Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluţia structurilor disipative şi stările staţionare pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică


Autor: Constantinov Boris
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.04 - Electronică fizică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Teodosie Pasecinic
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 621.315.592 (043.2)

Adobe PDF document 6.50 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

Lichid vâscos, structura deformaţiilor termoplastice, proprietăţi reologice, sticle calcogenice, module fotoelectrice pentru înregistrarea informaţiei optice, transmiterea frecvenţelor spaţiale, purtători fototermoplastici de informaţie

Adnotare

Lucrarea este dedicată elaborării modelului evolutiv al structurilor temporare - prototipului deformaţiei, care permite interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în sistemul lichid dielectric–suport rigid metalizat. Scopul constă în analiza evoluţiei structurilor disipative induse de câmpul electrostatic; stabilirea corelaţiei între mecanismul formării deformaţiilor fundamentale şi multiplicarea centrelor de deformaţii cu profil elipsoidal şi mecanismul transmiterii frecvenţelor spaţiale de PFTPI.

S-a propus modelul fizic a deformării suprafeţei lichidului în câmpul electrostatic pentru procesele de apariţie tip histerezis şi evoluţie a structurilor disipative. Caracteristicile asupra proceselor de transport ale maselor de substanţă au fost obţinute prin măsurări directe ale mobilităţii suprafeţei de lichid. Pentru aceasta, valorile deplasărilor elementare ale punctelor lichidului au fost introduse într-o bază de date numerică (S) din (nij) biţi, stocate în memoria computerului, şi s-au analizat luându-se în consideraţie creşterea lor exponenţială în timp. Legea dispersiei incrementului (ω) formării deformaţiilor depinde de valoarea intervalului de timp din momentul sensibilizării peliculei de lichid. Timpul (tN), caracteristic procesului de dezvoltare, este determinat din tipul curbelor cinetice. Din modificările numerice ale abaterii suprafeţei de lichid încărcate de la planul ideal la o structură gofrată periodic de deformaţia cu profil elipsoidal s-a dedus dependenţa exponenţială ω(t) ≈Ct─1, unde (C) este parametrul ce caracterizează dispersia:

Utilizând metoda atacului chimic selectiv a unui solvent şi metoda depunerii decorului dintr-un material insolubil în volumul dielectricului lichid, s-a analizat evoluţia structurilor disipative în funcţie de structura PFTPI. S-a stabilit că evoluţia structurilor disipative este un proces termic. S-au determinat valorile vitezei de înaintare a frontului de mase termoplastice în plan radial cuprinse în limitele 10÷100µm/s.

S-au identificat relaţiile de tipul: Co(x)→Cs(2x2+x). în baza experimentului modelelor computaţionale generalizate, unde x=f() este coeficientul multiplicării deformaţiilor fundamentale. Relaţia descrie mecanismul evolutiv al structurilor temporare cu simetria hexagonală a deformaţiei cu profil elipsoidal “-Cs” localizată pe perimetrul unei deformaţii fundamentale “-Co ”.

Cuprins


CAPITOLUL I. Înregistrări fototermoplastice
 • 1.1 Tipuri de înregistrări fototermoplastice
 • 1.2 Proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale sticlelor calcogenice
 • 1.3 Proprietăţile termomecanice şi electrice ale polimerilor
 • 1.4 Legităţile fizice a procesului de formare a deformaţiei spaţiale cu profil elipsoidal.
 • 1.5 Condiţiile apariţiei microreliefului gofrat de structuri disipative pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică
 • CONCLUZII ŞI SCOPUL LUCRĂRII

CAPITOLUL II. Tehnologia obţinerii PFTPI şi metodica investigaţiilor experimentale.
 • 2.1 Obţinerea straturilor subţiri omogene şi a filmelor de tipul PFTPI
 • 2.2 Obţinerea straturilor omogene termoplastice
 • 2.3 Descrierea cu ajutorul modelelor a proceselor de relaxare şi proprietăţilor mecanice ale legăturilor moleculare cu masă molară înaltă.
 • 2.4 Metode de cercetare al procesului abaterii suprafeţei de lichid de la poziţia de echilibru.
 • 2.4.1 Metode noi de cercetări structurometrice.
 • 2.4.2 Relaţiile fizice
 • 2.5 Dependenţa valorii de vîrf a viscozităţii de temperatură şi viteza sinuozităţii suprafeţei dielectricului lichid.
 • Concluzii

CAPITOLUL III. Influenţa substanţelor superficial active asupra caracteristicilor spaţiale ale imaginilor optice în cazul înregistrărilor fototermoplastice
 • yy
 • 3.1 Cercetarea teoretică a procesului de evoluţie a deformaţiei pe suprafaţa liberă plan-ideală, încărcată cu sarcină electrică.
 • 3.2 Evoluţia instabilităţii pe suprafaţa încărcată a unui strat termoplastic
 • 3.3 Influenţa SSA asupra caracteristicilor spaţiale ale deformaţiilor în cazul înregistrărilor FTP.
 • 3.4 Structura deformaţiei în cazul depunerii unui strat ultrafin de substanţă pe suprafaţa stratului vizualizator a PFTPI.
 • 3.5 Cinetica apariţiei prototipului deformaţiei pe suprafaţa liberă a dielectricului lichid .
 • 3.6 Cercetarea influenţei condiţiilor de înregistrare asupra vitezei de evoluţie a SD
 • Concluzii

CAPITOLUL IV. Interconexiunea dintre mecanismele formării deformaţiilor cu profil elipsoidal şi mecanismele transmiterii frecvenţilor spaţiale de PFTPI
 • 4.1 Mecanismul alveolar al deformării suprafeţei dielectricului lichid
 • 4.2 Evoluţia structurilor disipative pe suprafaţa încărcată cu sarcină electrică a unui strat finit de dielectric lichid
 • 4.3 Corelaţia dintre mecanismele de formare a deformaţiilor de tip crater şi mecanismele transmiterii frecvenţelor spaţiale de PFTPI
 • Concluzii

CAPITOLUL V. Sinteza rezultatelor originale obţinute prin investigaţii teoretice şi experimentale
 • 5.1 Problema cercetării operative prin metode numerice a fenomenelor fizice pe suprafaţa liberă a sistemului dielectric lichid - suport rigid metalizat (DILI-SM)
 • 5.2 Relaţiile fizice şi sinteza rezultatelor originale experimentale şi teoretice obţinută prin metode numerice de aproximare a termenilor neliniari din relaţiile hidrodinamice
 • 5.3 Calculul parametrilor electrooptici ai sistemului dielectric lichid - suport rigid metalizat
 • 5.4 Calculul sensibilităţii fotografice şi puterii de rezoluţie a PFTPI
 • 5.5 Caracteristicile de înregistrare ale sistemelor disipative de tipul DILI-SM
 • 5.5.1 Modelul dispersiv al mecanismului formării deformaţiilor fundamentale
 • 5.5.2 Identificarea domeniului de disipare a energiei în sistemul DILI-SM
 • 5.5.3 Discutarea rezultatelor
 • 5.6 Referitor la paradoxul stărilor staţionare pe suprafaţa sistemului DILI-SM