Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Polimorfismul genetic în aspectul heterozisului la Cucumis sativus L


Autor: Ozdemir Dogan
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 575.222.78:582.982

Adobe PDF document 5.46 Mb / în română
120 pagini


Cuvinte Cheie

capacitate combinativă, Cucumis sativus L., heterozis, polimorfizm proteic, RAPD-PCR

Adnotare

Numeroase realizări ale biochimiştilor şi fiziologilor din întreaga lume pun în evidenţă diverse aspecte funcţionale ale heterozisului la plante prin prisma cercetării fotosintezei, respiraţiei, activităţii enzimelor şi substanţelor biologic active, proceselor de schimb energetic, acumularea substanţelor nutritive şi productivitatea, însă multe întrebări rămân a fi elucidate insuficient.

În lucrare sunt expuse rezultatele experimentale, obţinute la analiza a şapte grupe de genotipuri de castraveţi cu diferite nivele de productivitate - trei hibrizi (Н 273, Н 274, Н 275) cu productivitate înaltă şi doi hibrizii (H6 şi H7) - cu productivitate redusă. În calitate de control au servit hibrizii omologaţi Vzglead şi Epilog.

Cercetarea simultană a acestor grupe de genotipuri, care includ şapte hibrizi F1 şi formele lor parentale (linii homozigote sau soiuri) a permis de a elucida o variabilitate specifică înaltă, corelată cu procesele metabolice dominante în manifestarea vigorii hibride, precum şi a pune în evidenţă anumiţi indici genetico-fiziologici şi indici CCG şi CCS, care se asociază cu heterozisul.

S-a constatat, că superioritatea hibrizilor de prima generaţie la castraveţi este determinată preponderent de dezvoltarea somatică sporită a acestora, adică de heterozisul somatic. S-a stabilit că productivitatea înaltă, care relevă un înalt grad de heterozis, este determinată de capacitatea mai mare de a acumula masa verde şi masa uscată şi de o activitate sporită a catalazei, rezultate care pun în evidenţă capacitatea sporită de adaptare a plantelor şi vigurozitatea acestora.

În baza analizei electroforetice a proteinelor şi analizei RAPD-PCR a fost identificat un polimorfism înalt pentru genotipurile cercetate, care pune în evidenţă particularităţi specifice la grupele de hibrizi cu productivitate diferită. Liniile L 203 şi L371 au relevat cele mai superioare valori ale capacităţii de combinare după majoritatea indicilor cercetaţi şi sunt recomandate amelioratorilor pentru includerea lor în procesul de selecţie la heterozis.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Consideraţii privind diverse aspecte ale fenomenului de heterozis la plante
 • 1.1. Noţiune de heterozis şi perspectivele utilizării practice a fenomenului
 • 1.2. Rolul aparatului genetic în manifestarea heterozisului
 • 1.3. Aspecte fiziologice şi biochimice ale heterozisului
 • 1.4. Utilizarea markerilor moleculari în ameliorarea la heterozis
 • 1.5. Capacitatea combinativă a liniilor şi rolul ei în ameliorarea la heterozis
 • 1.6. Heterozisul la castraveţi (Cucumis sativus L.)

CAPITOLUL 2. Caracteristica materialului şi metodele de cercetare
 • 2.1. Caracteristica materialul utilizat în cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
  • 2.2.1. Metode de determinare a unor indici fiziologici
  • 2.2.2. Determinarea cantităţii de proteine prin metoda Bradford
  • 2.2.3. Electroforeza proteinelor
  • 2.2.4. Determinarea cantitativă a acizilor nucleici prin metoda spectrofotometrică
  • 2.2.5. Analiza RAPD-PCR
  • 2.2.6. Determinarea CCG şi CCS
  • 2.2.7. Prelucrarea statistică a datelor

CAPITOLUL 3. Variabilitatea morfofiziologică şi efectul de heterozis la castraveţi
 • 3.1. Limitele de variaţie ale parametrilor morfofiziologici
 • 3.2. Limitele de variaţie ale conţinutului de proteine şi acizi nucleici
 • 3.3. Manifestarea heterozisului după indicii morfofiziologici
 • 3.4. Manifestarea efectului de heterozis după indicii nucleo-proteici

CAPITOLUL 4. Estimarea capacităţii combinative la diverse genotipuri de castraveţi
 • 4.1. Studiul CCG în cadrul diferitor genotipuri de castraveţi
 • 4.2. Analiza CCS în cadrul diferitor genotipuri de castraveţi

CAPITOLUL 5. Polimorfismul proteic la diferite genotipuri de Cucumis sativus L
 • 5.1. SDS-PAGE a proteinelor sumare, uşor solubile la castraveţi în faza de plantulă
  • 5.1.1. Analiza electroforetică a proteinelor la hibrizii cu productivitate înaltă
  • 5.1.2 Analiza proteinelor în cadrul hibrizilor omologaţi şi formelor parentale
  • 5.1.3. Analiza electroforetică a proteinelor la hibrizii cu productivitate scăzută
 • 5.2. Analiza electroforetică a extractului sumar de proteine uşor solubile la faza de trei frunze adevărate
  • 5.2.1. Analiza calitativă a proteinelor la hibrizii cu productivitate înaltă
  • 5.2.2. Analiza calitativă a proteinelor la hibrizii cu productivitate scăzută
  • 5.2.3. Aspecte comparative ale polimorfismului proteic la diverse genotipuri de castraveţi

CAPITOLUL 6. Studiul comparativ al polimorfismului genetic la plantele de Cucumis sativus L.
 • 6.1. Optimizarea condiţiilor de analiză RAPD la castraveţi
 • 6.2. Analiza polimorfismului genetic la hibrizii cu productivitate înaltă
 • 6.3. Diversitatea genetică în cadrul hibrizilor omologaţi şi formelor parentale
 • 6.4. Analiza polimorfismului genetic la hibrizii cu productivitate scăzută
 • 6.5. Aspecte comparative ale polimorfismului genetico-molecular la diverse genotipuri de castraveţi