Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sîrbu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarSîrbu Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1405
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope 01.04.10 UTM conducător 09.07.2019
D Proprietățile optice și structura de bandă energetică ale materialelor cdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2 01.04.10 UTM conducător
consultant
Ursachi Veaceslav
06.10.2016
D Proprietăţile optice ale materialilor Cu(In,Ga)3Se5, Cu(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 01.04.10 consultant
conducător
Aruşanov Ernest
18.09.2008
D Proprietăţile optice şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuGaxIn1-xS2 01.04.10 conducător 20.12.2007