularitatile clinice, epidemiologice, imunologice şi virusologice ale infecţiei HIV, forma asimptomatică şi simptomatică la gravide
 • 3.1 Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi virusologice ale infecţiei HIV, stadiul clinico-imunologic A, la gravide. Tratamentul profilactic
 • 3.2 Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi virusologice ale infecţiei HIV, stadiul clinico-imunologic B, la gravide. Tratamentul profilactic
 • 3.3 Particularităţile clinice, epidemiologice, imunologice şi virusologice ale infecţiei HIV la gravidele, care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic.

CAPITOLUL IV. Aspecte clinice, imunologice şi virusologice la copiii născuţi de mame cu infecţia HIV, forma asimptomatică şi simptomatică
 • 4.1 Aspectele clinice, imunologice şi virusologice la copiii născuţi de mame cu
 • infecţia HIV, stadiul clinico-imunologic A, care au administrat tratament ARV în scop profilactic.
 • 4.2 Aspectele clinice, imunologice şi virusologice la copiii născuţi de mame cu infecţia HIV, stadiul clinico-imunologic B, care au administrat tratament ARV în scop profilactic
 • 4.3 Aspectele clinice, imunologice şi virusologice la copiii născuţi de mame cu
 • infecţia HIV, care nu au beneficiat de tratament ARV în scop profilactic.

CAPITOLUL V. Aprecierea eficacităţii tratamentului ARV profilactic în transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV