Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Diversitatea şi ecologia coleopterelor epigee (Insecta, Coleoptera) din rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”


Autor: Svetlana Bacal
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Zaharia Neculiseanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 595.76:3.12:4:8.11-155

Adobe PDF document 2.31 Mb / în română
171 pagini

Cuvinte Cheie

Coleoptera, Carabidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Geotrupidae, Trogidae, Lucanidae, Tenebrionidae, biodiversitate, zoogeografie, ecologie

Adnotare

Lucrarea de faţă prezintă prima analiză, realizată asupra coleopterelor epigee din rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”. În cadrul studiului au fost trasate următoarele obiective: stabilirea componenţei de specii a grupelor de coleoptere investigate; determinarea elementelor zoogeografice la speciile cercetate; stabilirea spectrului trofic; analiza structurii şi diversităţii complexelor de coleoptere; stabilirea gradului de similaritate a cenozelor de coleoptere din ecosistemele cercetate; evidenţierea speciilor rare şi ameninţate cu dispariţia; evidenţierea dăunătorilor plantelor şi importanţa lor economică.

În rezultatul cercetărilor efectuate în perioada anilor 2003-2007, în rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”, au fost identificate 160 specii ce aparţin la 75 genuri, 48 de triburi, 26 subfamilii şi 8 familii.

A fost realizată inventarierea familiei Tenebrionidae pe teritoriul republicii, fiind astfel evidenţiate 37 specii, dintre care 6 comune şi pentru „Codrii Tigheci”.

Din numărul speciilor cercetate în lucrare, familia Carabidae prezintă cea mai mare diversitate taxonomică – 82 de specii, Staphylinidae – 32, Scarabaeidae – 20, Silphidae – 13, Tenebrionidae – 6. Familiile Geotrupidae şi Lucanidae – 3, Trogidae – o specie. Din analiza materialului colectat s-s constatat că 6 genuri şi 17 sunt citate pentru prima dată în fauna republicii Moldova.

Conform spectrului trofic, coleopterele cercetate în rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”, aparţin la 7 grupe trofice. Zoofagii constituie – 37%, fitofagii – 26%, coprofagii – 14%, necrofagii – 8%, mixofagii – 8%, micofagi – 4%, saprofagi – 3%.

Analiza răspândirii geografice a stabilit că coleopterele colectate se atribuie la 12 grupe zoogeografice: transpalearctice – 23%, eurosiberiene – 15%, palearctice – 14%, vestpalearctice –10%, europene – 9%, mediteraneene – 7%, euroasiatice – 6%, eurocaucaziene – 6%, pontice –1%, euromediteraneene – 4%, holarctice – 3%, estpalearctice – 1%.

Au fost evidenţiate speciile de coleoptere rare şi ameninţate cu dispariţia pe teritoriul republicii, precum şi coleopterele saproxilice indicatoare a pădurilor seculare europene.

Conform indicilor Shannon, cea mai mare valoare a indicelui de diversitate s-a înregistrat în pădurea artificială de pin – 4,44; cea mai mică, în pădurea de ulm cu amestec de frasin – 1,95. Pădurea artificială de pin prezintă şi cea mai uniformă distribuţie a indivizilor pe specii - 0,96.

În rezultatul calculării indicelui de similaritate, a fost evidenţiat gradul de asemănare a cenozelor de coleoptere epigee. S-a constatat că, cele mai asemănătoare păduri sunt, pădurea de ulm cu amestec de frasin şi pădurea de frasin cu gledicie, având valoarea de 70,74. Analiza dinamicii activităţii sezoniere a coleopterelor din pădurile investigate, a demonstrat o strânsă corelaţie între activitatea grupelor cercetate şi factorii climatici.

Rezultatele ştiinţifice pot fi utilizată la soluţionarea problemelor de monitoring şi cadastru al lumii animale din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Istoricul cercetării coleopterelor (coleoptera: carabidae, silphidae, staphylinidae, geotrupidae, trogidae, scarabaeidae, lucanidae şi tenebrionidae) în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Caracterizarea fizico-geografică a rezervaţiei peisagistice „Codrii Tigheci”

 • 2. 1. Caracteristica pădurilor investigate

CAPITOLUL III. Materiale şi metode de cercetare
 • 3.1. Metode de colectare
 • 3.2. Metode de preparare, fixare şi determinare a materialului
 • 3.3. Metode de prelucrare analitică şi sintetică a datelor
 • REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

CAPITOLUL IV. Contribuţii originale la cunoaşterea faunistică şi ecologică a coleopterelor epigee din rezerva-ţia peisagistică „Codrii Tigheci”
 • 4.1. Componenţa calitativă a comunităţilor de coleoptere epigee pentru tipurile de păduri cercetate
 • 4.2. Caracterizarea trofică a speciilor identificate
 • 4.3. Răspândirea geografică a coleopterelor cercetate
 • 4.4. Coleopterele rare care necesită protecţie

CAPITOLUL V. Analiza sinecologică a coleopterelor epigee din pădurile investigate în rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”
 • 5.1. Analiza sinecologică a cenozelor de coleoptere epigee din pădurile investigate
 • 5.2. Dinamica activităţii sezoniere a coleopterelor epigee din pădurile cercetate

Capitolul VI. Importanţa economică
 • 6.1. Coleoptere dăunătoare culturilor agricole şi zonelor împădurite
 • 6.2. Coleopterele familiei Tenebrionidae – dăunători ai depozitelor
 • 6.3. Coleoptere epigee folositoare ecosistemelor forestiere